Μαθαίνω τον  Η/Υ

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ και φέτος υλοποιεί  τον 11ο κύκλο «εκμάθησης Ηλεκτρονικού  Υπολογιστή» του προγράμματος «ΜΠΟΡΩ ΚΑΙ  ΕΓΩ» με την υποστήριξη του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.  Το εργαστήριο απευθύνεται σε όσους νέους/ες αντιμετωπίζουν ή αντιμετώπισαν προβλήματα με το νόμο με βασικό στόχο να καλύψει  οποιοδήποτε εκπαιδευτικό κενό  στις ψηφιακές δεξιότητες ή και να βελτιώσει τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο μοντέλο μάθησης, το οποίο θα διευκολύνει αφενός την προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευόμενων και ενδεχομένως θα βοηθήσει την  επανείσοδό τους στην κοινωνία.

Σε πρώτη φάση οι εκπαιδευόμενοι θα διδαχθούν με την βοήθεια εισαγωγικών σημειώσεων τις βασικές γνώσεις για τους υπολογιστές, τη λειτουργία και τις δυνατότητές τους. Τα μαθήματα απευθύνονται σε ενήλικες, µη εξοικειωμένους µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, αλλά και σε άτοµα µε βασικές γνώσεις για τη χρήση του. Βασική μέριμνα των μαθημάτων είναι να εισάγει τους χρήστες στην Πληροφορική, να παρουσιάσει τις δυνατότητες των υπολογιστών και να δώσει το έναυσµα για την περαιτέρω ενασχόληση τους µε το εν λόγω αντικείμενο. Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να μάθουν τις Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής. Σε αυτό γίνεται εκτενής αναφορά στον τρόπο λειτουργίας του ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς επίσης και στις θεωρητικές αρχές και τις ουσιαστικές ανάγκες, στις οποίες είναι βασισμένος. Σε επόμενο στάδιο οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται στο να εξασκηθούν και να μάθουν τα υπολογιστικά συστήµατα που συναντάµε και τις ιδιότητες που έχει το κάθε ένα από αυτά. Θα αναλυθούν όλες οι συνιστώσες που αποτελούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, τόσο από φυσικής, όσο και από λειτουργικής πλευράς (hardware και software). Τέλος, θα γίνει μια σύντομη παρουσίαση στον τρόπο λειτουργίας του λειτουργικού συστήµατος Windows, εξετάζοντας παράλληλα τις εκδόσεις Windows XP και γίνεται αναλυτική περιγραφή της δημιουργίας και μορφοποίησης κειµένων με ασκήσεις και παραδείγματα. Επιπλέον, αναλύεται η λειτουργία και η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γίνεται εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και ειδικότερα στην έννοια, τη χρήση και τις δυνατότητες που προσφέρει το ∆ιαδίκτυο, παρουσιάζονται οι υπηρεσίες που έχει αναπτύξει η πολιτεία και μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε πολίτης µέσω του ∆ιαδικτύου.

Τα μαθήματα λαμβάνουν χώρα στο εργαστήριο που λειτουργεί εντός του χώρου της ΕΠΑΝΟΔΟΥ (βλέπε σχετικές ανακοινώσεις).

Οι εκπαιδευτές: Φαρσεδάκης Ιωάννης-Καστρινάκη Αντωνία