Κοιν.Σε.Π. Ένταξης "Νέοι Ορίζοντες"
 
Εκπαίδευση Εθελοντών
 
Κοινωφελής Εργασία στην Επάνοδο