Αποσπάσματα από το Αφιέρωμα της Επανόδου στον Δ. Σαββόπουλο βρίσκονται αναρτημένα στο Youtube, στις παρακάτω διευθύνσεις:

 

Επιπρόσθετο Υλικό