Γλώσσα 
 
 [Είσοδος]
 
ADL
 
ΡΕΑ


Καλώς ήλθατε στο Σύστημα ΡΕΑ

Το σύστημα ΡΕΑ υποστηρίζει την ασύγχρονη εκπαίδευση από απόσταση. Το σύστημα διαχείρισης εκπαίδευσης είναι υπεύθυνο για το συντονισμό, την οργάνωση και την υλοποίηση όλων των διαχειριστικών λειτουργιών που αφορούν σε ένα πρόγραμμα ή μάθημα Εκπαίδευσης από Απόσταση, το οποίο πραγματοποιείται σε μη πραγματικό χρόνο.

Το σύστημα ασύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου συστήματος διαχείρισης της εκπαίδευσης (Learning Management System - LMS) με επιπλέον δυνατότητες δημιουργίας και διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου (Learning Content Management SystemLCMS) και είναι σύμφωνο με τις πλέον πρόσφατες προδιαγραφές (SCORM 1.2).

Η εφαρμογή ΡΕΑ διακρίνεται σε δυο υποσυστήματα. Στο Υποσύστημα Διαχείρισης Εκπαίδευσης (LMS) και στο Υποσύστημα Ανάπτυξης και Συγγραφής Μαθημάτων (CMS).

  • Το υποσύστημα διαχείρισης εκπαίδευσης είναι υπεύθυνο για το συντονισμό, την οργάνωση και την υλοποίηση όλων των διοικητικών και διαχειριστικών λειτουργιών που αφορούν σε ένα πρόγραμμα ή μάθημα εκπαίδευσης από απόσταση.
  • Το υποσύστημα ανάπτυξης και συγγραφής μαθημάτων περιλαμβάνει μια «αποθήκη» (repository) από εκπαιδευτικούς πόρους (θεωρία, ερωτήσεις, πολυμεσικό υλικό). Κάθε εκπαιδευτικός πόρος μπορεί να συνοδεύεται και από τα κατάλληλα μεταδεδομένα, τα οποία ορίζει ο χρήστης. Επίσης στο υποσύστημα αυτό δημιουργείται το τελικό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιεί και πόρους από το υποσύστημα ανάπτυξης. Το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργείται ακολουθεί το πρότυπο SCORM 1.2. Επίσης με το υποσύστημα αυτό σχεδιάζεται η βασική δομή του μαθήματος, η οποία μπορεί να αποτελεί τη δομή για διαφορετικά μαθήματα.

  
Σύνδεση στο Σύστημα ΡΕΑ

Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης του συστήματος, πατήστε το κουμπί Είσοδος, στο βασικό μενού στο επάνω μέρος του παραθύρου, για να συνδεθείτε στην προσωπική σας περιοχή.