ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

 

Αφού ενημερώθηκα για τη χρήση και τον επιστημονικό σκοπό της συλλογής των προσωπικών μου στοιχείων δηλώνω το ενδιαφέρον μου για συμμετοχή στο πρόγραμμα επανένταξης του φορέα ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» (ΠΔ 300/2003) και συμφωνώ στην παραχώρηση στον αναφερόμενο φορέα, οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικής με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Επίσης επιτρέπω τη χρήση κωδικού αριθμού για τη διασφάλιση της ανωνυμίας μου.