Μαθαίνω το ποδήλατο

Στο εργαστήριο «Μαθαίνω το ποδήλατο» οι συμμετέχοντες μαθαίνουν από το πώς να αλλάζουν ένα λάστιχο, να ρυθμίζουν κατάλληλα τη σέλλα και το τιμόνι ενός ποδηλάτου, έως και να το επισκευάζουν οι ίδιοι. Το εργαστήριο αυτό προσφέρει μια σειρά μαθημάτων, που σκοπό έχουν να μάθουν οι συμμετέχοντες στην πράξη πώς να διορθώνουν τα συνηθισμένα, αλλά και πιο περίπλοκα προβλήματα, τα οποία προκύπτουν σε ένα ποδήλατο.

Το εργαστήριο δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν μία δεξιότητα, η οποία στις μέρες μας μπορεί να αξιοποιηθεί στο χώρο αγοράς εργασίας με τη συνεχώς αυξανόμενη χρήση ποδηλάτων (ως βοηθοί σε κατάστημα επισκευής ποδηλάτων) ή και για να επισκευάσουν οι ίδιοι το δικό τους ποδήλατο, χωρίς να επιβαρυνθούν οικονομικά για την επισκευή  του σε ένα κατάστημα.