Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, η ΕΠΑΝΟΔΟΣ (ΝΠΙΔ- Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακιζομένων), ο Συνήγορος του Παιδιού, τα Παιδαγωγικά Τμήματα του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας και το παράρτημα στην Ελλάδα της European Prison Education Association (E.P.E.A. HELLAS) σας προσκαλούν στο Συνέδριο που συνδιοργανώνουν με θέμα:

«Η Εκπαίδευση των Νεαρών Παραβατών: Εμπειρίες Προβλήματα και Προοπτικές»

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στις 22, 23 και 24 Ιανουαρίου 2016, στον πολυχώρο «Τσαλαπάτα» στον Βόλο.

Η έναρξη του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή

22 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 17:00.

/documents/243366/0/PROGRAMMA+4_15-01-2016.pdf/60d68c35-4e52-4db1-9d1d-f13a4b655504

 

Παρουσίαση Προγράμματος ΕΠΑΝΟΔΟΥ "Pebble-Prison Education Basic Skills Blended Learning" στο συνέδριο «Εκπαίδευση των Νεαρών Παραβατών: Εμπειρίες, Προβλήματα και Προοπτικές»

Βόλος, 22-24/1/2016

Στις 22-24 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στο ΒΟΛΟ στον Πολυχώρο «Τσαλαπάτα» το συνέδριο «Εκπαίδευση των Νεαρών Παραβατών: Εμπειρίες, Προβλήματα και Προοπτικές» που διοργανώθηκε από τους συνεργαζόμενους φορείς:  το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, την ΕΠΑΝΟΔΟ (ΝΠΙΔ-Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακιζομένων), το Συνήγορος του Παιδιού, τα Παιδαγωγικά Τμήματα του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας και το παράρτημα στην Ελλάδα της European Prison Education Association (E.P.E.A. HELLAS).

 Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ συμμετείχε στις εργασίες του συνεδρίου στη ειδική συνεδρία  που είχε ως θεματική «Έρευνες για την εκπαίδευση των Νεαρών Παραβατών». Στη συνεδρία  αυτή  στην  οποία προήδρευσε ο Επίκ. Καθ. Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της  Θεσσαλίας κ. Κ. Μάγος συμμετείχαν με ομιλία τους  με θέμα: «Νέες τεχνολογίες και σωφρονιστική εκπαίδευση. Από τη θεωρία στην πράξη» οι δύο συνεργάτιδες της ΕΠΑΝΟΔΟΥ κκ. Μ. Λεμπέση-Κοινωνιολόγος/ΜΔΕ Εγκληματολογίας, Υπ. Δρ. στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών και Α. Καστρινάκη-Κοινωνική Ανθρωπολόγος, ΜΔΕ, Υπ. Δρ. Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου.

 

Αντικείμενο της  ομιλίας τους ήταν η εκπαίδευση στις φυλακές, ένα απ' τα στοιχειώδη δικαιώματα των κρατουμένων. Η σωφρονιστική εκπαίδευση παρέχει την απαραίτητη μόρφωση (τυπική και άτυπη) στους ανθρώπους που βρίσκονται σε χώρους εγκλεισμού. Στόχος του σωφρονιστικού συστήματος κάθε χώρας οφείλει να είναι η επανένταξη των κρατουμένων στην κοινωνία. Σύμφωνα με πλήθος ερευνών, έχει αποδειχθεί ότι η μείωση της εγκληματικότητας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό απ' την ουσιαστική επανένταξη των ανθρώπων που έχουν ήδη φυλακιστεί ώστε να μην εμπλακούν ξανά σε παραβατική δραστηριότητα με την εκπαίδευση και γενικότερα τη συμμετοχή των κρατουμένων σε επιμορφωτικές δραστηριότητες, να αναδεικνύονται σε κρίσιμους καταλύτες  στην αναζήτηση εργασίας και στη διασφάλιση μιας καλύτερης ζωής.

Όμως, η διαφορετικότητα του χώρου εγκλεισμού προκαλεί προβλήματα και δυσχέρειες και στους κρατούμενους και στους επαγγελματίες της εκπαίδευσης στους χώρους των φυλακών. Προβλήματα που σχετίζονται κυρίως στην περιορισμένη προσβασιμότητα σε προγράμματα εκπαίδευσης και στη περιορισμένη διαθεσιμότητα σε πόρους (εκπαιδευτές, μαθήματα, σχολεία, χρηματοδότηση κλπ).  Αυτά τα προβλήματα επιχειρεί να αντιμετωπίσει το πρόγραμμα PEBBLE-Prison Education Basic Skills Blended Learning', ένα διετές πρόγραμμα συνεργασίας το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης της Ε.Ε (που υλοποιήθηκε  από την Επάνοδο σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΕΡΓΟΝ- ήταν ο συντονιστής  φορέας). Για την υλοποίηση  του προγράμματος PEBBLE, κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα και μεγάλα σωφρονιστικά καταστήματα στην Ευρώπη συμπράττουν με σκοπό να συνεισφέρουν στη βελτίωση της εκπαίδευσης των κρατούμενων στις φυλακές και πιο συγκεκριμένα στην ανάπτυξη συγκεκριμένων βασικών δεξιοτήτων μέσα από τη χρήση μεθοδολογιών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης..  Ακολούθησε εκτενής ανάλυση της δομής του προγράμματος με πληροφορίες για το περιεχόμενο του έργου. Επιπλέον παρουσιάστηκαν  τα τέσσερα πεδία του αντικειμένου του έργου δηλαδή : α) ο αλφαβητισμός, β) οι μαθηματικές γνώσεις, γ) οι  ψηφιακές δεξιότητες - ΤΠΕ και  δ) οι χρηματοοικονομικές δεξιότητες  στις οποίες  εκπαιδεύτηκαν οι μαθητές-κρατούμενοι, ώστε να είναι πλήρως καταρτισμένοι  προκειμένου  να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις στη ζωή τους μετά την αποφυλάκιση τους.  Στη συνέχεια οι ομιλήτριες έδωσαν  λεπτομέρειες της ελληνικής εφαρμογής του προγράμματος που έγινε στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού. Τέλος, τονίστηκε η αναγκαιότητα  ότι η εκπαίδευση πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας ολιστικής προσέγγισης για την αξιολόγηση και την επίλυση των πραγματικών αναγκών των κρατουμένων.

Στο τέλος του συνεδρίου ανταλλάχθηκαν απόψεις σχετικά με ζητήματα και απορίες που προέκυψαν για την ηλεκτρονική τηλεκπαίδευση  κατά   την εφαρμογή του προγράμματος.

 

Παρουσίαση Προγράμματος ΕΠΑΝΟΔΟΥ "Pebble-Prison Education Basic Skills Blended Learning" στο 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: «Ε-Life»  2015 της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο.

Στις 7 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στο ΔΑΝΑΟ το στο 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: «Ε-Life» 2015 της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο. Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ συμμετείχε στις εργασίες του συνεδρίου στο ειδικό πάνελ  που είχε ως θεματική «Το Διαδίκτυο στην εκπαίδευση της Τεχνολογίας και στην πρόληψη του εγκλήματος». Στη συνεδρία  αυτή  στην  οποία προήδρευσε η Καθ. Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου κ. Χρ. Ζαραφωνίτου οι δύο συνεργάτιδες της ΕΠΑΝΟΔΟΥ κκ. Μ. Λεμπέση-Κοινωνιολόγος/ΜΔΕ Εγκληματολογίας, Υπ. Δρ. στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών και Α. Καστρινάκη-Κοινωνική Ανθρωπολόγος, ΜΔΕ, Υπ. Δρ. Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου συμμετείχαν ως ομιλήτριες με θέμα: «Κατάρτιση στη φυλακή μέσω διαδικτύου. Προκλήσεις και περιορισμοί ή δημιουργικές λύσεις;».

Αντικείμενο της  ομιλίας τους ήταν η ενημέρωση για την εκπαίδευση σε συνθήκες εγκλεισμού, το δικαίωμα όλων των κρατουμένων για την εκπαίδευση όπως αυτό κατοχυρώνεται από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης στη φυλακή, τις συνθήκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη χώρα μας για την ηλεκτρονική τηλεκαπαίδευση/ E-Learning καθώς και τα καινοτόμα παραδείγματα χρήσης της τηλεκπαίδευσης   εντός των Καταστημάτων Κράτησης. Eπίσης, αναφέρθηκαν  οι προκλήσεις και οι περιορισμοί του συγκεκριμένου εργαλείου. Εν συνεχεία έγινε εμπεριστατωμένη αναφορά στο πρόγραμμα "Pebble-Prison Education Basic Skills Blended Learning', ένα διετές πρόγραμμα συνεργασίας το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης της Ε.Ε.  που υλοποιήθηκε  από την Επάνοδο σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΕΡΓΟΝ- ήταν ο συντονιστής  φορέας – κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα και μεγάλα σωφρονιστικά καταστήματα στην Ευρώπη. Όλοι οι συνεργαζόμενοι εταίροι του προγράμματος συμπράττουν με σκοπό να συνεισφέρουν στη βελτίωση της εκπαίδευσης των κρατούμενων στις φυλακές με τη νέα μεθοδολογία της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.  Ακολούθησε εκτενής ανάλυση της δομής του προγράμματος με πληροφορίες για το περιεχόμενο του έργου. Επιπλέον παρουσιάστηκαν  τα τέσσερα πεδία του αντικειμένου του έργου δηλαδή : α) ο αλφαβητισμός, β) οι μαθηματικές γνώσεις, γ) οι  ψηφιακές δεξιότητες - ΤΠΕ και  δ) οι χρηματοοικονομικές δεξιότητες  στις οποίες  εκπαιδεύτηκαν οι μαθητές-κρατούμενοι, ώστε να είναι πλήρως καταρτισμένοι  προκειμένου  να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις στη ζωή τους μετά την αποφυλάκιση τους.  Στη συνέχεια οι ομιλήτριες έδωσαν  λεπτομέρειες της ελληνικής εφαρμογής του προγράμματος που έγινε στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού. Τέλος, τονίστηκε η αναγκαιότητα  ότι η εκπαίδευση πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας ολιστικής προσέγγισης για την αξιολόγηση και την επίλυση των πραγματικών αναγκών των κρατουμένων.

Στο τέλος του συνεδρίου ανταλλάχθηκαν απόψεις σχετικά με ζητήματα και απορίες που προέκυψαν για την ηλεκτρονική τηλεκπαίδευση και  την εφαρμογή του προγράμματος και το συνέδριο έκλεισε με την ευχή να υπάρξουν στο μέλλον περισσότερες πρωτοβουλίες με τέτοιου είδους προγράμματα στα καταστήματα κράτησης που προάγουν την γνώση και βοηθούν στην ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων.

Η Τέχνη διώχνει τη σκιά του φόβου μέσα και έξω από τη φυλακή

12-13 Ιουνίου 2015

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ – Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακιζομένων, Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, διοργανώνει στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση ένα καλλιτεχνικό, εκπαιδευτικό και επιστημονικό αφιέρωμα. 

Το πολύμορφο αυτό αφιέρωμα, που συνδυάζει το θέατρο, το λόγο, την εκπαίδευση και την επιστημονική προσέγγιση, στοχεύει να αναδείξει τη σημασία της τέχνης στην επανένταξη των κρατουμένων, των αποφυλακισμένων και των ενηλίκων, που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης. Περιλαμβάνει βιωματικά εργαστήρια για επαγγελματίες, δρώμενα από τις θεατρικές ομάδες των συνεργαζομένων φορέων και επιστημονικό συνέδριο γύρω από τη συμβολή της τέχνης του θεάτρου στην κοινωνική επανένταξη.

Συνεργάζονται το ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, το 18 ΑΝΩ, το ΤΕΧΝΟΔΡΟΜΩ και η ΕΠΑΝΟΔΟΣ.


Συμμετέχουν διακεκριμένοι επιστήμονες και καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015

10:00-16:00 | Αίθουσα δοκιμών +4
Η επίδραση της τέχνης στην επανένταξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων

Διάρκεια: 6 ώρες | Γλώσσα: ελληνικά - αγγλικά
Βιωματικό σεμινάριο - masterclass με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων που εξειδικεύονται στη θεατρική έκφραση μέσα στη φυλακή.

 Συντονιστές:
 Στάθης Γράψας (Ελλάδα και Αυστραλία): Ηθοποιός, υπεύθυνος θεατρικών ομάδων
 Κρατουμένων ανηλίκων και ενηλίκων
 Michalis Traitsis (Ιταλία, Λατινική Αμερική): Σκηνοθέτης και θεατρικός παιδαγωγός, ιδρυτής
 και συντονιστής των δράσεων του BalamòsTeatro
 Joanna Lewicka (Πολωνία, Γερμανία): Εμψυχώτρια δράματος, διευθύντρια θεατρικών
 οργανισμών  στην Πολωνία και τη Γερμανία

Για κρατήσεις και περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ΕΠΑΝΟΔΟ,
Τ. 210 8815904, 210 8815498, Ε-mail: grammateia@epanodos.org.gr, epanodos@epanodos.org.gr

«Δρώντας θεατρικά»
21:00-23:00 | Μικρή Σκηνή
Θεατρικά δρώμενα από τις ομάδες του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, του ΤΕΧΝΟΔΡΟΜΩ, του 18 ΑΝΩ και της ΕΠΑΝΟΔΟΥ

Παρουσίαση δρώμενων από την καλλιτεχνική δημιουργία θεατρικών ομάδων αποφυλακισμένων και θεραπευόμενων χρηστών. Διάλογος με κρατούμενους μέσα από την προβολή της δικής τους δημιουργίας στη φυλακή.

21:00-21:30
Παρουσίαση οπτικοακουστικού υλικού: «Φτερά Αγγέλου»
Δημιουργία video: Παναγιώτης Γούμπουρος και Τάσος Γεωργακόπουλος  με τη συνεργασία του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

21:30-22:00
Θεατρική ομάδα του ΤΕΧΝΟΔΡΟΜΩ:
«-Κ*- : Μια σύνοψη του έργου *Όπως Κ.όσμος Όπως Κ.ορυδαλλός» του Τσιμάρα Τζανάτου
Σκηνοθεσία: Χρύσα Καψούλη-DameBlanche
Βοηθός σκηνοθέτη - Θεατρολόγος: Ζωή Μαντά
Μουσική: Νίκος Νικολακόπουλος
Ενδυματολόγος: Άση Δημητρολοπούλου
Σχεδιασμός Φωτισμών: Βαλεντίνα Ταμιωλάκη
Video: COM.ODD.OR, Σοφία Παπαδοπούλου, Διονύσης Σιδηροκαστρίτης
Υπεύθυνος Παραγωγής:  Γιάννης Νικολόπουλος ΤΕΧΝΟΔΡΟΜΩ

Ερμηνεύουν: Adrian Frieling, Μάνος Καρατζογιάννης, Τσιμάρας Τζανάτος, Δέσποινα Χατζηπαυλίδου, Michele Valley, Βασίλης Μπατσακούτσας, Λευτέρης Παπακώστας, Θανάσης Πατριαρχέας, Σπύρος Βάρελης, Πολυξένη Θάνου, Θάνος Κυριακίδης, Κωνσταντίνος Μπαλακατσούνης, Μορφέας Παπουτσάκης, Μηνάς Σπανάκης, Γιάννης Τσαπαρέγκας και η Εύρηκα

22:00-22:30
Θεατρική ομάδα του 18 ΑΝΩ:
Απόσπασμα από το θεατρικό έργο «Ο Μπίντερμαν και οι εμπρηστές» του Μαξ Φρις
Μετάφραση: Νάσος Βαγενάς
Διασκευή: Η ομάδα
Σκηνοθεσία - Συντονισμός: Παναγιώτης Ζαγανιάρης  
Κοστούμια: Βάσω Τσουμελέα
Κίνηση: Γιάννης Γιουβανάκης
Βοηθός σκηνοθέτη: Δήμητρα Ραμπαούνη
Video Projections: Ιωάννα Τσουκαλά                                                                                 
Βοηθός συντονισμού: Σταυρούλα Βιδάλη
Υποστηρικτές διοργάνωσης: Δήμητρα Πανταζοπούλου, Σπύρος Κονιδάρης
Ερμηνεύουν: Γιώργος Χριστοφοράκης, Παναγιώτης Φραγκιάς, Χριστόδουλος Καρναβάς, Θωμάς Σαλταούρας, Γιάννης Γκιουλόγλου, Σπύρος Γεωργόπουλος, Δημήτρης Χαραλάμπους, Νίκος ΜπίτσικαςΠαναγιώτης Μελέτης, Έφη Κουτσουλιάνου, Γαλίνα Ταρασίου, Δήμητρα Ασπιώτη, Ίρις Ραντοσνίκι, Θανάσης Καράπετσας, Γιάννης Γκιουλόγλου, Αλέξανδρος Λυκούρης, Παναγιώτης Κρητικός, Θεόφιλος Καρασαβίδης, Νατάσα Αγγελάκη, Κώστας Γεμελιάρης, Σωτήρης Ντζουγάνης, Έλλη Τάσια  

22:30-23:00  
Θεατρική ομάδα της ΕΠΑΝΟΔΟΥ:
«Διάλογος ανάμεσα στο έξω και το μέσα», μία παραγωγή της θεατρικής ομάδας
Σκηνοθεσία - Διδασκαλία: Γιώργος Δάμπασης, Σοφία Ιωαννίδη
Διδασκαλία tango: 'Ευα Ηλιοπούλου
Κινησιολογία: Νικολέτα Ξεναρίου
Video Production: Μιχάλης  Κλουκίνας, Στάθης Αθανασίου

Θεατρική ομάδα ΕΠΑΝΟΔΟΥ:
Ρόκας, Κριστιάν, Παναγιώτης, Λευτέρης, Χοσεΐν, Αλέξανδρος, Γιάννης, Mousafir
και οι εθελόντριες: Εύη Χαραλάμπους, Νένα Δημοπούλου και Λίζα Γρηγοριάδου

Θεατρική ομάδα Αυλώνα:
Δήμος Α., Γιάννης Α., Συμεών Κ., Βαγγέλης Κ., Γιώργος Μ., Κωνσταντίνος Σ., Παναγιώτης Σ., Husain M.,
Sadiq S., Ozer T.Hamis A.Μαρίνος Λ.Ευάγγελος Κ., Δήμος Κ.

Η σύνδεση μεταξύ των δρώμενων θα γίνει από τον ζογκλέρ "Jojo", καλλιτεχνικό όνομα του Μουσταφά     Μουσταφά:
1.Eating fruits (έναρξη )
ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ
2.Swing με τις πολύχρωμες μπάλες
Τεχνοδρομώ
3. Νούμερο με τους κρίκους
18 ANΩ
4.Νούμερο με τις κορίνες
Επάνοδος

Στο φουαγιέ του 5ου ορόφου προβάλλονται φωτογραφίες και βίντεο από την καλλιτεχνική διαδρομή των ομάδων και βίντεο από τις παραστάσεις και τα θεατρικά δρώμενα κρατουμένων,  παραγωγές του BalamòsTeatro στην Ιταλία.

Σάββατο 13 Ιουνίου 2015
11:00-17:00 | Μικρή Σκηνή
Διάλογος με το κοινό: «Η Τέχνη διώχνει τη σκιά του φόβου μέσα και έξω από τη φυλακή».

Συμμετέχουν και συζητούν σκηνοθέτες και θεατρικοί παιδαγωγοί με διεθνή εμπειρία, εμψυχωτές των ομάδων, θεωρητικοί του «Θεάτρου του Καταπιεσμένου», σκηνοθέτες και καθηγητές εγκληματολογίας, ψυχολόγοι,  κοινωνικοί επιστήμονες, εκπαιδευτικοί, φοιτητές και ευρύτερο κοινό· καταθέτουν τη γνώμη και την επιστημονική τους άποψη για την επίδραση του θεάτρου και της τέχνης στη διαχείριση των προβλημάτων και των συναισθημάτων τόσο των κρατουμένων όσο και των αποφυλακισμένων μέσα από την ανταλλαγή σχετικών γνώσεων και εμπειριών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

11:00-11:30 | Χαιρετισμοί
11:30-13:00 | Α΄ Μέρος: Παιδαγωγική και επανένταξη στη θεατρική πράξη

«Η κοινωνική επανένταξη μέσα από το θέατρο»            
Καλλιόπη Δημητρούλη: Νομικός, π. μέλος Δ.Σ. ΕΠΑΝΟΔΟΥ «Η αφήγηση μιας ιστορίας… Με αφορμή το θέατρο»  
Χριστίνα Ζώνιου: Εμψυχώτρια «Θεάτρου του Καταπιεσμένου», διδάσκουσα στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου «Εμπειρία από το θέατρο του καταπιεσμένου στη φυλακή»
Τάκης Τζαμαργιάς: Σκηνοθέτης, διδάσκων στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, «Ο ρόλος και η ενσυναίσθηση στην κοινωνική επανένταξη»
Μιχάλης Τραΐτσης: Σκηνοθέτης, θεατρικός παιδαγωγός  «Το θεατρικό project "Passi Sospesi" του Balamòs Teatro στις Ανδρικές και Γυναικείες Φυλακές της Βενετίας: Εμπειρίες, μεθοδολογίες, παρατηρήσεις»
Ειρήνη Τσαλέρα: Εμψυχώτρια θεάτρου, ηθοποιός, υπεύθυνη εκπαίδευσης ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, «Κρατούμενος, δημιουργός, πολιτικό ον»  
Παναγιώτης Ζαγανιάρης: Δραματοθεραπευτής, σκηνοθέτης, ηθοποιός, «Αυτογνωσία μέσω θεάτρου»
Τσιμάρας Τζανάτος: Συγγραφέας, ηθοποιός  
Γιάννης Νικολόπουλος: Ηθοποιός, πρόεδρος ΤΕΧΝΟΔΡΟΜΩ «Θέατρο στη φυλακή: Από τον κοινωνικό αποκλεισμό στην ψυχική απελευθέρωση»

Συντονισμός: Καλλιόπη Δημητρούλη

13:30-15:00 | Β΄ ΜΕΡΟΣ: Η τέχνη του θεάτρου…
Το θέατρο στην κοινωνική επανένταξη
                
Στάθης Γράψας: Ηθοποιός, υπεύθυνος θεατρικών ομάδων κρατουμένων ανηλίκων και ενηλίκων, «Φωνές από μέσα»
Chris Cooper: Καλλιτεχνικός διευθυντής του Big Brum Theatre in Education Company «Η ανάγκη για «δράμα»
Joanna Lewicka: Εμψυχώτρια δράματος «Μπορεί το θέατρο να γεννήσει το ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη μέσα στη φυλακή;»
Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος: Σκηνοθέτης, καλλιτεχνικός διευθυντής του Θεάτρου του Νέου Κόσμου «Με αφορμή την εμπειρία μιας παράστασης: Τα παράσιτα»
Όλια Λαζαρίδου: Ηθοποιός, σκηνοθέτης «Το θέατρο ως πρόβα ζωής»
Μενέλαος Καραμαγγιώλης: Σκηνοθέτης, κινηματογραφιστής «Πέρα από τα όρια»

15:00-16:00 | Προβολή κινηματογραφικού υλικού του Μενέλαου Καραμαγγιώλη

16:00-17:00 | Συζήτηση
Συντονισμός: Φωτεινή Μηλιώνη: Δρ Νομικής, διευθύντρια ΕΠΑΝΟΔΟΥ

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΑΝΙΩΝ 7/7/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ημερομηνία: Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2014

ΘέμαΗμερίδα δημοσιότητας ευαισθητοποίησης για το έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη διασύνδεση των αποφυλακιζομένων με την κοινωνία».

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακιζομένων «ΕΠΑΝΟΔΟΣ», ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η εταιρία πληροφορικής Profile, ως ανάδοχος του έργου, θα πραγματοποιήσουν παρουσίαση του έργου «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη διασύνδεση των αποφυλακιζομένων με την κοινωνία» με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας χρήσης του νέου συστήματος και τη δημοσιότητα της πορείας υλοποίησής του έργου, στην Κρήτη, στις 7 Ιουλίου 2014 και ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Χανίων, Ανδρέα Παπανδρέου 70, 73134 Χανιά, τηλ. 2821 3 44400 – 403.

Το έργο αφορά τον ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ των παρεχόμενων υπηρεσιών επανένταξης των κρατουμένων και αποφυλακισμένων στη χώρα μας με την παροχή, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους κρατούμενους και αποφυλακισμένους της χώρας, την ψηφιακή σύγκλιση του μοναδικού φορέα επανένταξης που εδρεύει στην Αθήνα με όλα τα καταστήματα κράτησης της χώρας  και υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣH ΧΑΝΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΧΑΝΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Παίζοντας στη φυλακή»

Βιωματικό σεμινάριο- master class

Την  Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015, 10.00 - 16.00,  στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών (Λεωφόρος Συγγρού 107-109, Αθήνα 11745, Αίθουσα +4REHEARSAL) θα πραγματοποιηθεί βιωματικό σεμινάριο - master class  με θέμα «Η επίδραση της τέχνης στην κοινωνική επανένταξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων. Παίζοντας» με τον συντονισμό Ελλήνων και ξένων που εξειδικεύονται στη θεατρική έκφραση και διέξοδο μέσα στη φυλακή. Το  σεμινάριο «Παίζοντας στη φυλακή» απευθύνεται σε 25 νέους και νέες (ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, θεραπευτές, εκπαιδευτικούς, νομικούς, καλλιτέχνες, ηθοποιούς, σκηνοθέτες κ.ά.) που ασχολούνται με την τέχνη ως μέσο και εργαλείο εκπαίδευσης, κοινωνικής επανένταξης και θεραπείας.  

Το σεμινάριο θα είναι στα ελληνικά και τα αγγλικά, η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα χορηγηθεί βεβαίωσης συμμετοχής στους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο της αίτησης, μέχρι την Τρίτη 09/06/2015, 12:00μμ, το οποίο είναι προσβάσιμο πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο (link).

APPLICATIONFORM.pdf

APPLICATIONFORM.doc

Περισσότερες πληροφορίες: κ.κ. Μ. Δημητρίου και Α. Αργυρίου τηλ.: 210 -8815904, 210-8815032.

Το σεμινάριο εντάσσεται στο διήμερο καλλιτεχνικό, εκπαιδευτικό και επιστημονικό αφιέρωμα με θέμα «Η Τέχνη διώχνει τη σκιά του φόβου μέσα και έξω από τη φυλακή» στην επανένταξη των κρατουμένων, των αποφυλακισμένων και των ενηλίκων που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης. Στο αφιέρωμα αυτό συνεργάζονται οι φορείς ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, 18 ΑΝΩ, ΤΕΧΝΟΔΡΟΜΩ και ΕΠΑΝΟΔΟΣ.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 27/06/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ημερομηνία: Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014

ΘέμαΗμερίδα δημοσιότητας ευαισθητοποίησης για το έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη διασύνδεση των αποφυλακιζομένων με την κοινωνία».

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακιζομένων «ΕΠΑΝΟΔΟΣ», ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η εταιρία πληροφορικής Profile, ως ανάδοχος του έργου, θα πραγματοποιήσουν παρουσίαση του έργου «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη διασύνδεση των αποφυλακιζομένων με την κοινωνία» με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας χρήσης του νέου συστήματος και τη δημοσιότητα της πορείας υλοποίησής του έργου, στη Θεσσαλονίκη, στις 27 Ιουνίου 2014 και ώρα 13:30 μ.μ. στην αίθουσα του Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου, Γ. Βαφόπουλου 3, τηλ. 2310424132-3.

Το έργο αφορά τον ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ των παρεχόμενων υπηρεσιών επανένταξης των κρατουμένων και αποφυλακισμένων στη χώρα μας με την παροχή, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους κρατούμενους και αποφυλακισμένους της χώρας, την ψηφιακή σύγκλιση του μοναδικού φορέα επανένταξης που εδρεύει στην Αθήνα με όλα τα καταστήματα κράτησης της χώρας  και υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣH ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 26/06/2014

ΗμερομηνίαΠέμπτη, 26 Ιουνίου 2014

ΘέμαΗμερίδα δημοσιότητας ευαισθητοποίησης για το έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη διασύνδεση των αποφυλακιζομένων με την κοινωνία».

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακιζομένων «ΕΠΑΝΟΔΟΣ», ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η εταιρία πληροφορικής Profile, ως ανάδοχος του έργου, θα πραγματοποιήσουν παρουσίαση του έργου «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη διασύνδεση των αποφυλακιζομένων με την κοινωνία» με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας χρήσης του νέου συστήματος και τη δημοσιότητα της πορείας υλοποίησής του έργου,Κομοτηνή, στις 26 Ιουνίου 2014 και ώρα 13:30μ.μ.-16:00μ.μ. στην αίθουσα του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, Καβείρων 12, 69100 Κομοτηνή.

Το έργο αφορά τον ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ των παρεχόμενων υπηρεσιών επανένταξης των κρατουμένων και αποφυλακισμένων στη χώρα μας με την παροχή, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους κρατούμενους και αποφυλακισμένους της χώρας, την ψηφιακή σύγκλιση του μοναδικού φορέα επανένταξης που εδρεύει στην Αθήνα με όλα τα καταστήματα κράτησης της χώρας  και υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

AKTIVITET 20/06/2014 NAFPLIO

BULETIN SHTYPI

Data: E premte, 20 qershor 2014

Tema: Seminar i publikimit të sensibilizimit për veprën «Shërbime elektronike për ndërlidhjen me shoqërinë e të liruarve nga burgu».

Nafplio, më 20 qershor 2014 dhe ora 11:00 p.d. në sallën e konferencave të Qendrës së Punëtorëve Nafplio, rruga Poti 1, Nafplio, K.P. 21100.