Νέα τεχνολογική πνοή στο εργαστήριο Η/Υ της Επανόδου

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Γιάννης Φαρσεδάκης, Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Η/Υ

30/11/17

Σχεδόν όλα, πλέον, γίνονται ή ζητούνται εξ αποστάσεως και με ηλεκτρονική-ψηφιακή μορφή, είτε πρόκειται για δημόσια έγγραφα, αιτήσεις, βεβαιώσεις, ερωτήματα, είτε πρόκειται για έρευνα, επικοινωνία, ενημέρωση στην ιδιωτική μας ζωή, στην καθημερινότητά μας.

Ευτυχώς ή δυστυχώς ο αναλφαβητισμός της εποχής μας είναι η άγνοια χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή κατ'αρχάς και στη συνέχεια κάποιων άλλων ακόμα ηλεκτρονικών συσκευών όπως τα κινητά τηλέφωνα, οι ηλεκτρονικές πινακίδες αφής (γνωστές ως tablets), κ.ά.

Όπως είναι γνωστό, η Επάνοδος έχοντας προβλέψει την ανάγκη για εκπαίδευση σε αυτά τα μέσα, είχε και έχει, εδώ και επτά χρόνια, δημιουργήσει ένα ταπεινό εργαστήριο υπολογιστών, όπου λειτουργεί και το πρόγραμμα «Μαθαίνω τον Η/Υ».

Όμως εδώ και λίγες μέρες,αυτό το εργαστήριο αναβαθμίστηκε με ολοκαίνουργιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει τόσο στα εκπαιδευτικά του καθήκοντα, όσο και στις ολοένα και μεγαλύτερες  προσδοκίες και ανάγκες διεκπεραίωσης εργασιών και ερευνών από τους επωφελούμενους του φορέα. Ηεπιτακτική ανάγκη, μέχρι πρόσφατα, ενός σύγχρονου σημείου πρόσβασης προς την ψηφιακή μας εποχή είναι πλέον γεγονός. Χάρη στα γρήγορα και προσαρμοσμένα στους καιρούς μας, αντανακλαστικά, τόσο του Δ.Σ. και ειδικά της προέδρου Χ.Ζ., όσο και της διευθύντριας Φ.Μ., που άκουσαν κοιτάζοντας μπροστά με ανοιχτό μυαλό. Πείστηκαν βλέποντας και κατανοώντας τις δυσκολίες και τις ανάγκες της εποχής μας, βοηθώντας εξαιρετικά γρήγορα και με τους σωστούς τρόπους,η Επάνοδος απέκτησε εξοπλισμό τελευταίας γενειάς.

Το εργαστήριο πληροφορικής πλέον, μπορεί να λειτουργήσει εκτός από εκπαιδευτικό εργαλείο και ως χώρος πρόσβασης προς το διαδίκτυο και κατ'επέκταση ως χώρος εύρεσης πληροφοριών, υποβολής αιτήσεων και  ηλεκτρονικών εγγράφων όπου αυτό απαιτείται, κτλ.. Η ασφάλεια, η υπευθυνότητα, η γνώση του αντικειμένου και η οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί, θα αναβαθμίσει τόσο την ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς τους επωφελούμενους του φορέα, όσο και την αποτελεσματικότητα στην επίτευξη καθημερινών αναγκών και στόχων από τους τελευταίους.Καλή επιτυχία, λοιπόν στο εργαστήριο Η/Υ της Επανόδου.

 

 

Μαθαίνω τον  Η/Υ

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ και φέτος υλοποιεί  τον 11ο κύκλο «εκμάθησης Ηλεκτρονικού  Υπολογιστή» του προγράμματος «ΜΠΟΡΩ ΚΑΙ  ΕΓΩ» με την υποστήριξη του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.  Το εργαστήριο απευθύνεται σε όσους νέους/ες αντιμετωπίζουν ή αντιμετώπισαν προβλήματα με το νόμο με βασικό στόχο να καλύψει  οποιοδήποτε εκπαιδευτικό κενό  στις ψηφιακές δεξιότητες ή και να βελτιώσει τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο μοντέλο μάθησης, το οποίο θα διευκολύνει αφενός την προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευόμενων και ενδεχομένως θα βοηθήσει την  επανείσοδό τους στην κοινωνία.

Σε πρώτη φάση οι εκπαιδευόμενοι θα διδαχθούν με την βοήθεια εισαγωγικών σημειώσεων τις βασικές γνώσεις για τους υπολογιστές, τη λειτουργία και τις δυνατότητές τους. Τα μαθήματα απευθύνονται σε ενήλικες, µη εξοικειωμένους µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, αλλά και σε άτοµα µε βασικές γνώσεις για τη χρήση του. Βασική μέριμνα των μαθημάτων είναι να εισάγει τους χρήστες στην Πληροφορική, να παρουσιάσει τις δυνατότητες των υπολογιστών και να δώσει το έναυσµα για την περαιτέρω ενασχόληση τους µε το εν λόγω αντικείμενο. Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να μάθουν τις Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής. Σε αυτό γίνεται εκτενής αναφορά στον τρόπο λειτουργίας του ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς επίσης και στις θεωρητικές αρχές και τις ουσιαστικές ανάγκες, στις οποίες είναι βασισμένος. Σε επόμενο στάδιο οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται στο να εξασκηθούν και να μάθουν τα υπολογιστικά συστήµατα που συναντάµε και τις ιδιότητες που έχει το κάθε ένα από αυτά. Θα αναλυθούν όλες οι συνιστώσες που αποτελούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, τόσο από φυσικής, όσο και από λειτουργικής πλευράς (hardware και software). Τέλος, θα γίνει μια σύντομη παρουσίαση στον τρόπο λειτουργίας του λειτουργικού συστήµατος Windows, εξετάζοντας παράλληλα τις εκδόσεις Windows XP και γίνεται αναλυτική περιγραφή της δημιουργίας και μορφοποίησης κειµένων με ασκήσεις και παραδείγματα. Επιπλέον, αναλύεται η λειτουργία και η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γίνεται εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και ειδικότερα στην έννοια, τη χρήση και τις δυνατότητες που προσφέρει το ∆ιαδίκτυο, παρουσιάζονται οι υπηρεσίες που έχει αναπτύξει η πολιτεία και μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε πολίτης µέσω του ∆ιαδικτύου.

Τα μαθήματα λαμβάνουν χώρα στο εργαστήριο που λειτουργεί εντός του χώρου της ΕΠΑΝΟΔΟΥ (βλέπε σχετικές ανακοινώσεις).

Οι εκπαιδευτές: Φαρσεδάκης Ιωάννης-Καστρινάκη Αντωνία