Επάνοδος Ν.Π.Ι.Δ.

Διεύθυνση: Δεριγνύ 28-30, Αθήνα, Τ.Κ.: 10434

Τηλ/ Φαξ: 2108815904 , 2108815032 / 210 8251109

Email: epanodos@epanodos.org.gr  

Ωρες Εξυπηρέτησης: 9:00 - 14:00 Δευτέρα - Παρασκευή