ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο πλαίσιο του Έργου:

Το φαινόμενο της υποτροπής αποφυλακισμένων στην Ελλάδα:

Εμπειρικά δεδομένα και κατευθύνσεις για την αντεγκληματική πολιτική και την κοινωνική επανένταξη

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ:

Χριστίνα Ζαραφωνίτου,

Καθηγήτρια Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ – ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:

Ελένη Κοντοπούλου, Δρ. Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου, Μάρθα Λεμπέση, Υπ. Δρ. Εγκληματολογίας ΕΚΠΑ, Κων/νος Πανάγος, Δρ. Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Η παρούσα έκθεση εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Έργου με θέμα «Το φαινόμενο της υποτροπής υποφυλακισμένων στην Ελλάδα: Εμπειρικά δεδομένα και κατευθύνσεις για την αντεγκληματική πολιτική και την κοινωνική επανένταξη», το οποίο πραγματοποιήθηκε από το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» με τη χρηματοδότηση του Ομίλου «Ελληνικά Πετρέλαια». Αποτελεί την πρώτη φάση ενός ευρύτερου ερευνητικού εγχειρήματος, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2018. Σε πρώτη φάση, αξιολογούνται οι πηγές πληροφόρησης σχετικά με τα ποσοτικά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της υποτροπής αποφυλακισμένων στη χώρα μας. Σε δεύτερη φάση, επιχειρείται η διαμόρφωση μιας ερευνητικής πρότασης με στόχο την πληρέστερη αποτύπωση και διερεύνηση του εξεταζόμενου φαινομένου σε ποσοτικό και ποιοτικό επίπεδο.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

ΣΕΙΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

"Εισαγωγικό εγχειρίδιο για την πρόληψη της υποτροπής και την κοινωνική επανένταξη των παραβατών"               

Τίτλος πρωτοτύπου: Introductory Handbook on the Prevention of  Recidivism and the Social Reintegration of Offenders  

         

Μετάφραση-γλωσσική επιμέλεια: Νίκος Βαρβατάκος

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ.

Translation UNODC 3

Ребенок, выросший в пенитенциарном учреждении в Элеонас Фивы

Ребенок, выросший за решеткой тюрьмы в Коридаллос