Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 34 Δήμους (Επιβλέποντες Φορείς) Θύλακες Υψηλής ανεργίας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, για 6.339 θέσεις πλήρους απασχόλησης

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016

Υπηρεσίες προς Ανέργους

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση