ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 15/10/2018 είχαμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε για δεύτερη χρονιά στους χώρους της ΕΠΑΝΟΔΟΥ είκοσι έξι  εισαγγελείς που επισκέπτονται τη χώρα μας, στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει ξεκινήσει η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικής Επιμόρφωσης (European Judicial Training Network EJTN). Οι είκοσι έξι  εισαγγελείς που προέρχονται από κράτη μέλη του Δικτύου έχουν έρθει στην Ελλάδα προκειμένου να παρακολουθήσουν εκπαίδευση για θέματα που αφορούν το δικαστικό σύστημα της χώρας.

Την εκπαιδευτική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις μας καλωσόρισε η Διευθύντρια Δρ Φωτεινή Μηλιώνη που εισήγαγε τους εισαγγελείς στους σκοπούς και τις δράσεις της ΕΠΑΝΟΔΟΥ.  Στη συνέχεια αφού σύστησε τους παρευρισκόμενους συνεργάτες της ΕΠΑΝΟΔΟΥ έδωσε το λόγο στη συνεργάτιδα κ. Μάρθα Λεμπέση, Κοινωνιολόγο-Εγκληματολόγο, που παρουσίασε αναλυτικά τις δραστηριότητες του φορέα με έμφαση στα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, τις συνέργειες εντός και εκτός καταστημάτων κράτησης και τις υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που παρέχει στους αποφυλακισμένους κατά τη διαδικασία της επανένταξής τους. Κατόπιν το λόγο πήρε η υπεύθυνη του Ξενώνα Προσωρινής Φιλοξενίας Αποφυλακισθέντων της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, κα Χρηστίνα Βλαχοσωτήρου, Ψυχολόγος, η οποία παρουσίασε ένα μικρό απολογισμό της μέχρι τώρα επιτυχημένης λειτουργίας του, μίλησε για την έννοια της συμβουλευτικής της κοινωνικής επανένταξης και για τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αποφυλακισμένοι που απευθύνονται στο φορέα μας, ενώ ξενάγησε στη συνέχεια τους επισκέπτες στο χώρο του ξενώνα. Ακολούθως, από τη συνεργάτιδα κ. Ελπινίκη Κοιλού, Κοινωνιολόγο, παρουσιάστηκαν τα εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά εργαστήρια του φορέα που έχουν ως σκοπό, εκτός από την δημιουργική απασχόληση, την αναβάθμιση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των αποφυλακισμένων για την ευκολότερη εργασιακή τους επανένταξη. Οι παρουσιάσεις έκλεισαν με τον εκπρόσωπο της ΚΟΙΝΣΕΠ «Νέοι Ορίζοντες» και την παρουσίαση του καινοτόμου έργου της. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην τελευταία δράση της ΚΟΙΝΣΕΠ στην οποία συμμετέχει και η ΕΠΑΝΟΔΟΣ και αφορά το Πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης. Στη συζήτηση που ακολούθησε από όλους τους παρευρισκομένους τονίστηκε η σημασία μιας τέτοιας επιχείρησης στην απασχολησιμότητα και την επανένταξη των αποφυλακισμένων όχι μόνο για τα ελληνικά αλλά και για τα διεθνή δεδομένα και κάποιοι από τους παρευρισκομένους μας μίλησαν για αντίστοιχα παραδείγματα και καλές πρακτικές από τις χώρες τους.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ

17/9/2019

H υποτροπή αποτελεί ένα βασικό μέτρο για την αξιολόγηση της επιτυχίας ή αποτυχίας κάθε μέτρου της επίσημης κοινωνικής αντίδρασης απέναντι στο έγκλημα. Η μελέτη των παραγόντων που σχετίζονται με την υποτροπή αποκτά βαρύνουσα σημασία τόσο για την ανάπτυξη αποτελεσματικών πολιτικών πρόληψης όσο και για το σχεδιασμό κατάλληλων στρατηγικών και δράσεων για την κοινωνική επανένταξη των αποφυλακισμένων. Η διερεύνηση και η βαθιά κατανόηση των ως άνω παραγόντων συγκαταλέγονται στις κύριες επιδιώξεις του ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ».

Στο πλαίσιο αυτό, το ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» διεξήγαγε την έρευνα με θέμα: «Το φαινόμενο της υποτροπής αποφυλακισμένων στην Ελλάδα: Εμπειρικά δεδομένα και κατευθύνσεις για την αντεγκληματική πολιτική και την κοινωνική επανένταξη», υπό την επιστημονική ευθύνη της Καθηγήτριας Χρ. Ζαραφωνίτου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Βασική στόχευση του ερευνητικού προγράμματος υπήρξε η ποσοτική και ποιοτική διερεύνηση του φαινομένου της υποτροπής στη χώρα μας υπό το πρίσμα της διεθνούς ερευνητικής εμπειρίας, ενώ το ερευνητικό αντικείμενο κατηγοριοποιήθηκε αντίστοιχα και υλοποιήθηκε σε δύο χρονικές φάσεις.

Κατά την πρώτη φάση του έργου (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2017) μελετήθηκαν τα σχετικά εννοιολογικά ζητήματα με βάση την εθνική νομοθεσία και τη διεθνή βιβλιογραφία καθώς επίσης οι μεθοδολογικοί περιορισμοί των σχετικών εμπειρικών ερευνών. Επιπρόσθετα, στο ίδιο πλαίσιο μελετήθηκαν οι παράγοντες που συμβάλλουν στην υποτροπή των δραστών (παράγοντες διακινδύνευσης), όπως επίσης όσων συνδέονται με το αντίθετο αποτέλεσμα (προστατευτικοί παράγοντες). Στη φάση αυτή αξιολογήθηκαν οι πηγές πληροφόρησης σχετικά με τα ποσοτικά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της υποτροπής των αποφυλακισμένων στη χώρα μας, ενώ επίσης διαμορφώθηκε ερευνητική πρόταση με στόχο την πληρέστερη διερεύνηση του φαινομένου. Η ερευνητική έκθεση της πρώτης φάσης του ερευνητικού έργου είναι διαθέσιμη μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

http://www.epanodos.org.gr/documents/243366/0/%CE%95%CE%A0%CE%91%CE% 9D%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%97% CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97+%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97+I.rev. pdf/4ad019de-9e1c-4e3e-ab2f-cedc6eb93f17

Η δεύτερη φάση του ερευνητικού εγχειρήματος (Απρίλιος – Σεπτέμβριος 2018) περιλάμβανε τη διεξαγωγή μιας πρωτότυπης εμπειρικής έρευνας με στόχο τη διερεύνηση της διαδικασίας της κοινωνικής επανένταξης και των παραγόντων που συνδέονται με την πρόληψη της υποτροπής με βάση τη βιωμένη εμπειρία, την ερμηνεία, τις αντιλήψεις και τις προτάσεις ατόμων που έχουν βιώσει την εμπειρία του εγκλεισμού σε κατάστημα κράτησης. Στο πλαίσιο αυτό τέθηκαν επίσης ειδικότερα ερευνητικά ερωτήματα που αφορούσαν – μεταξύ άλλων – τους παράγοντες έναρξης της εγκληματικής δράσης κατά την ανηλικότητα και το βίωμα της φυλακής. Στην έρευνα συμμετείχαν αποφυλακισμένοι – ωφελούμενοι του ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» και του Συλλόγου «Ο ΟΝΗΣΙΜΟΣ», όπως επίσης και κρατούμενες στο Κατάστημα Κράτησης του Ελεώνα της Θήβας. Η σχετική έκθεση είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.epanodos.org.gr/documents/10186/0/%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9 D%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97_II. pdf/97c1922c-bed3-491f-8cd9-2dac221f8e37

Τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου παρουσιάστηκαν στο 1ο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο του ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» με θέμα «Επάνοδος: Η πορεία προς την κοινωνική επανένταξη», που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2017, στο 2ο Τακτικό Συνέδριο του ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» με θέμα «Η κοινωνική επανένταξη ανηλίκων και νεαρών παραβατών», που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2018 και στη διεθνή συνάντηση εμπειρογνωμόνων που διοργανώθηκε στις 5/7/2019 από την ΕΠΑΝΟΔΟ με τη συμμετοχή επιστημόνων από την ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα με θέμα «Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις της υποτροπής / Theoretical and empirical approaches of recidivism».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκλήρωση του προγράμματος εκπαίδευσης εθελοντών/εθελοντριών

-------

Την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2019 ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα εκπαίδευσης εθελοντών/εθελοντριών της ΕΠΑΝΟΔΟΥ προκειμένου η συνεισφορά τους να είναι ουσιαστική και δεοντολογικά εναρμονισμένη με το πλαίσιο κανόνων της ΕΠΑΝΟΔΟΥ. Η εκπαίδευση διήρκησε 3 μήνες, από 20/03/2019 έως 29/06/2019.

Κατ' αντιστοιχία με τους προηγούμενους κύκλους εκπαίδευσης εθελοντών, το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιελάμβανε εισαγωγικές επιστημονικές προσεγγίσεις Ειδικευμένων Εισηγητών, Ειδικών Επιστημόνων αλλά και Εμπειρογνωμόνων με ειδική κατάρτιση στην εκάστοτε θεματική και οι οποίες αποτέλεσαν το έναυσμα για την καλλιέργεια επιστημονικού προβληματισμού και διαλόγου.

Πιο συγκεκριμένα η εκπαίδευση είχε σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη και περιελάμβανε συναντήσεις με επιστημονικές εισηγήσεις, βιωματικές ασκήσεις  (βλ. σχετικά αναρτημένο πρόγραμμα).

Με το πέρας της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες απέκτησαν πολύτιμες γνώσεις και εμπειρία, διαμόρφωσαν μια πλήρη εικόνα των πραγματικών προβλημάτων και προκλήσεων της κοινωνικής  επανένταξης μέσα από την αλληλοτροφοδότηση της θεωρητικής και εμπειρικής γνώσης και κατόπιν αξιολόγησης τους δόθηκε η δυνατότητα πρακτικής άσκησης στον φορέα μας.

Την επιστημονική ευθύνη τους προγράμματος είχαν οι κυρίες Χριστίνα Ζαραφωνίτου Καθηγήτρια Εγκληματολογίας, Διευθύντρια του ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ», Πρόεδρος του  ΔΣ της  Επανόδου & Καλλιόπη Δημητρούλη, Νομικός, Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Επανόδου και τον κεντρικό συντονισμό ανάλαβε η κα Φωτεινή Μηλιώνη Εγκληματολόγος, δρ. Νομικής, Διευθύντρια  Επανόδου. Υπεύθυνη εκπαίδευσης ήταν η κα Μυρτώ Αραβανή, Κοινωνική Λειτουργός, Συνεργάτις Επανόδου και το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της κας Μάρθας Λεμπέση, Κοινωνιολόγου, ΜΔΕ Εγκληματολογίας, Συνεργάτιδα Επανόδου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διεθνής συνάντηση εμπειρογνωμόνων που διοργανώθηκε από το ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ με τη συμμετοχή επιστημόνων από την ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα με θέμα: "Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις της υποτροπής/Theoretical and empirical approaches of recidivism". H επιστημονική ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 5-7-19 στον κατάμεστη αίθουσα του Eυρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου European Public Law Organization (EPLO), στην Πλάκα, σύμφωνα με το δημοσιευμένο πρόγραμμά της (βλ. εδώ αναλυτικό πρόγραμμα). Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με την συνδρομή παράλληλης διερμηνείας.

Η  ημερίδα ξεκίνησε με την εναρκτήρια προσφώνηση της Προέδρου της επιστημονικής ημερίδας και Προέδρου της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, Καθηγήτριας Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου κας Χριστίνας Ζαραφωνίτου που αναφέρθηκε στην ειδική σημασία της διερεύνησης του φαινομένου της υποτροπής καθώς και τους σκοπούς της ημερίδας, ενώ κλείνοντας καλωσόρισε τους προσκεκλημένους εισηγητές.

Χαιρετισμό στην ημερίδα απηύθυναν η Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου Καθηγήτρια κ. Ισμήνη Κριάρη, ο Εισαγγελέας του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κορυδαλλού κ. Ποιμενίδης, ο Εφέτης κ. Ορφανίδης και ο βοηθός Συνήγορος του Πολίτη Καθηγητής Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου κ. Γιώργος Νικολόπουλος. Στο πλαίσιο των εργασιών της Επιστημονικής Ημερίδας της Επανόδου συμμετείχαν εκλεκτά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπρόσωποι της Διοίκησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, πολλών Σωφρονιστικών Καταστημάτων, Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής, Επιστημονικοί Συνεργάτες της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές.

Ο κύκλος των εισηγήσεων ξεκίνησε με την εισήγηση του Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου του Freiburg κ. Helmut Kury με τίτλο: "The role of punishment in crime control: Does more severe punishment help?"/ Ο ρόλος της ποινής στον έλεγχο του εγκλήματος: Βοηθούν οι αυστηρότερες ποινές;" Και την παρουσίαση των εμπειρικών δεδομένων του Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ, από τις έρευνες που έχει διεξάγει ο φορέας υπό την επιστημονική ευθύνη της Καθηγήτριας Εγκληματολογίας κας Χριστίνας Ζαραφωνίτου, με θέμα: "Research evidence from Epanodos: Approaches to recidivism and reintegration of ex-prisoners in Greece/ Εμπειρικά δεδομένα του Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ: Προσεγγίσεις της υποτροπής και της κοινωνικής επανένταξης αποφυλακισμένων στην Ελλάδα", από τους ερευνητές Μάρθα Λεμπέση, Υ. Δρ.  Εγκληματολογίας ΕΚΠΑ, Έλλη Ανίτση,  Υ.Δρ.  Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου, Ελένη Κοντοπούλου, Δρ. Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου και Κώστα Πανάγο, Δρ. Εγκληματολογίας ΕΚΠΑ.

Ακολούθησε η εισήγηση της κας Maria M. Ttofi, Λέκτορα Ψυχολογικής Εγκληματολογίας, Ινστιτούτο Εγκληματολογίας, Πανεπιστήμιο του Cambridge και Vice director της Cambridge Study in Delinquent Development με θεμα: "Long-termcontinuity in antisocial behaviour and associated mental health problems: Conferring resilience to high-risk individuals/ Χρόνια αντικοινωνική συμπεριφορά και συναφή προβλήματα ψυχικής υγείας:  Ενίσχυση της ανθεκτικότητας ατόμων που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο" και η εισήγηση του Καθηγητή Εγκληματολογίας και Διευθυντή της Σχολής Νομικής και Εγκληματολογίας του Πανεπιστήμιο του Greenwich, κ. Darrick Jolliffe με θέμα: "Reoffending: Evidence and Implications for Policy and Practice/ Υποτροπή: Ερευνητικά πορίσματα και εφαρμογές τους στη χάραξη πολιτικών". Ο κύκλος των εισηγήσεων συνεχίστηκε με την εισήγηση της Διευθύντριας της ΕΠΑΝΟΔΟΥ και Δρ. Νομικής και Εγκληματολογίας ΕΚΠΑ κας Φωτεινής Μηλιώνη, κατά την οποία παρουσιάστηκαν τα πορίσματα των ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών με Επιστημονικά Υπευθύνους τον Ομότιμο Καθηγητή Εγκληματολογίας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Νέστωρ Κουράκη και την ίδια,  με θέμα: "Juvenile recidivism: Research findings and proposals for the reintegration of juvenile offenders/ Υποτροπή ανηλίκων: Ερευνητικά δεδομένα και προτάσεις για την κοινωνική επανένταξη των ανηλίκων παραβατών".H επιστημονική ημερίδα έκλεισε με την εισήγηση της Καθηγήτριας Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου κας Ανθοζωής Χάιδου με θέμα: "Οι δυνατότητες συμβολής του συστήματος δικαιοσύνης ανηλίκων στη μείωση της υποτροπής/ The potential contribution of the juvenile justice system to the reduction of recidivism".

Οι εργασίες της ημερίδας  ολοκληρώθηκαν  με την διεξαγωγή στρογγυλού τραπεζιούυπό τον συντονισμό της Προέδρου της ημερίδας και την συμμετοχή των εισηγητών και των παρισταμένων. Στο γόνιμο και εξαιρετικά ενδιαφέροντα διάλογο που ακολούθησε συνεισέφεραν σημαντικά και οι παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον Ομότιμο Καθηγητή Εγκληματολογίας κ. Ιάκωβο Φαρσεδάκη, τον Καθηγητή Εγκληματολογίας του California State University, Chico (USA), κ. Michael J. Coyle, τον βοηθό Συνήγορο του Πολίτη ΚαθηγητήΕγκληματολογίας κ. Γιώργο Νικολόπουλο της κας Μαρούσας Απειρανθίτου, Κοιν. Λειτουργού-Εγκληματολόγου, Προϊσταμένης της κοινωνικής Υπηρεσίας του ΕΚΚΝ Αυλώνα καθώς από τους συμμετέχοντες στην ημερίδα. Έχει ήδη δρομολογηθεί η δημοσίευση των πρακτικών της επιστημονικής ημερίδας.

                        

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

 

Ακολουθούν τα link με τις παρουσιάσεις των συμμετεχόντων.

Εισήγηση του Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου του Freiburg κ. Helmut Kury με τίτλο: "The role of punishment in crime control: Does more severe punishment help?"/ Ο ρόλος της ποινής στον έλεγχο του εγκλήματος: Βοηθούν οι αυστηρότερες ποινές;"

 

Παρουσίαση των εμπειρικών δεδομένων του Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ, από τις έρευνες που έχει διεξάγει ο φορέας υπό την επιστημονική ευθύνη της Καθηγήτριας Εγκληματολογίας κας Χριστίνας Ζαραφωνίτου, με θέμα: "Research evidence from Epanodos: Approaches to recidivism and reintegration of ex-prisoners in Greece/ Εμπειρικά δεδομένα του Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ: Προσεγγίσεις της υποτροπής και της κοινωνικής επανένταξης αποφυλακισμένων στην Ελλάδα".

 

Εισήγηση της κας Maria M. Ttofi, Λέκτορα Ψυχολογικής Εγκληματολογίας, Ινστιτούτο Εγκληματολογίας, Πανεπιστήμιο του Cambridge και Vice director της Cambridge Study in Delinquent Development με θεμα: "Long-termcontinuity in antisocial behaviour and associated mental health problems: Conferring resilience to high-risk individuals/ Χρόνια αντικοινωνική συμπεριφορά και συναφή προβλήματα ψυχικής υγείας: Ενίσχυση της ανθεκτικότητας ατόμων που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο" 

 

Εισήγηση του Καθηγητή Εγκληματολογίας και Διευθυντή της Σχολής Νομικής και Εγκληματολογίας του Πανεπιστήμιο του Greenwich, κ. Darrick Jolliffe με θέμα: "Reoffending: Evidence and Implications for Policy and Practice/ Υποτροπή: Ερευνητικά πορίσματα και εφαρμογές τους στη χάραξη πολιτικών".

 

Παρουσίαση της Διευθύντριας της ΕΠΑΝΟΔΟΥ και Δρ. Νομικής και Εγκληματολογίας ΕΚΠΑ κας Φωτεινής Μηλιώνη, με θέμα: "Juvenile recidivism: Research findings and proposals for the reintegration of juvenile offenders/ Υποτροπή ανηλίκων: Ερευνητικά δεδομένα και προτάσεις για την κοινωνική επανένταξη των ανηλίκων παραβατών".

 

Σποτ της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και του ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ

Ολοκληρώνοντας το Ερευνητικό Έργο «Παρεμβάσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ψυχοκοινωνική, οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη και προσαρμογή των κρατουμένων και αποφυλακιζομένων γυναικών», «Γύρισε σελίδα: Ίση μεταχείριση σε κρατούμενες και αποφυλακισμένες»

https://www.youtube.com/watch?time_continue=53&v=DDskZKoutog

 

Αναρτήθηκε ο απολογισμός για το έτος 2018 του ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ που εποπτεύεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Περισσότερα στον κάτωθι σύνδεσμο.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του 2ου Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα:  «Η κοινωνική επανένταξη ανηλίκων και νεαρών παραβατών» με αθρόα συμμετοχή, σημαντικές εισηγήσεις και συγκινητικές στιγμές. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 19-12-2018 στο Αμφιθέατρο «Κοσμάς Ψυχοπαίδης», στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), σύμφωνα με το δημοσιευμένο πρόγραμμά του στην ιστοσελίδα της ΕΠΑΝΟΔΟΥ:

http://epanodos.org.gr/documents/243366/0/programma+teliko.pdf/182a8b41-423e-4bcc-80ce-7eda411796dd

Χαιρετισμούς στο Συνέδριο απηύθυναν ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής του ΥΔΔΑΔ κ. Ευτύχης Φυτράκης εκπροσωπώντας και τον Υπουργό ΥΔΔΑΔ κ. Μιχάλη Καλογήρου, εκπρόσωπος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Σωφρονιστικού Συστήματος και λοιπών Δομών Εγκλεισμού Κρατουμένων,ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Βασίλειος Πέππας, η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κα Ξένη Δημητρίου, η κα Ιφιγένεια Καµτσίδου Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, η κα Φωτεινή Κούβελα, Γενική Γραµµατέας Ισότητας των Φύλων, η κα Μαρία Στρατηγάκη, Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας & Ισότητας του ∆ήµου Αθηναίων και η Πρόεδρος της Επανόδου Καθηγήτρια κα Χριστίνα Ζαραφωνίτου.

Πριν από την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου απονεμήθηκαν για δεύτερη χρονιά τα βραβεία και οι έπαινοι επιτυχημένης κοινωνικής επανένταξης σε δεκαοκτώ ωφελούμενους της ΕΠΑΝΟΔΟΥ.

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου της Επανόδου συμμετείχαν πολλοί αξιόλογοι ομιλητές. Οι εισηγήσεις ήταν υψηλού επιπέδου και αφορούσαν τόσο την Ποινική ∆ικαιοσύνη και κοινωνική επανένταξη ανηλίκων και νεαρών παραβατών, όσο και την πρόληψη της υποτροπής τους, με τις εισηγήσεις να αναδεικνύουν τόσο την επιστημονική διάσταση της έννοιας της κοινωνικής επανένταξης όσο και την πρακτική εφαρμογή της. Επίσης,σε ειδική συνεδρία παρουσιάστηκαν τα νεότερα ελληνικά ερευνητικά δεδομένα σε σχέση με το φαινόμενο της υποτροπής, αναδείχθηκαν οι παράγοντες διακινδύνευσης κατά την ανηλικότητα και τονίστηκε ο ρόλος του εγκλεισµού κατά την ανηλικότητα στην εγκληµατική υποτροπή.

Η παρουσίαση των καλών πρακτικών αφενός από την πλευρά των επαγγελματιών από το χώρο των Καταστημάτων, των δικαστικών λειτουργών και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στο χώρο συνέβαλε στην αποτύπωση του σημαντικού έργου που επιτελείται στον τομέα αυτό τόσο από την πλευρά των ομιλητών όσο και από την πλευρά του ακροατηρίου με τις γόνιμες παρεμβάσεις και ερωτήσεις του.

Την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικά το Εργαστήριο της  ΕΠΑΝΟ∆ΟΥ και κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος οι σύνεδροι δοκίμασαν τα εδέσματα που ετοίμασαν γι' αυτούς οι φιλοξενούμενοι του Ξενώνα Προσωρινής Φιλοξενίας Αποφυλακισθέντων της ΕΠΑΝΟΔΟΥ.

Οι εργασίες του Συνεδρίου έκλεισαν με την προβολή αποσπάσματος θεατρικού έργου µε συμμετοχή νεαρών κρατουμένων το οποίο παρουσίασε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης,  κ. Στάθης Γράψας.

Το Δ.Σ. και το προσωπικό της Επανόδου θέλουν να ευχαριστήσουν θερμά όλους τους συμμετέχοντες και τους εθελοντές για την άρτια διοργάνωση του Συνεδρίου.

Έχει ήδη δρομολογηθεί η δημοσίευση των πρακτικών του Συνεδρίου.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Eρευνητικό έργο «Παρεμβάσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ψυχοκοινωνική, οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη και προσαρμογή των κρατουμένων και αποφυλακιζομένων γυναικών»

Την Παρασκευή 7/12/2018 πραγματοποιήθηκε ημερίδα που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων σε συνεργασία με το ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου «Παρεμβάσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ψυχοκοινωνική, οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη και προσαρμογή των κρατουμένων και αποφυλακιζομένων γυναικών».

Είχε προηγηθεί ημερίδα που διοργανώθηκε στην Αθήνα στις 21/11/2018. Στις ημερίδες απεύθυναν χαιρετισμούς: η Υφυπουργός Εσωτερικών, υπεύθυνη για θέματα ισότητας, κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη, η Υφυπουργός Μακεδονίας – Θράκης, κ. Κατερίνα Νοτοπούλου, η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, κ. Φωτεινή Κούβελα, ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, κ. Ευτύχιος Φυτράκης, η Γενική Γραμματέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Μαρία Γιαννακάκη, η Πρόεδρος του ΚΕΘΙ κ. Ειρήνη Αγαθοπούλου, η Αντιπρόεδρος της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, κ. Καλλιόπη Δημητρούλη και η Πρόεδρος της ΕΠΑΝΟΔΟΥ Καθηγήτρια Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου, κα Χριστίνα Ζαραφωνίτου.

Η συμβολή και η σημασία του ερευνητικού έργου αποτυπώνονται στο χαιρετισμό της Προέδρου της ΕΠΑΝΟΔΟΥ Καθηγήτριας κ. Χριστίνας Ζαραφωνίτου, στην ημερίδα της Θεσσαλονίκης, που ακολουθεί:

 

Η ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Παρεμβάσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ψυχοκοινωνική, οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη και προσαρμογή των κρατουμένων και αποφυλακισμένων γυναικών»

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΪΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ τριών φορέων:

  • του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.),
  • της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) και
  • του Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ που είχε και την επιστημονική εποπτεία και υλοποίηση της έρευνας.

Πρόκειται για μια σημαντική ερευνητική συμβολή στον τομέα της προώθησης ζητημάτων ισότητας των φύλων που διαδραματίζουν ακόμα σπουδαιότερο ρόλο όταν αφορούν το συγκεκριμένο πληθυσμό γυναικών που βρίσκονται αντιμέτωπες με τις δυσχέρειες της κοινωνικής επανένταξης.

Η διεπιστημονική συνεργασία  αποτελεί ζητούμενο και προτεραιότητα στη διαχείριση του ζητήματος του κοινωνικού αποκλεισμού ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ειδικά στις περιπτώσεις αποφυλακισμένων γυναικών που υφίστανται «πολλαπλές διακρίσεις».

Το ΔΣ της ΕΠΑΝΟΔΟΥ -του μόνου επίσημου φορέα μετασωφρονιστικής μέριμνας και κοινωνικής επανένταξης των αποφυλακισθέντων- ενισχύει και υποστηρίζει την επιστημονική έρευνα και έχει ολοκληρώσει ήδη σημαντικές έρευνες για την υποτροπή και τους παράγοντες πρόληψής της, που παρουσιάζονται στα τακτικά ετήσια συνέδριά της όπως αυτό που διοργανώνουμε και εφέτος στις 19-12-18 και είναι αφιερωμένο στην κοινωνική επανένταξη των ανηλίκων και νεαρών παραβατών.

Έτσι, πολύ ευχαρίστως απεδέχθη την πρόταση αυτής της συνεργασίας που υλοποιήθηκε υπό την επιστημονική ευθύνη της κας Μηλιώνη, διευθύντριας της ΕΠΑΝΟΔΟΥ και Δρα Εγκληματολογίας της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, η οποία έχει πλούσια επιστημονική και ερευνητική εμπειρία σε θέματα ισότητας των φύλων στο πλαίσιο μελέτης της εγκληματικότητας και της σωφρονιστικής μεταχείρισης, καθώς και  μια πολύ αξιόλογη ομάδα κύριων ερευνητριών: της κας Έλλης Ανίτση, Ψυχολόγου, υπ. δρα Εγκληματολογίας Παντείου Παν/μίου, κας Μάρθας Λεμπέση, Κοινωνιολόγου και υπ. δρα ΕΚΠΑ, κας Μυρτώς Χατζήνα Νομικού και την εθελοντική συνεργασία της κας Εντίτας Οκιένσκα, συνεργάτιδας της ΕΠΑΝΟΔΟΥ και φοιτήτριας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η ΕΡΕΥΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ:

  • ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ, ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ, ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ

  • Το μέγεθος δείγματος. Στην έρευνα συμμετείχε περίπου το 1/4 των φυλακισμένων γυναικών που κρατούνταν τη χρονική περίοδο διεξαγωγής της έρευνας.
  • Στις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν που είναι και εχέγγυο για την επιστημονική ποιότητα των ερευνητικών πορισμάτων αλλά και στην υπεύθυνη και έντιμη στάση που τηρήθηκε απέναντι στις συμμετέχουσες καθ' όλη τη διάρκεια της ερευνάς.
  • Στα ερευνητικά πορίσματα:

-που αποτυπώνουν με σαφήνεια το προφίλ της φυλακισμένης και αποφυλακισμένης γυναίκας του σήμερα

-που καλύπτουν συνολικά το υπό εξέταση φαινόμενο της επανένταξης μέσω της προσέγγισης της οικογενειακής, ψυχοκοινωνικής και εργασιακής διάστασης του

-που παρέχουν ένα σύγχρονο ερμηνευτικό πλαίσιο του φαινομένου της επανένταξης που μπορεί να αποτελέσει πρόσφορο έδαφος για το σχεδιασμό και την εφαρμογή εξατομικευμένων δράσεων, προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της φυλακισμένης και αποφυλακισμένης γυναίκας, συμβάλλοντας έτσι στην προαγωγή της ισότητας σε επίπεδο επανένταξης

-Τέλος, η αξία της έρευνας εντοπίζεται στην ευαισθητοποίηση των κρατούμενων γυναικών αφού με την αποδοχή τους να συμμετάσχουν στην έρευνα συμμετείχαν ενεργά στην επανενταξιακή τους πορεία. Αυτό άλλωστε ήταν και το μότο που χρησιμοποίησε η έρευνα για να προσελκύσει τις συμμετέχουσες: «Πες μας την άποψή σου!»

Εύχομαι πρώτον να αξιοποιηθούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τα πορίσματα της έρευνας αυτής και δεύτερον να υπάρξει συνέχεια τόσο στο πεδίο της διερεύνησης των συνθηκών και παραγόντων που παρακωλύουν την κοινωνική επανένταξη λόγω διακρίσεων βάσει του φύλου όσο και στο πεδίο αξιολόγησης των εφαρμοζόμενων για την εξάλειψη των διακρίσεων αυτών πολιτικών με σκοπό τη βελτίωσή τους.

Καλή επιτυχία στις εργασίες της Ημερίδας!

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στη Χριστουγεννιάτικη Μουσική εκδήλωση την οποία συνδιοργανώνει η ΕΠΑΝΟΔΟΣ την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 13.00 μ.μ. στον Άρειο Πάγο (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 121, ισόγειο).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ετήσια μουσική βραδιά του Μουσικού Εργαστηρίου της ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΝΠΙΔ

στον Κήπο του Μουσείου Πολιτικών Εξορίστων  Άη – Στράτη, 20/6/2018

-------

Την Τετάρτη 20/06/2018 με την ετήσια πλέον καλλιτεχνική εκδήλωσή του, το Μουσικό Εργαστήριο της Επανόδου μας ευχήθηκε «Καλό Καλοκαίρι» κλείνοντας έναν γεμάτο κύκλο δραστηριοτήτων. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Άη Στράτη, το οποίο παραχώρησε στην Επάνοδο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τον φιλόξενο κήπο του στο Θησείο.

Την εκδήλωση χαιρέτησε και παρακολούθησε η Πρόεδρος της Επανόδου, μαζί με τα μέλη του Δ.Σ., τη Διευθύντρια και την εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης  κ. Γιοβάνογλου. Την καλλιτεχνική διεύθυνση και επιμέλεια της βραδιάς είχε ο κ. Αναπολιτάνος Κωνσταντίνος, δάσκαλος του Μουσικού Εργαστηρίου της Επανόδου. Ο ήχος και η μικροφωνική εγκατάσταση έγινε με τα μηχανήματα του εργαστηρίου, μια προσφορά της Βουλής των Ελλήνων. Ενώ τον συντονισμό των εργαστηρίων έκανε ο  Μιχάλης Μαυρής.

 Το μουσικό πρόγραμμα αποτελούμενο από αγαπημένα παλιά και νέα τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου ήταν αποτέλεσμα πολύμηνης προετοιμασίας της δεκαμελούς ομάδας των συμμετεχόντων. Οι ερμηνείες και οι δεξιότητες των μελών του εργαστηρίου, μετέφεραν συναισθήματα και εικόνες στο κοινό, γέμισαν μελωδίες τον κήπο του Μουσείο και έκαναν τους περαστικούς να σταματούν για να θαυμάσουν, αποζημιώνοντας τις προσπάθειες του δασκάλου τους, και του υπευθύνου των εργαστηρίων.

Η γνωστή μας Μαρίνα, άνοιξε το πρόγραμμα ως το μοναδικό κορίτσι της μπάντας με την επιτυχία «Όταν σου χορεύω» και μας τραγούδησε με χαμόγελο και θετική ενέργεια τραγούδια όπως η «Μιρέλα», «Τα δαχτυλίδια» και την «Αχάριστη» μαζί με τον Κωνσταντίνο Αναπολιτάνο.

Ο  Τάσος, η φετινή αποκάλυψη του μουσικού εργαστηρίου, συγκίνησε το ακροατήριο με τις ερμηνείες του και την μαγική φωνή του σε γνωστά και δύσκολα τραγούδια όπως «Ο δικός μου ο δρόμος», «Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι» και «Ό,τι αγαπάω εγώ πεθαίνει» έχοντας για υποστήριξη τους γονείς και τα μικρότερα αδέλφια του ανάμεσα στο κοινό.

Ο συνθέτης μας, Μάριος, μας χάρισε τις μοναδικές του δημιουργίες «Καινούργια μέρα» και «Για όσα αγαπάς», το τελευταίο, αφιερωμένο στην αγαπημένη του Κατερίνα που άκουγε συγκινημένη για πρώτη φορά μαζί μας το τραγούδι το οποίο, όπως μας αποκάλυψε ο δημιουργός ήταν  το «δώρο» των γενεθλίων της.

Ο μοναδικός Βασίλης, μας ταξίδεψε με μελωδικές μπαλάντες όπως το «Να μ' αγαπάς» και μας μετέφερε σε αλλοτινές εποχές με τα «Μισοφόρια» του Αυλωνίτη, ενώ έδινε και τον ρυθμό μαζί με τον Μάριο στα κρουστά.

Η βραδιά είχε τρεις κιθάρες. Ο Ρόκας, από τα παλαιότερα και βασικά μέλη του εργαστηρίου, όπως πάντα, με την κλασική του κιθάρα, κράτησε τις βάσεις των μελωδικών γραμμών με τον δάσκαλό του Κωνσταντίνο Αναπολιτάνο, μαζί τους στην τρίτη κιθάρα ήταν ο μικρό μας Έντρι, ο οποίος μας τραγούδησε και ένα όμορφο «Λάθος». Ο Δημήτρης μας εντυπωσίασε στο αρμόνιο αλλά και με το μελωδικό του σφύριγμα στο τραγούδι « Σου σφυρίζω» που ερμήνευσε η Μαρίνα σε διασκευή.

Η επαγγελματική νότα της βραδιάς οφείλεται στις φιλικές συμμετοχές του Μιχάλη Μαυρή και του Θοδωρή Ζέη. Ο Μιχάλης Μαυρής, στο ακορντεόν, το πιάνο, τη φυσαρμόνικα αλλά και με ιδιαίτερα τραγούδια όπως το «Εκείνη» και «Πιο χαμηλά Λόλα» υποστήριξε την προσπάθεια της μουσικής ομάδας τόσο στην εκδήλωση όσο και σε όλη τη διάρκεια του έτους με αγάπη και αφοσίωση. Χωρίς τη συμβολή του Θοδωρή Ζέη, δεν θα μπορούσαμε να ακούσουμε τη «Δραπετσώνα», το «Ζήλεια μου» αλλά και τα περισσότερα τραγούδια του προγράμματος με βασικό όργανο το υπέροχο μπουζούκι του.  Όλοι οι συντελεστές έλαβαν το θερμότερο χειροκρότημα του κοινού για την εξαιρετική παρουσία τους δίνοντας ραντεβού για την επόμενη σεζόν.

 Ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές της βραδιάς, τον υπεύθυνο των Εργαστηρίων Μ. Μαυρή και τον δάσκαλο του Μουσικού Εργαστηρίου Κ. Αναπολιτάνο, τον Θ. Ζέη, για τη φιλική του συμμετοχή, το Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Άη Στράτη, για την ζεστή φιλοξενία, τους Νέους Ορίζοντες, για την φροντίδα του χώρου του Μουσείου και πάνω απ' όλα τους συμμετέχοντες και πρωταγωνιστές της βραδιάς τους οποίους ανυπομονούμε να παρακολουθήσουμε στην επόμενη εκδήλωση.  Ευχόμαστε Καλό καλοκαίρι!

 

 

ΜΕΤΑΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«ΣΚΟΠΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ», διήμερη συνάντηση

εκπαιδευτών -  εθελοντών για την εκπαίδευση και την επανένταξη των κρατουμένων

Παρασκευή 20 και Σάββατο 21 Απριλίου 2018

Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Τίρυνθας, Ναύπλιο

                                     

Την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Σταύρος  Κοντονής εγκαινίασε το Σχολείο της Φυλακής στο Κατάστημα Κράτησης Ναυπλίου. Στον ίδιο χώρο γίνεται από τον Οκτώβριο του 2017 και το πρόγραμμα του ΠΜΣ του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με μεταπτυχιακούς και εθελοντές που στοχεύει να αναπτύξει στους κρατούμενους έφεση για γνώση και  δεξιότητες ζωής. Το πρόγραμμα αυτό εμπνεύστηκε και συντονίζει η Ομότιμη Καθηγήτρια Άλκηστις Κοντογιάννη.

                                                «ΣΚΟΠΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ»

Η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διοργάνωσε με το  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διήμερη συνάντηση με τίτλο, «Σκοπός Μορφωτικός» για την εκπαίδευση των εθελοντών και την επανένταξη των κρατουμένων. 

Η εκδήλωση, διήμερο σεμινάριο με θέμα «Σκοπός Μορφωτικός» με στόχο την επιμόρφωση εθελοντών στις φυλακές έγινε την Παρασκευή 20 Απριλίου (17.00 - 20.00) και το Σάββατο  21 Απριλίου (11.00 - 14.30) στο Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Ενηλίκων Τίρυνθας. Την εκδήλωση που είχε μεγάλη επιτυχία και ενδιαφέρον χαιρέτισε ο Γενικός Γραμματέας της Διεύθυνσης Αντεγκληματικής Πολιτικής, Ευτύχης Φυτράκης, ο οποίος εξήρε τη δυναμική του προγράμματος και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Αθανάσιος Κατσής, ο οποίος επεσήμανε τη σημασία του προγράμματος ως προς την κοινωνική ευαισθητοποίηση των φοιτητών, την άσκηση τους σε ευπαθείς ομάδες, και τη δυνατότητα ανάπτυξής της πολιτειότητάς τους σε συνδυασμό με παράπλευρα οφέλη. Την πρώτη μέρα της εκδήλωσης παρακολούθησαν ο Αντιπρύτανης Αστέριος Τσιάρας, ο οποίος διευθύνει και το Μεταπτυχιακό οι φοιτητές του οποίου συμμετέχουν σε δράσεις  και στις δύο φυλακές. Επίσης την εκδήλωση τίμησαν οι εισαγγελείς, Ευφροσύνη Παναγιωτοπούλου και Βασιλική Τσιρώνη, οι αντιεισαγγελείς, Μαρία Ρηγοπούλου, Νικόλαος Κυπριτίδης και Νικόλαος Μαργαρίτης, ο οποίος μάλιστα παρουσίασε τους εισηγητές και είχε αναλάβει τον συντονισμό  της πρώτης ημέρας. και άλλοι επίσημοι

Την πρώτη μέρα μίλησε η Διευθύντρια των Αγροτικών Φυλακών, Ευαγγελία Κατερίνη, η οποία αναφέρθηκε συνοπτικά στην ιστορία της Αγροτικής Φυλακής και στις δράσεις του σήμερα και ο Διευθυντής του Καταστήματος Κράτησης Ναυπλίου, Ιωάννης Μπαρμπαγιάννης, ο οποίος αναφέρθηκε στα  εκπαιδευτικά προγράμματα που είναι το  πρόγραμμα του Σχολείου, το πρόγραμμα της ΕΠΑΝΟΔΟΥ και το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου που υλοποιούνται στο Κατάστημα και έχουν σκοπό την επανένταξη των κρατουμένων. Επίσης μίλησε η δασκάλα  Ιωάννα Ζακυνθινού για το πρόγραμμα του Σχολείου της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και η Φωτεινή Μηλιώνη, διευθύντρια του ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ για την Κοινωνική Επανένταξη Αποφυλακιζομένων.

Σε εκτενή παρουσίαση του προγράμματος από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα στα δύο Καταστήματος Κράτησης προέβη η Ομότιμη Καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών,. Άλκηστις Κοντογιάννη, καθώς είχε τόσο την πρωτοβουλία, όσο και την ευθύνη για την εφαρμογή. Πρόκειται για ένα πολυδιάστατο επιμορφωτικό πρόγραμμα Εθελοντών σε καθημερινή βάση που συνίσταται εν μέρει από θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα Μεταπτυχιακών φοιτητών, σε συνδυασμό με ομιλίες και δράσεις από επιστήμονες και καλλιτέχνες που με την παρέμβασή τους καλλιεργούν γνώσεις αναπτύσσουν δεξιότητες ζωής στους έγκλειστους. Οι εθελοντές δεν προέρχονται μόνο από την Αργολίδα αλλά και άλλα μέρη, όπως Αθήνα,  Εύβοια, Σπάρτη, Κρήτη. Ανάμεσα σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και επιφανείς επιστήμονες και καλλιτέχνες όπως, ο Αθανάσιος Κατσής, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, ο Τώνης Λυκουρέσης, τέως Διευθυντής του Κέντρου Κινηματογράφου, ο Nigel Short, Grandmaster στο σκάκι που έφτασε δεύτερος παγκοσμίως, η ηθοποιός Χριστίνα Θεοδωροπούλου, η δραματοθεραπεύτρια Ρέα Καραγεωργίου και άλλοι. Έτσι λοιπόν οι Φυλακές γίνονται τόπος πολιτισμού, όπως γράφει η Άλκηστις Κοντογιάννη.

Το τέλος της βραδιάς επεφύλασσε μια συγκινητική έκπληξη. Ήρθαν ορισμένοι κρατούμενοι οι οποίοι διάβασαν ένα παραμύθι του Χότζα, το οποίο αμέσως μετά απέδωσαν στη γλώσσα τους (αλβανικά, περσικά, ρομά). Κατόπιν ακούστηκε η μαγνητοφωνημένη φωνή του Biber, Τούρκου κρατούμενου από το Κατάστημα Κράτησης Ναυπλίου που τραγούδησε στα τούρκικα το τραγούδι του Zulfu Livanelli, «σαν τον μετανάστη», ενώ  κρατούμενοι τραγούδησαν το ίδιο τραγούδι στα  ελληνικά.

Τη δεύτερη μέρα μίλησε η Ευφροσύνη Γεραμάνη, Κοινωνική Λειτουργός στο Αγροτικό Κατάστημα Τίρυνθας με θέμα της «Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων στο Αγροτικό Κατάστημα Τίρυνθας και ο ρόλος των εθελοντών στην ενδυνάμωση των κρατουμένων». Συνέχισε εκ μέρους του Καταστήματος Κράτησης Ναυπλίου ο Χρήστος Παπαμήτρου, Κοινωνικός Λειτουργός με θέμα του, «Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων στο Κατάστημα Κράτησης Ναυπλίου».

Κατόπιν έγιναν δύο εξαιρετικά εργαστήρια στα οποία χωρίστηκαν οι παριστάμενοι. Το πρώτο εμψύχωσε η εγκληματολόγος Καλλιόπη Δημητρούλη, Άμισθη Ειδική Σύμβουλος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Αντιπρόεδρος του Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ  με θέμα, «Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην προσωπική  ανάπτυξη και την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων». Το δεύτερο παράλληλο εργαστήρι εμψύχωσε η εγκληματολόγος Σοφία Γιοβάνογλου, Επιστημονική Συνεργάτις στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής με θέμα «η τέχνη στη φυλακή και η υποβοήθηση της κοινωνικής επανένταξης των κρατουμένων».

Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν την αξιολόγηση και έφυγαν συγκινημένοι παίρνοντας μαζί τους συγκεκριμένες γνώσεις και πολλούς προβληματισμούς, ενώ εξέφρασαν την ανάγκη που ένιωσαν για συνέχιση της επιμόρφωσης. Τα λόγια του Ευτύχη Φυτράκη σφράγισαν το διήμερο, «Είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που μια επιστημονική συνάντηση γίνεται στη φυλακή». Η αρχή έγινε. Θα υπάρχει και συνέχεια. Γιατί έτσι γινόμαστε ευαίσθητοι κοινωνικά και ενεργοί πολίτες.

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ζητούνται για να διδάξουν εθελοντικά στο εργαστήριο εκμάθησης ελληνικών του φορέα μας πτυχιούχοι φιλόλογοι και δάσκαλοι με γνώση του αντικειμένου και εμπειρία εκπαίδευσης στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Αιτήσεις και βιογραφικά σημειώματα γίνονται δεκτές έως τις 2/3/2018 ηλεκτρονικά, υπόψη κου Ν. Βαρβατάκου στο email:  grammateia@epanodos.org.gr.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να παράσχουν επικουρικό εθελοντικό έργο στις δράσεις του φορέα μας, ενημέρωση - πληροφόρηση, στέγαση, συμβουλευτική υποστήριξη, εκπαίδευση, κατάρτιση, πολιτιστικές δραστηριότητες αποφυλακισμένων και τη δικτύωσή του, να υποβάλουν σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα, επισυνάπτοντας σύντομο βιογραφικό σημείωμα έως την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateia@epanodos.org.gr, υπόψη κου Ν. Βαρβατάκου (τηλ. 210-8815904, 2108815032).