ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΕΠΑΝΟΔΟΥ

Αναρτήθηκε το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εθελοντών/Εθελοντριών για το έτος 2019 του ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ που εποπτεύεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Περισσότερα στον κάτωθι σύνδεσμο.

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΝΠΙΔ υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά από απόφαση  του ΔΣ, πρόκειται να υλοποιήσει πρόγραμμα εκπαίδευσης εθελοντών/εθελοντριών, διάρκειας 3 μηνών, από 20/03/2019 έως 29/06/2019.

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ Ν.Π.Ι.Δ. αξιοποιεί, στο πλαίσιο και του κανονιστικού της πλαισίου, την συνεργασία καταξιωμένων και νέων επιστημόνων για να καλύψει  τις ανάγκες που καθημερινά προκύπτουν και να πετύχει το βασικό της στόχο, την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη των αποφυλακιζομένων. Σε αυτήν την προσπάθεια της  πολύτιμοι αρωγοί είναι και οι εθελοντές της, που με τη δική τους προσφορά συμβάλλουν ουσιαστικά στην υλοποίηση του έργου της.

Προκειμένου η συνεισφορά των εθελοντών να είναι ουσιαστική και δεοντολογικά εναρμονισμένη με το πλαίσιο κανόνων της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, οι εθελοντές θα πρέπει πρώτα να εκπαιδευτούν. Κατ' αντιστοιχία με τους προηγούμενους κύκλους εκπαίδευσης εθελοντών, το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα περιλαμβάνει εισαγωγικές επιστημονικές προσεγγίσεις Ειδικευμένων Εισηγητών, Ειδικών Επιστημόνων αλλά και Εμπειρογνωμόνων με ειδική κατάρτιση στην εκάστοτε θεματική, οι οποίες θα αποτελέσουν το έναυσμα για την καλλιέργεια επιστημονικού προβληματισμού και διαλόγου και όλα αυτά θα πλαισιωθούν με βιωματικές ασκήσεις.

Πιο συγκεκριμένα η εκπαίδευση έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη και περιλαμβάνει συναντήσεις με επιστημονικές εισηγήσεις, βιωματικές ασκήσεις καθώς και δυνατότητα πρακτικής άσκησης κατόπιν αξιολόγησης.

Βιωματικές ασκήσεις και θεωρητική επιστημονική κατάρτιση μέσω διαλογικής συζήτησης και γόνιμης ανταλλαγής απόψεων και θέσεων, αποτελούν τις βασικές εκπαιδευτικές μεθόδους. Η μάθηση στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι δυναμική ευέλικτη και στοχεύει στην ενδυνάμωση του ιδανικού του εθελοντισμού χωρίς να χάνει την επιστημονικότητά της.

Τέλος, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εφαρμόζοντας τη διαδικασία αναγνώρισης των ικανοτήτων που αποκτούνται μέσα από τη διαλογική συζήτηση, την εργασία με ομάδες και τις βιωματικές ασκήσεις στοχεύει στο να αποκτήσει ο εθελοντής κατ' αρχήν βασικές θεωρητικές γνώσεις (περί κοινωνικής επανένταξης, κοινωνικού αποκλεισμού, στερεοτύπων, μετασωφρονιστικής μέριμνας στην Ελλάδα κ.α). Επίσης, μέσα από την εκπαίδευση ενισχύεται η ανάπτυξη των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των εθελοντών: ήτοι η ικανότητα στην επικοινωνία, η ικανότητα στην οργάνωση, η ικανότητα ομαδικής εργασίας, η πρωτοβουλία, η ευελιξία και ενθαρρύνεται η καλλιέργεια της κοινωνικής επίγνωσης/ενσυναίσθησης, η κατανόηση της οπτικής του άλλου ατόμου.

Με το πέρας της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει πολύτιμες γνώσεις και εμπειρία. Θα έχουν διαμορφώσει μια πλήρη εικόνα των πραγματικών προβλημάτων και προκλήσεων της κοινωνικής  επανένταξης μέσα από την αλληλοτροφοδότηση της θεωρητικής και εμπειρικής γνώσης και θα είναι σε θέση να κατανοήσουν την αναγκαιότητα και τον ρόλο των εθελοντών σε φορείς και οργανώσεις του Συστήματος Απονομής Ποινικής Δικαιοσύνης.

ΧΡΟΝΟΣ -ΤΟΠΟΣ -ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις για το 2019 θα διεξάγονται ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.00 -13.00 σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στα Εργαστήρια της Επανόδου, οδός Δεριγνύ 28-30, 4ος όροφος, Πλατεία Βικτωρίας, Αθήνα.

Ημερομηνία Έναρξης: Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019.

Κάθε συνάντηση θα περιλαμβάνει: (α) σύντομη εισαγωγή στην υπό συζήτηση θεματική μέσα από την αξιοποίηση οπτικού υλικού-προβολή διαφανειών (Powerpoint), (β) βιωματικές ασκήσεις και (γ) συζήτηση στο τέλος με το σύνολο των συμμετεχόντων και των προσκεκλημένων κάθε φορά εισηγητών.

 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ -ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες Βεβαίωση Παρακολούθησης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον τα 2/3 των συναντήσεων, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα χορήγησης Πιστοποιητικού Παρακολούθησης σε όσους συμμετέχοντες το επιθυμούν, εφόσον επιτύχουν σε γραπτή αξιολόγηση.

 

Επιστημονική Ευθύνη: Χριστίνα Ζαραφωνίτου Καθηγήτρια Εγκληματολογίας, Διευθύντρια του ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ», Πρόεδρος του  ΔΣ της  Επανόδου & Καλλιόπη Δημητρούλη, Νομικός, Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Επανόδου.

Κεντρικός Συντονισμός: Φωτεινή Μηλιώνη Εγκληματολόγος, δρ. Νομικής, Διευθύντρια  Επανόδου.

Υπεύθυνη εκπαίδευσης: Μυρτώ Αραβανή, Κοινωνική Λειτουργός, Συνεργάτις Επανόδου.

Υποστήριξη: Μάρθα Λεμπέση, Κοινωνιολόγος, ΜΔΕ Εγκληματολογίας, Συνεργάτις Επανόδου.

 

Σποτ της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και του ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ

Ολοκληρώνοντας το Ερευνητικό Έργο «Παρεμβάσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ψυχοκοινωνική, οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη και προσαρμογή των κρατουμένων και αποφυλακιζομένων γυναικών», «Γύρισε σελίδα: Ίση μεταχείριση σε κρατούμενες και αποφυλακισμένες»

https://www.youtube.com/watch?time_continue=53&v=DDskZKoutog

 

«Συνοπτικός Οδηγός Δικαιωμάτων για Κρατούμενες και Αποφυλακισμένες»

Ο Οδηγός πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» με το Κ.Ε.Θ.Ι. και την Γ.Γ.Ι.Φ. και χρηματοδοτήθηκε από το Κ.Ε.Θ.Ι.

Ο Οδηγός βασίζεται στις ισχύουσες διατάξεις του Σωφρονιστικού Κώδικα (Ν. 2776/1999 ΦΕΚ Α΄291/24.12.1999) και αποτελεί μέρος της έρευνας με τίτλο: «Παρεμβάσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ψυχοκοινωνική, οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη και προσαρμογή των κρατουμένων και αποφυλακισμένων γυναικών».

Μπορείτε να κατεβάσετε τον οδηγό πατώντας πάνω στην κάτωθι φωτογραφία.

 

Αναρτήθηκε ο απολογισμός για το έτος 2018 του ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ που εποπτεύεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Περισσότερα στον κάτωθι σύνδεσμο.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πλήρωση τριών θέσεων εξωτερικών συνεργατών στην ΕΠΑΝΟΔΟ ΝΠΙΔ έως την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019.

Βλ. αναλυτικά τις σχετικές ανακοινώσεις στους κάτωθι συνδέσμους

1. Πρόσκληση: ΠΕ Διοικητικής Υποστήριξης

2. Πρόσκληση: Κοινωνικός Λειτουργός

3. Πρόσκληση: Υπεύθυνος Ξενώνα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα ηλεκτρονικά σε  grammateia@epanodos.org.gr ή ταχυδρομικά ΕΠΑΝΟΔΟΣ, Δεριγνύ 28-30, ΤΚ 10434 Αθήνα έως την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες στον κ. Ν. Βαρβατάκο στα τηλέφωνα 210-8815904 και 210-8815032.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΝΠΙΔ σύμφωνα με την απόφαση της 23ης συνεδρίασης του ΔΣ της 30ης Ιανουαρίου 2019, πρόκειται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών το έργο της διοικητικής υποστήριξης του φορέα καθώς και το σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση ερευνητικών και άλλων προγραμμάτων, για το τρέχον έτος. Η υλοποίηση του έργου θα ξεκινήσει μετά την έγκριση των σχετικών πιστώσεων από το ΥΔΔΑΔ. 

Το έργο περιλαμβάνει την τακτική διοικητική υποστήριξη του φορέα, την ενημέρωση της βάσης δεδομένων, τη στατιστική επεξεργασία των στοιχείων, το σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση ερευνητικών και άλλων προγραμμάτων.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Κοινωνικών επιστημών
 • Εργασιακή εμπειρία στη διοικητική υποστήριξη δομών
 • Εργασιακή εμπειρία στο σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση ερευνητικών και άλλων προγραμμάτων για κρατούμενους και αποφυλακισμένους (τουλάχιστον 2 ετών)

Επιθυμητά Προσόντα

 • Μεταπτυχιακή ειδίκευση Εγκληματολογίας
 • Εργασιακή εμπειρία στο σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων  κρατουμένων και αποφυλακισμένων
 • Ερευνητική εμπειρία σε θέματα εγκλεισμού και κοινωνικής επανένταξης
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ ειδικότερα στατιστικά προγράμματα
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα ηλεκτρονικά σε  grammateia@epanodos.org.gr ή ταχυδρομικά ΕΠΑΝΟΔΟΣ, Δεριγνύ 28-30, ΤΚ 10434 Αθήνα έως την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες στον κ. Ν. Βαρβατάκο στα τηλέφωνα 210-8815904 και 210-8815032.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΝΠΙΔ σύμφωνα με την απόφαση της 23ης συνεδρίασης του ΔΣ  της 30ης Ιανουαρίου 2019, πρόκειται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών  το έργο της κοινωνικής υποστήριξης των αποφυλακισμένων που προσέρχονται στα γραφεία της για το τρέχον έτος. Η υλοποίηση του έργου θα ξεκινήσει μετά την έγκριση των σχετικών πιστώσεων από το ΥΔΔΑΔ. 

Το έργο περιλαμβάνει τακτικές συνεδρίες ατομικής συμβουλευτικής με τους αποφυλακισμένους, ομαδικές συναντήσεις  με τους αποφυλακισμένους, διαρκή συνεργασία με τους άλλους Συμβούλους  του φορέα και άλλους φορείς, ενημέρωση της βάσης του φορέα,  προετοιμασία και παρακολούθηση των εργαστηρίων του φορέα και της ομάδας των εθελοντών.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας 
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Εργασιακή εμπειρία με ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (εξειδικευμένη εμπειρία συμβουλευτικής σε σωφρονιστικά ιδρύματα ή με αποφυλακισθέντες)

Επιθυμητά Προσόντα

 • Μετεκπαίδευση σε πρόγραμμα συμβουλευτικής ή/ και ψυχοθεραπείας
 • Εργασιακή εμπειρία σε προγράμματα κρατουμένων και αποφυλακισμένων
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα ηλεκτρονικά σε  grammateia@epanodos.org.gr ή ταχυδρομικά ΕΠΑΝΟΔΟΣ, Δεριγνύ 28-30, ΤΚ 10434 Αθήνα έως την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες στον κ. Ν. Βαρβατάκο στα τηλέφωνα 210-8815904 και 210-8815032.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΝΠΙΔ σύμφωνα με την απόφαση της 23ης συνεδρίασης του ΔΣ της 30ης Ιανουαρίου 2019, πρόκειται να  αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών το έργο του υπευθύνου του ξενώνα προσωρινής φιλοξενίας αποφυλακισμένων, για το τρέχον έτος (απόφαση ΔΣ 30-1-2019). Η υλοποίηση του έργου θα ξεκινήσει μετά την έγκριση των σχετικών πιστώσεων από το ΥΔΔΑΔ. 

Το έργο περιλαμβάνει τακτικές συνεδρίες ατομικής συμβουλευτικής και ομαδικές συναντήσεις  με τους φιλοξενούμενους, διαρκή αξιολόγηση της κλινικής εικόνας των φιλοξενούμενων και παραπομπή, διαρκή συνεργασία με τους συμβούλους του φορέα και άλλους φορείς, ενημέρωση της βάσης του φορέα, προετοιμασία της αποχώρησης από τον Ξενώνα και διεξαγωγή follow-up συνεδριών με την αποχώρηση του φιλοξενούμενου από τον Ξενώνα.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Ψυχολογίας ή Πτυχίο Κοινωνικής εργασίας
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Διετής τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία με ευπαθείς ομάδες πληθυσμού

Επιθυμητά Προσόντα

 • Μεταπτυχιακή ειδίκευση Εγκληματολογίας
 • Μετεκπαίδευση σε πρόγραμμα συμβουλευτικής ή/ και ψυχοθεραπείας
 • Εργασιακή εμπειρία σε προγράμματα στέγασης/ δομές φιλοξενίας ευπαθών ομάδων / σωφρονιστικές δομές
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του φορέα: grammateia@epanodos.org.gr ή ταχυδρομικά: Δεριγνύ 28-30, ΤΚ 10434 Αθήνα.

Προθεσμία: έως και την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες: κ. Ν. Βαρβατάκο, 210-8815904 και 210-8815032.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του 2ου Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα:  «Η κοινωνική επανένταξη ανηλίκων και νεαρών παραβατών» με αθρόα συμμετοχή, σημαντικές εισηγήσεις και συγκινητικές στιγμές. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 19-12-2018 στο Αμφιθέατρο «Κοσμάς Ψυχοπαίδης», στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), σύμφωνα με το δημοσιευμένο πρόγραμμά του στην ιστοσελίδα της ΕΠΑΝΟΔΟΥ:

http://epanodos.org.gr/documents/243366/0/programma+teliko.pdf/182a8b41-423e-4bcc-80ce-7eda411796dd

Χαιρετισμούς στο Συνέδριο απηύθυναν ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής του ΥΔΔΑΔ κ. Ευτύχης Φυτράκης εκπροσωπώντας και τον Υπουργό ΥΔΔΑΔ κ. Μιχάλη Καλογήρου, εκπρόσωπος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Σωφρονιστικού Συστήματος και λοιπών Δομών Εγκλεισμού Κρατουμένων,ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Βασίλειος Πέππας, η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κα Ξένη Δημητρίου, η κα Ιφιγένεια Καµτσίδου Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, η κα Φωτεινή Κούβελα, Γενική Γραµµατέας Ισότητας των Φύλων, η κα Μαρία Στρατηγάκη, Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας & Ισότητας του ∆ήµου Αθηναίων και η Πρόεδρος της Επανόδου Καθηγήτρια κα Χριστίνα Ζαραφωνίτου.

Πριν από την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου απονεμήθηκαν για δεύτερη χρονιά τα βραβεία και οι έπαινοι επιτυχημένης κοινωνικής επανένταξης σε δεκαοκτώ ωφελούμενους της ΕΠΑΝΟΔΟΥ.

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου της Επανόδου συμμετείχαν πολλοί αξιόλογοι ομιλητές. Οι εισηγήσεις ήταν υψηλού επιπέδου και αφορούσαν τόσο την Ποινική ∆ικαιοσύνη και κοινωνική επανένταξη ανηλίκων και νεαρών παραβατών, όσο και την πρόληψη της υποτροπής τους, με τις εισηγήσεις να αναδεικνύουν τόσο την επιστημονική διάσταση της έννοιας της κοινωνικής επανένταξης όσο και την πρακτική εφαρμογή της. Επίσης,σε ειδική συνεδρία παρουσιάστηκαν τα νεότερα ελληνικά ερευνητικά δεδομένα σε σχέση με το φαινόμενο της υποτροπής, αναδείχθηκαν οι παράγοντες διακινδύνευσης κατά την ανηλικότητα και τονίστηκε ο ρόλος του εγκλεισµού κατά την ανηλικότητα στην εγκληµατική υποτροπή.

Η παρουσίαση των καλών πρακτικών αφενός από την πλευρά των επαγγελματιών από το χώρο των Καταστημάτων, των δικαστικών λειτουργών και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στο χώρο συνέβαλε στην αποτύπωση του σημαντικού έργου που επιτελείται στον τομέα αυτό τόσο από την πλευρά των ομιλητών όσο και από την πλευρά του ακροατηρίου με τις γόνιμες παρεμβάσεις και ερωτήσεις του.

Την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικά το Εργαστήριο της  ΕΠΑΝΟ∆ΟΥ και κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος οι σύνεδροι δοκίμασαν τα εδέσματα που ετοίμασαν γι' αυτούς οι φιλοξενούμενοι του Ξενώνα Προσωρινής Φιλοξενίας Αποφυλακισθέντων της ΕΠΑΝΟΔΟΥ.

Οι εργασίες του Συνεδρίου έκλεισαν με την προβολή αποσπάσματος θεατρικού έργου µε συμμετοχή νεαρών κρατουμένων το οποίο παρουσίασε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης,  κ. Στάθης Γράψας.

Το Δ.Σ. και το προσωπικό της Επανόδου θέλουν να ευχαριστήσουν θερμά όλους τους συμμετέχοντες και τους εθελοντές για την άρτια διοργάνωση του Συνεδρίου.

Έχει ήδη δρομολογηθεί η δημοσίευση των πρακτικών του Συνεδρίου.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Eρευνητικό έργο «Παρεμβάσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ψυχοκοινωνική, οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη και προσαρμογή των κρατουμένων και αποφυλακιζομένων γυναικών»

Την Παρασκευή 7/12/2018 πραγματοποιήθηκε ημερίδα που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων σε συνεργασία με το ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου «Παρεμβάσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ψυχοκοινωνική, οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη και προσαρμογή των κρατουμένων και αποφυλακιζομένων γυναικών».

Είχε προηγηθεί ημερίδα που διοργανώθηκε στην Αθήνα στις 21/11/2018. Στις ημερίδες απεύθυναν χαιρετισμούς: η Υφυπουργός Εσωτερικών, υπεύθυνη για θέματα ισότητας, κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη, η Υφυπουργός Μακεδονίας – Θράκης, κ. Κατερίνα Νοτοπούλου, η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, κ. Φωτεινή Κούβελα, ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, κ. Ευτύχιος Φυτράκης, η Γενική Γραμματέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Μαρία Γιαννακάκη, η Πρόεδρος του ΚΕΘΙ κ. Ειρήνη Αγαθοπούλου, η Αντιπρόεδρος της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, κ. Καλλιόπη Δημητρούλη και η Πρόεδρος της ΕΠΑΝΟΔΟΥ Καθηγήτρια Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου, κα Χριστίνα Ζαραφωνίτου.

Η συμβολή και η σημασία του ερευνητικού έργου αποτυπώνονται στο χαιρετισμό της Προέδρου της ΕΠΑΝΟΔΟΥ Καθηγήτριας κ. Χριστίνας Ζαραφωνίτου, στην ημερίδα της Θεσσαλονίκης, που ακολουθεί:

 

Η ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Παρεμβάσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ψυχοκοινωνική, οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη και προσαρμογή των κρατουμένων και αποφυλακισμένων γυναικών»

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΪΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ τριών φορέων:

 • του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.),
 • της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) και
 • του Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ που είχε και την επιστημονική εποπτεία και υλοποίηση της έρευνας.

Πρόκειται για μια σημαντική ερευνητική συμβολή στον τομέα της προώθησης ζητημάτων ισότητας των φύλων που διαδραματίζουν ακόμα σπουδαιότερο ρόλο όταν αφορούν το συγκεκριμένο πληθυσμό γυναικών που βρίσκονται αντιμέτωπες με τις δυσχέρειες της κοινωνικής επανένταξης.

Η διεπιστημονική συνεργασία  αποτελεί ζητούμενο και προτεραιότητα στη διαχείριση του ζητήματος του κοινωνικού αποκλεισμού ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ειδικά στις περιπτώσεις αποφυλακισμένων γυναικών που υφίστανται «πολλαπλές διακρίσεις».

Το ΔΣ της ΕΠΑΝΟΔΟΥ -του μόνου επίσημου φορέα μετασωφρονιστικής μέριμνας και κοινωνικής επανένταξης των αποφυλακισθέντων- ενισχύει και υποστηρίζει την επιστημονική έρευνα και έχει ολοκληρώσει ήδη σημαντικές έρευνες για την υποτροπή και τους παράγοντες πρόληψής της, που παρουσιάζονται στα τακτικά ετήσια συνέδριά της όπως αυτό που διοργανώνουμε και εφέτος στις 19-12-18 και είναι αφιερωμένο στην κοινωνική επανένταξη των ανηλίκων και νεαρών παραβατών.

Έτσι, πολύ ευχαρίστως απεδέχθη την πρόταση αυτής της συνεργασίας που υλοποιήθηκε υπό την επιστημονική ευθύνη της κας Μηλιώνη, διευθύντριας της ΕΠΑΝΟΔΟΥ και Δρα Εγκληματολογίας της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, η οποία έχει πλούσια επιστημονική και ερευνητική εμπειρία σε θέματα ισότητας των φύλων στο πλαίσιο μελέτης της εγκληματικότητας και της σωφρονιστικής μεταχείρισης, καθώς και  μια πολύ αξιόλογη ομάδα κύριων ερευνητριών: της κας Έλλης Ανίτση, Ψυχολόγου, υπ. δρα Εγκληματολογίας Παντείου Παν/μίου, κας Μάρθας Λεμπέση, Κοινωνιολόγου και υπ. δρα ΕΚΠΑ, κας Μυρτώς Χατζήνα Νομικού και την εθελοντική συνεργασία της κας Εντίτας Οκιένσκα, συνεργάτιδας της ΕΠΑΝΟΔΟΥ και φοιτήτριας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η ΕΡΕΥΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ:

 • ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ, ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ, ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ

 • Το μέγεθος δείγματος. Στην έρευνα συμμετείχε περίπου το 1/4 των φυλακισμένων γυναικών που κρατούνταν τη χρονική περίοδο διεξαγωγής της έρευνας.
 • Στις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν που είναι και εχέγγυο για την επιστημονική ποιότητα των ερευνητικών πορισμάτων αλλά και στην υπεύθυνη και έντιμη στάση που τηρήθηκε απέναντι στις συμμετέχουσες καθ' όλη τη διάρκεια της ερευνάς.
 • Στα ερευνητικά πορίσματα:

-που αποτυπώνουν με σαφήνεια το προφίλ της φυλακισμένης και αποφυλακισμένης γυναίκας του σήμερα

-που καλύπτουν συνολικά το υπό εξέταση φαινόμενο της επανένταξης μέσω της προσέγγισης της οικογενειακής, ψυχοκοινωνικής και εργασιακής διάστασης του

-που παρέχουν ένα σύγχρονο ερμηνευτικό πλαίσιο του φαινομένου της επανένταξης που μπορεί να αποτελέσει πρόσφορο έδαφος για το σχεδιασμό και την εφαρμογή εξατομικευμένων δράσεων, προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της φυλακισμένης και αποφυλακισμένης γυναίκας, συμβάλλοντας έτσι στην προαγωγή της ισότητας σε επίπεδο επανένταξης

-Τέλος, η αξία της έρευνας εντοπίζεται στην ευαισθητοποίηση των κρατούμενων γυναικών αφού με την αποδοχή τους να συμμετάσχουν στην έρευνα συμμετείχαν ενεργά στην επανενταξιακή τους πορεία. Αυτό άλλωστε ήταν και το μότο που χρησιμοποίησε η έρευνα για να προσελκύσει τις συμμετέχουσες: «Πες μας την άποψή σου!»

Εύχομαι πρώτον να αξιοποιηθούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τα πορίσματα της έρευνας αυτής και δεύτερον να υπάρξει συνέχεια τόσο στο πεδίο της διερεύνησης των συνθηκών και παραγόντων που παρακωλύουν την κοινωνική επανένταξη λόγω διακρίσεων βάσει του φύλου όσο και στο πεδίο αξιολόγησης των εφαρμοζόμενων για την εξάλειψη των διακρίσεων αυτών πολιτικών με σκοπό τη βελτίωσή τους.

Καλή επιτυχία στις εργασίες της Ημερίδας!

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στη Χριστουγεννιάτικη Μουσική εκδήλωση την οποία συνδιοργανώνει η ΕΠΑΝΟΔΟΣ την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 13.00 μ.μ. στον Άρειο Πάγο (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 121, ισόγειο).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας - ΚΕΘΙ και το ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ, ολοκληρώνοντας το Ερευνητικό Έργο «Παρεμβάσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ψυχοκοινωνική, οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη και προσαρμογή των κρατουμένων και αποφυλακιζομένων γυναικών», συνδιοργανώνουν και σας προσκαλούν την Παρασκευή 07 Δεκεμβρίου 2018, ώρα έναρξης 10:00 πμ, στην Ημερίδα με θέμα:
 
«Γύρισε σελίδα:Ίση μεταχείριση σε κρατούμενες και αποφυλακισμένες»
 

Τόπος: Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Θεσσαλονίκης,
Δ/νση: Γεωργίου Βαφόπουλου 3, 54646, Θεσσαλονίκη

(Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

 

    

 

                                                                                                                                                    

Συνάντηση εργασίας των υπαλλήλων των
Καταστημάτων Κράτησης  που είναι αρμόδιοι για την κοινωνική επανένταξη
(σύνδεσμοι επανένταξης)

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ, Ν.Π.Ι.Δ. υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πρόκειται να διοργανώσει τη 2η συνάντηση εργασίας των συνδέσμων επανένταξης από τα καταστήματα κράτησης της χώρας. Σκοπός της συνάντησης είναι η προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των υπαλλήλων που εργάζονται στα Καταστήματα Κράτησης και που έχουν οριστεί ως υπεύθυνοι για τη διασύνδεσή των Κ.Κράτησης με την Επάνοδο για τα θέματα της επανένταξης των αποφυλακιζόμενων κρατουμένων, η ανταλλαγή απόψεων και η διατύπωση προτάσεων για την καλύτερη δικτύωση των δομών και των φορέων επανένταξης σε όλη την Ελλάδα.

Η συνάντηση θα λάβει χώρα στις 8 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 10:00 – 14:00 στη Θεσσαλονίκη, στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού – (Λεωφ. Στρατού 2, 54640 Θεσσαλονίκη).

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας - ΚΕΘΙ και το ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ, ολοκληρώνοντας το Ερευνητικό Έργο «Παρεμβάσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ψυχοκοινωνική, οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη και προσαρμογή των κρατουμένων και αποφυλακιζομένων γυναικών», συνδιοργανώνουν και σας προσκαλούν την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018, ώρα έναρξης 10:00 πμ, στην Ημερίδα με θέμα:
 «Γύρισε σελίδα: Ίση μεταχείριση σε κρατούμενες και αποφυλακισμένες»
 
Τόπος: Αμφιθέατρο "Κοσμάς Ψυχοπαίδης",
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης  -ΕΚΔΔΑ
Δ/νση: Πειραιώς 211, 177 78 - Ταύρος


(Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής)

Πρόγραμμα Ημερίδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Στις 7 Νοεμβρίου 2018 είχαμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε στους χώρους της ΕΠΑΝΟΔΟΥ την πρώτη συνάντηση εργασίας των συνδέσμων επανένταξης από τα καταστήματα κράτησης της χώρας. Σκοπός της συνάντησης ήταν η προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των συνδέσμων επανένταξης, η ανταλλαγή απόψεων και η διατύπωση προτάσεων για την καλύτερη δικτύωση των δομών και των φορέων επανένταξης σε όλη την Ελλάδα.

Οι είκοσι-ένας σύνδεσμοι επανένταξης από τα καταστήματα κράτησης της Νοτίου Ελλάδας και των Νησιών, έδωσαν δυναμικό παρόν και παρακολουθήσουν με μεγάλο ενδιαφέρον τις παρουσιάσεις και οι ίδιοι συνεισέφεραν στον εποικοδομητικό διάλογο παρουσιάζοντας τις εκπαιδευτικές δράσεις και δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που αυτή τη στιγμή υλοποιούνται στα καταστήματα κράτησης στα οποία υπηρετούν.

Τη συνάντηση εργασίας στις εγκαταστάσεις μας καλωσόρισε η Πρόεδρος του Δ.Σ. Καθηγ. Χριστίνα Ζαραφωνίτου που εισήγαγε τους συνδέσμους στους σκοπούς και τις δράσεις της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, υπογραμμίζοντας ότι η επανένταξη ως σκοπιμότητα της ποινής πρέπει να ξεκινάει μέσα από τη φυλακή και για να επιτύχει θα πρέπει η σχέση να μην είναι μονοσήμαντη. Η Πρόεδρος επανέλαβε την διατυπωθείσα πρότασή της σχετικά με το ρόλο της ΕΠΑΝΟΔΟΥ ως ενός κεντρικού συντονιστικού φορέα για την κοινωνική επανένταξη των αποφυλακισθέντων.  Στη συνέχεια αφού σύστησε τα μέλη του Δ.Σ. που ήταν παρόντα, πήρε τον λόγο ο κ. Πέτρος Δαμιανός (μέλος του Δ.Σ. και Διευθυντής του Γυμνασίου-Λυκείου στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα) και πρόσθεσε ότι στον βαθμό που η ΕΠΑΝΟΔΟΣ έχει μόνο μία κεντρική υπηρεσία στην Αθήνα ο ρόλος ο δικός της είναι πολύ σημαντικός στον συντονισμό όλων των δράσεων και των φορέων επανένταξης και η σύνδεση του μέσα με το έξω είναι το πιο σημαντικό κομμάτι για εκείνον που θέλει να βοηθήσει τη ζωή του. Εν συνεχεία ο λόγος δόθηκε στη Διευθύντρια Δρα Φωτεινή Μηλιώνη που παρουσίασε αναλυτικά τις δραστηριότητες του φορέα με έμφαση στα καινοτόμα προγράμματα και τις υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που παρέχει στους αποφυλακισμένους κατά τη διαδικασία της επανένταξής τους. Επίσης, παρουσίασε τους συνδέσμους επανένταξης στην κοινότητα, την κα Νάση, Κοινωνική Λειτουργό από τον Δήμο Αθηναίων, υπεύθυνη του Προγράμματος Στέγαση και Εργασία, τον κ. Φουντουλάκη, Κοινωνιολόγο-Εγκληματολόγο από το Γραφείο Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων του ΟΑΕΔ και τον κ. Πέτρο Δαμιανό με την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Κοινωνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής.

Κατόπιν το λόγο πήραν οι δύο σύμβουλοι που υπηρετούν στην ΕΠΑΝΟΔΟ με παράλληλα καθήκοντα, η κα Σ. Καυκούλα, Κοινωνική Λειτουργός και η κα Δ. Θεοδωρακοπούλου, Ψυχολόγος οι οποίες μίλησαν για τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αποφυλακισμένοι που απευθύνονται στο φορέα μας. Ακολούθως παρουσιάστηκε η νεώτερη καινοτόμα δράση της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, ο Ξενώνας Προσωρινής Φιλοξενίας Αποφυλακισθέντων από την Υπεύθυνη κ. Έλλη Ανίτση, Ψυχολόγο-Εγκληματολόγο.

Τις παρουσιάσεις και την εποικοδομητική συζήτηση που ακολούθησε έκλεισε η Πρόεδρος του Δ.Σ. Καθηγ. Χριστίνα Ζαραφωνίτου η οποία συνόψισε τα βασικά συμπεράσματα της συζήτησης, μιας συζήτησης όπου η ιδέα, οι καλές πρακτικές και η εμπειρία του ενός έγιναν κοινός τόπος και για τους άλλους.

Στη συνέχεια οι σύνδεσμοι ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, ειδικότερα στους χώρους που διεξάγονται οι συνεδρίες συμβουλευτικής και τα εργαστήρια. Η συνάντηση εργασίας ολοκληρώθηκε με την ξενάγησή τους στον Ξενώνα Προσωρινής Φιλοξενίας Αποφυλακισθέντων της ΕΠΑΝΟΔΟΥ όπου οι σύνδεσμοι άκουσαν με μεγάλο ενδιαφέρον τους φιλοξενούμενους, συζήτησαν μαζί τους, περιηγήθηκαν από τους ίδιους στους χώρους του ξενώνα και δοκίμασαν τα υπέροχα εδέσματα που ετοίμασαν οι φιλοξενούμενοι για την συνάντηση.

Θα ακολουθήσει και δεύτερη συνάντηση εργασίας στις 8 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 10:00 – 14:00 στη Θεσσαλονίκη, στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, με τους συνδέσμους επανένταξης από τα καταστήματα κράτησης της Βορείου Ελλάδας.

       

     

    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ, Ν.Π.Ι.Δ. υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πρόκειται να διοργανώσει το 2ο ετήσιο τακτικό Συνέδριο της με θέμα «Η κοινωνική επανένταξη ανηλίκων και νεαρών παραβατών», που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018.

Στο Συνέδριο πρόκειται να βραβευθούν οι δύο καλύτερες μεταπτυχιακές ή διδακτορικές επιστημονικές μελέτες της τελευταίας διετίας με θέμα την κοινωνική επανένταξη των ανηλίκων και νέων αποφυλακισμένων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τη μελέτη τους, συνοδευόμενη από βεβαίωση υποστήριξης της σχολής τους καθώς και σχετικό βιογραφικό σημείωμά τους έως 30/11/2018 είτε σε έντυπη μορφή στην Επάνοδο, Δεριγνύ 28-30, Πλ. Βικτωρίας, 4ος όρ. καθημερινά 9.00 – 14:00 υπόψη κου Ν. Βαρβατάκου είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateia@epanodos.org.gr

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Στις 4/09/2018 είχαμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε στους χώρους της ΕΠΑΝΟΔΟΥ την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Ξένη Δημητρίου και δεκαεπτά  εισαγγελείς που επισκέπτονται τη χώρα μας, στα πλαίσια της συνεργασίας που έχει ξεκινήσει η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικής Επιμόρφωσης (European Judicial Training Network EJTN). Οι δεκαεπτά εισαγγελείς που προέρχονται από κράτη μέλη του Δικτύου έχουν έρθει στην Ελλάδα προκειμένου να παρακολουθήσουν εκπαίδευση για θέματα που αφορούν το δικαστικό σύστημα της χώρας.

Την εκπαιδευτική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις μας καλωσόρισε η Πρόεδρος του Δ.Σ. Καθηγ. Χριστίνα Ζαραφωνίτου που εισήγαγε τους εισαγγελείς στους σκοπούς και τις δράσεις της ΕΠΑΝΟΔΟΥ.  Στη συνέχεια αφού σύστησε τα μέλη του Δ.Σ. έδωσε το λόγο στη Διευθύντρια Δρα Φωτεινή Μηλιώνη που παρουσίασε αναλυτικά τις δραστηριότητες του φορέα με έμφαση στα καινοτόμα προγράμματα και τις υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που παρέχει στους αποφυλακισμένους κατά τη διαδικασία της επανένταξής τους. Κατόπιν το λόγο πήρε το στέλεχος υποδοχής της ΕΠΑΝΟΔΟΥ κ. Εντίτα Οκιένσκα που μίλησε για τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αποφυλακισμένοι που απευθύνονται στο φορέα μας. Το καινοτόμο έργο της ΚΟΙΝΣΕΠ «Νέοι Ορίζοντες» παρουσίασε ο Πρόεδρός της κ. Παναγιώτης Φραγκιάς. Στο σημείο αυτό η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Ξ.Δημητρίου με παρέμβασή της σχολίασε στους φιλοξενούμενούς εισαγγελείς τη σημασία μιας τέτοιας επιχείρησης στην απασχολησιμότητα και την επανένταξη των αποφυλακισμένων όχι μόνο για τα ελληνικά αλλά και για τα διεθνή δεδομένα, τονίζοντας το ρόλο της ΕΠΑΝΟΔΟΥ. Ακολούθως παρουσιάστηκε η νεώτερη καινοτόμα δράση της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, ο Ξενώνας Προσωρινής Φιλοξενίας Αποφυλακισθέντων από την Υπεύθυνη κ. Έλλη Ανίτση, Ψυχολόγο-Εγκληματολόγο. Ακολούθησε παρέμβαση της Αντιπροέδρου του Δ.Σ. κ. Καλλιόπης Δημητρούλη για την συμβολή της ΕΠΑΝΟΔΟΥ στον τομέα της εκπαίδευσης εντός των φυλακών με σχολιασμό του μέλους του Δ.Σ. και Διευθυντή του Γυμνασίου-Λυκείου στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα κ. Πέτρου Δαμιανού. Τις παρουσιάσεις έκλεισε το μέλος του Δ.Σ. και Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής Πειραιά κ. Μιχάλης Μαυρής, με παρέμβαση του για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αποφυλακισθέντες στον τομέα της επαγγελματικής επανένταξης.

Στη συνέχεια οι εισαγγελείς ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, ειδικότερα στους χώρους που διεξάγονται οι συνεδρίες συμβουλευτικής και τα εργαστήρια. Η εκπαιδευτική επίσκεψη ολοκληρώθηκε με την ξενάγησή τους στον Ξενώνα Προσωρινής Φιλοξενίας Αποφυλακισθέντων της ΕΠΑΝΟΔΟΥ όπου οι εισαγγελείς άκουσαν με μεγάλο ενδιαφέρον τους φιλοξενούμενους, συζήτησαν μαζί τους, περιηγήθηκαν από τους ίδιους στους χώρους του ξενώνα και δοκίμασαν τα γλυκίσματα που ετοίμασαν οι φιλοξενούμενοι για την επίσκεψη.

                                         

Στιγμιότυπα από το 1ο Ετήσιο Συνέδριο Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ, «ΕΠΑΝΟΔΟΣ»: Η πορεία προς την κοινωνική επανένταξη (18-12-18 ).

Σκηνοθεσία: Άρης Λυχναράς, Σκηνοθέτης-Φωτογράφος, Καθηγητής Σκηνοθεσίας και Φωτογραφίας

https://youtu.be/fzi3pUbuHRE

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επίσκεψη Εργασίας της ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΝΠΙΔ

στο Σωφρονιστικό Κατάστημα της ΚΩ και στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  της Ρόδου, 29-31/5/2018

-------

Την Τρίτη 29/05/2018 κλιμάκιο της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, αποτελούμενο από την Πρόεδρο του ΔΣ, τη Διευθύντρια και επιστημονικούς συνεργάτες (Δικηγόρο & Ψυχολόγο)  πραγματοποίησε επίσκεψη στο Σωφρονιστικό Κατάστημα της ΚΩ για ενημέρωση των κρατουμένων για τους σκοπούς και τις δράσεις του φορέα μας καθώς και για διερεύνηση ενίσχυσης της συνεργασίας μας σε ζητήματα επανένταξης. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε αρχικά συνάντηση με τον Διευθυντή του Σωφρονιστικού Καταστήματος και εκπροσώπους του Σωφρονιστικού Προσωπικού, οι οποίοι εξέθεσαν αναλυτικά την κρατούσα κατάσταση και απάντησαν σε ερωτήσεις της Επανόδου για τις δυνατότητες κοινωνικής επανένταξης των αποφυλακισθέντων. Στη συζήτηση συμμετείχε και η Κοινωνική Λειτουργός της Περιφέρειας. Εν συνεχεία, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους κρατούμενους σε κατάλληλη αίθουσα του Καταστήματος Κράτησης κατά την οποία το κλιμάκιο της Επανόδου παρουσίασε το φορέα και απάντησε σε πολλές και ουσιαστικές ερωτήσεις των κρατουμένων, ενώ μοιράστηκαν τα ενημερωτικά φυλλάδια του φορέα. 

Σε συνέχεια της επίσκεψης αυτής και σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό του ταξιδιού αυτού, το κλιμάκιο της Επανόδου μετέβη στη Ρόδο, όπου και πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 31/05/2018 συνάντηση στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο.

Αναλυτικά, κατά την επίσκεψη στο Κατάστημα  Κράτησης Κω και κατά τη διάρκειας της συζήτησης με τους κρατούμενους τέθηκε το ζήτημα του «στίγματος» ως σημαντικού παράγοντα για την κοινωνική επανένταξη των αποφυλακισμένων. Για την λείανση των συνεπειών των στερεοτύπων δράσεις όπως η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού θεωρούνται αναγκαίες και αποτελεσματικές.

Γι αυτό το λόγο τα θέματα που ανέκυψαν κατά την επίσκεψη, συστηματοποιήθηκαν σε προτάσεις που συζητήθηκαν με στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας. Ειδικότερα συζητήθηκαν  ζητήματα συμβουλευτικής υποστήριξης των αποφυλακισμένων, συμμετοχής τους στις παροχές που προβλέπονται σε επίπεδο Περιφέρειας (όπως το Κοινωνικό Παντοπωλείο) και Δήμου (ένταξη στο πρόγραμμα «Στέγη και Εργασία»), δικτύωσης με τους αρμόδιους φορείς και τους  κοινωνικούς εταίρους, ανάπτυξη συνεργειών και συνεργασιών.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Ξενώνας παρακολουθεί το Σεμινάριο Έγκλημα & Κινηματογράφος, Δ' κύκλος «Κοινωνικές Αναπαραστάσεις του Σωφρονιστικού Συστήματος» 

 

Οι φιλοξενούμενοι του Ξενώνα Προσωρινής Φιλοξενίας Αποφυλακισθέντων της ΕΠΑΝΟΔΟΥ παρακολούθησαν στις 27/02/2018 την Εναρκτήρια εκδήλωση του Σεμιναρίου Έγκλημα & Κιν/φος, Δ' κύκλος «Κοινωνικές Αναπαραστάσεις του Σωφρονιστικού Συστήματος» που συνδιοργανώνει το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου με το Εργαστήριο Κοινωνικής Πληροφορικής του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος. Οι φιλοξενούμενοι παρακολούθησαν με ενδιαφέρον το ντοκιμαντέρ «Πέρα από τα όρια» του Μενέλαου Καραμαγγιώλη καθώς και τον σχολιασμό του ιδίου και την ομιλία του Δ/ντη του σχολείου του ΕΚΚΝΑ ΑΥΛΩΝΑ και μέλος του ΔΣ της ΕΠΑΝΟΔΟΥ κου Πέτρου Δαμιανού. Ιδιαίτερες αναφορές έγιναν από τον κο Δαμιανό και τη Διευθύντρια του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου και Πρόεδρο της ΕΠΑΝΟΔΟΥ Καθ. Χριστίνα Ζαραφωνίτου στο έργο και τη συνεισφορά της ΕΠΑΝΟΔΟΥ σε επίπεδο μετα-σωφρονιστικής μέριμνας με ορισμένους από τους παρευρισκομένους φιλοξενούμενους του Ξενώνα να συμμετέχουν ενεργά στη συζήτηση. Τους φιλοξενούμενους συνόδεψαν η Υπεύθυνη του Ξενώνα κα Έλλη Ανίτση και η Διευθύντρια της Επανόδου κα Φωτεινή Μηλιώνη. 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Ξενώνας πάει «Van Gogh Alive, the experience"

Οι φιλοξενούμενοι του Ξενώνα Προσωρινής Φιλοξενίας Αποφυλακισθέντων της ΕΠΑΝΟΔΟΥ επισκέφτηκαν σήμερα 7/02/2018 ένα από τα μεγαλύτερα καλλιτεχνικά γεγονότα της χρονιάς, την έκθεση "Van Gogh Alive, the experience" στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Περιηγήθηκαν ανάμεσα στις γιγαντιαίες εικόνες που ζωντανεύουν τα αριστουργήματα του  Van Gogh και περπάτησαν κατενθουσιασμένοι πάνω στα αστέρια της «έναστρης νύχτας». Την επίσκεψη συνόδεψαν η Υπεύθυνη του Ξενώνα και η Πρόεδρος της Επανόδου που μοιράστηκαν αυτή την υπέροχη εμπειρία αισθήσεων μαζί τους. 

Τα εισιτήρια για την έκθεση ήταν μια ευγενική χορηγία της εταιρεία παραγωγής ΛΑΒΡΥΣ. Την ευχαριστούμε ιδιαίτερα!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εγκαινίασε τη λειτουργία του πρώτου Ξενώνα προσωρινής φιλοξενίας αποκλειστικά για αποφυλακισθέντες στην Ελλάδα.

Ο πρότυπος, για τα ελληνικά δεδομένα, Ξενώνας, διαμορφώθηκε με χορηγία της Βουλής των Ελλήνων. Έχει ήδη προσφέρει φιλοξενία σε 6 αποφυλακισθέντες, ενώ στην παρούσα φάση φιλοξενεί 3 άτομα.  Σκοπός του ξενώνα είναι να λειτουργήσει ως ένα ασφαλές πλαίσιο κατά την κρίσιμη μεταβατική περίοδο μετά την αποφυλάκιση. Κατά την παραμονή οι φιλοξενούμενοι/αποφυλακισθέντες συμμετέχουν σε μια σειρά από προσαρμοσμένες παρεμβάσεις προκειμένου να είναι σε θέση να σχεδιάσουν αλλά και να θέσουν σε εφαρμογή τα επόμενα βήματα, με την  υποστήριξη της προσφερόμενης από την ΕΠΑΝΟΔΟ συμβουλευτικής υποστήριξης.

Η χορηγία της Βουλής αξιοποιήθηκε επίσης και για την αγορά νέου και σύγχρονου εξοπλισμού (Η/Υ, διαδραστικών πινάκων, ηχείων, κονσόλας κλπ) για τα εργαστήρια Η/Υ, Πληροφορικής και Μουσικής που λειτουργούν στους χώρους της Επανόδου. 

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στις 24-01-2018 παρουσία  της Προέδρου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Σωφρονιστικού Συστήματος και λοιπών Δομών Εγκλεισμού Κρατουμένων, κ.Παναγιώτας Κοζομπόλη – Αμανατίδη, η οποία εκπροσώπησε και τον Πρόεδρο της Βουλής, του Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής του ΥΔΔΑΔ  κ. Ευτύχη Φυτράκη που εκπροσώπησε και τον Υπουργό ΥΔΔΑΔ, της Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Ξένης Δημητρίου, του Γενικού Διευθυντή της Γεν. Διεύθυνσης Σωφρονιστικής Πολιτικής του ΥΔΔΑΔκ. Ιωάννη Σταλίκα, του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αντεγκληματικής Πολιτικής του ΥΔΔΑΔκ. Ιωάννη Λαμπράκη, του Διευθυντήκαι Συντονιστή φυλακών του Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Παύλου Δουλάμη, του Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη Καθ.Γ.Νικολόπουλου, της Προϊσταμένης της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων Πειραιώς Μυρσίνης Πυκνή, της Προϊσταμένης της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ΕΚΚΝ Αυλώνα Μαρούσας Απειρανθίτου, του Διοικητικού Συμβουλίου, της Διευθύντριας, των συμβούλων, συνεργατών και υπαλλήλων της ΕΠΑΝΟΔΟΥ. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ακόμη υπάλληλοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης, φίλοι, εθελοντές και αποφυλακισθέντες που παρακολουθούν τις δράσεις της ΕΠΑΝΟΔΟΥ. Οι προσκεκλημένοι εξέφρασαν τον ενθουσιασμό και την ικανοποίησή τους για το χώρο φιλοξενίας αλλά και συνολικά για το εγχείρημα.

Τα εγκαίνια συνοδεύτηκαν από την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΕΠΑΝΟΔΟΥ και την απονομή των επαίνωνσε δέκα αποφυλακισθέντες που είχαν βραβευτεί από την ΕΠΑΝΟΔΟ στο ετήσιο συνέδριο της, για την επιτυχημένη πορεία τους στην κοινωνική επανένταξη. Οι έπαινοι συνοδεύθηκαν και από συμβολικά βραβεία (tablets). Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προσφέρθηκαν εδέσματα που είχαν ετοιμάσει οι φιλοξενούμενοι του Ξενώνα, οι οποίοι φρόντισαν και για την μουσική επιμέλεια. 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να παράσχουν επικουρικό εθελοντικό έργο στις δράσεις του φορέα μας, ενημέρωση - πληροφόρηση, στέγαση, συμβουλευτική υποστήριξη, εκπαίδευση, κατάρτιση, πολιτιστικές δραστηριότητες αποφυλακισμένων και τη δικτύωσή του, να υποβάλουν σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα, επισυνάπτοντας σύντομο βιογραφικό σημείωμα έως την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateia@epanodos.org.gr, υπόψη κου Ν. Βαρβατάκου (τηλ. 210-8815904, 2108815032).

 

 

Η «ΕΠΑΝΟΔΟΣ»
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ


ΣΤΟ 1ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ
ΜΕ ΘΕΜΑ:


‘ΕΠΑΝΟΔΟΣ: Η πορεία προς την κοινωνική επανένταξη'
Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017
Αμφιθέατρο «Κοσμάς Ψυχοπαίδης»
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)*

 

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους συμμετέχοντες

Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου:

 

Επιστημονική Υπεύθυνη: Καθ.Χρ.Ζαραφωνίτου, Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΠΑΝΟΔΟΥ

Μέλη: Κ.Δημητρούλη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Π.Δαμιανός, Μ.Μαυρής, Κ.Καστάνη, Μέλη Δ.Σ. & Φ.Μηλιώνη, Διευθύντρια της ΕΠΑΝΟΔΟΥ

Γραμματειακή υποστήριξη του Συνεδρίου:

Ν.Βαρβατάκος, E.Okienska, Έ.Ανίτση, Ευ.Χαϊνάς, Γ. Δημητρακόπουλος, Μ. Παρασκευαΐδου, Ε. Κοιλού, Γκ.Μουσκάι

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

*Πρόσβαση στο Συνέδριο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, Πειραιώς 211, ΤΚ 17778, Ταύρος

* Με λεωφορείο : α) Γραμμή 049 από Ομόνοια, στάση Ταύρος β) Γραμμή 914 από Ομόνοια, στάση Ταύρος γ) Γραμμή 815 από Γουδί, Βασ. Σοφίας, Πανεπιστημίου, Ομόνοια, στάση Ταύρος * Με τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο : Σταθμός Ταύρου (απόσταση 12 λεπτών).* Με το μετρό : Σταθμός Κεραμεικός και από την οδό Πειραιώς με τις προαναφερόμενες λεωφορειακές γραμμές