ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

ΣΕΙΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

"Εισαγωγικό εγχειρίδιο για την πρόληψη της υποτροπής και την κοινωνική επανένταξη των παραβατών"               

Τίτλος πρωτοτύπου: Introductory Handbook on the Prevention of  Recidivism and the Social Reintegration of Offenders  

         

Μετάφραση-γλωσσική επιμέλεια: Νίκος Βαρβατάκος

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ.

Translation UNODC 3

Ребенок, выросший в пенитенциарном учреждении в Элеонас Фивы

Ребенок, выросший за решеткой тюрьмы в Коридаллос