ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ, ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ & Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ" PROGRESS

PROGRESS «ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ»

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ η οποία είχε την ευθύνη της υλοποίησης μέρους του έργου  «ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προγράμματος PROGRESS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόταση και την σχετική Συμφωνία Επιχορήγησης (Grant Agreement JUST/2011/PROG/AG/1936), με συντονιστή φορέα  την  Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, και τη συνεργασία του Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΠΑΝΟΔΟΣ», της «Σχεδίας» και της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, ανέλαβε την διοργάνωση δύο σεμιναρίων επιμόρφωσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με θέμα: "Διακρίσεις σε βάρος των νέων. Το πρόβλημα και η αντιμετώπισή του" που απευθυνόταν σε: Εισαγγελείς, Δικαστές, Επιμελητές Ανηλίκων, Επιμελητές Κοινωνικής Αρωγής, Δικαστικούς Υπαλλήλους, Σωφρονιστικούς Υπαλλήλους, Δικηγόρους, στελέχη ΟΑΕΔ, ΜΚΟ κλπ. Σε αυτά τα σεμινάρια στα οποία περιλαμβάνονταν επιπλέον των κύκλων θεωρητικών εισηγήσεων και βιωματικά εργαστήρια με θεματικές: θεσμικό πλαίσιο διακρίσεων, οικογένεια, εκπαίδευση, απασχόληση και προβλήματα των νέων, τελικά συμμετείχαν από τον ευρύτερο χώρο της δικαιοσύνης 55 επαγγελματίες στο σεμινάριο της Αθήνας και 58 στο αντίστοιχο της Θεσσαλονίκης. Τέλος, στο πλαίσιο της επιμόρφωσης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των συμμετεχόντων σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στο κατάστημα κράτησης του Κορυδαλλού στην Αθήνα και στο κατάστημα κράτησης στα Διαβατά στη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα.

ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΑΝ

  • Δημιουργήθηκε ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς των επαγγελματιών που ασχολούνται στον επαγγελματικό τους στίβο με θέματα διακρίσεων.

  • Η εκπαιδευτική διαδικασία με την αλλαγή των προσωπικών στάσεων και τη δημιουργία συλλογικών τάσεων κατά των διακρίσεων μπορεί να συμβάλει αφενός στη διαμόρφωση των όρων ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος αφετέρου στη δημιουργία  ενός κοινωνικού αξιακού κώδικα, τροχοπέδη στις επώδυνες συνέπειες της βαθιάς οικονομικής κρίσης.

  • Η πολυσυλλεκτικότητα και η διεπιστημονικότητα των ομάδων των επαγγελματιών βοήθησε στη δημιουργία ενός δικτύου θεσμικών και άλλων κοινωνικών παραγόντων, οι οποίοι συνεργαζόμενοι, θα μπορούν στο εξής να  προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν καλύτερα και αποτελεσματικότερα τα φαινόμενα των διακρίσεων.

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
PROGRESS 2012

ΤΕΛΙΚΗ_ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥΑθήνα

ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PROGRESS

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Θεσσαλονίκη