ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2010

 Προτεραιότητα 1 : «Υλοποίηση Δράσεων για την πρακτική εφαρμογή των ¨Κοινών Βασικών αρχών για την πολιτική ένταξης των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Δράση 1.10/10: «Πρόγραμμα δραστηριοτήτων επιμορφωτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα ανηλίκων μεταναστών στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων εκτός των χώρων φιλοξενίας τους».

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ:

 1. ΑΡΣΙΣ ΚΟΥΝ
 2. ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από το Μάρτιο έως τον Ιούνιο του 2012 στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων Αθήνας, Πειραιά, Σπάρτης, Ηρακλείου και Χανίων. Ωφελούμενοι: 95 ανήλικοι μετανάστες και ημεδαποί που είχαν κάποιου είδους εμπλοκή με το νόμο. Πραγματοποιήθηκαν επιμορφωτικές και πολιτιστικές δράσεις που απευθύνονταν στη συγκεκριμένη ομάδα – στόχο.

Περιεχόμενο παρέμβασης

 • Συναντήσεις επικοινωνίας που εστίασαν σε θέματα ταυτότητας, συμφωνία κανόνων συνεργασίας, κατανομή ευθυνών, προγραμματισμό δράσεων, εκπόνηση και αξιολόγηση στόχων και επίλυση δυσκολιών και συγκρούσεων.
 • Συναντήσεις επιμόρφωσης και συζήτησης σχετικά με τα δικαιώματα και τις ευθύνες των πολιτών, με βάση τις προβλέψεις της νομοθεσίας, τις υπάρχουσες δομές και υπηρεσίες και την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων επιβίωσης, κλπ καθώς και την επεξεργασία εμπειριών και βιωμάτων και δυσκολιών προσαρμογής και ένταξης των ανηλίκων στο υφιστάμενο πολιτισμικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό περιβάλλον.
 • Ασκήσεις και παιχνίδια βελτίωσης κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως παιχνίδια ρόλων, διαγωνισμούς, κ.α.
 • Δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης και ενασχόλησης, σε πεδία ενδιαφέροντος που επελέγησαν από τους ίδιους τους εφήβους.
 • Επισκέψεις σε φορείς και υπηρεσίες, όπως κέντρα εξυπηρέτησης μεταναστών, ΟΑΕΔ, δικηγορικούς συλλόγους, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ραδιοφωνικούς σταθμούς, κ.α.
 • Επισκέψεις σε χώρους και εκδηλώσεις πολιτισμού, όπως μουσεία, θέατρα, κινηματογράφους, συναυλίες, φεστιβάλ, εκθέσεις, κλπ.

Στόχοι…

 • η καλύτερη ενημέρωση και συνειδητοποίηση των δικαιωμάτων και ευθυνών που σχετίζονται με το ρόλο του ενεργού πολίτη, δίνοντας έμφαση στα θέματα που αφορούν τους ανήλικους μετανάστες
 • η στενότερη σύνδεση των ανηλίκων με την πολιτιστική ζωή του τόπου στον οποίο διαμένουν και η κινητοποίηση των ενδιαφερόντων τους για τα θέματα κοινωνικής και  πολιτιστικής ζωής και το ξεπέρασμα προκαταλήψεων και στερεοτύπων και διακρίσεων
 • η διεύρυνση των προσωπικών οριζόντων με παράλληλη ενίσχυση της αυτογνωσίας και της αυτοπεποίθησης των εφήβων
 • η καλλιέργεια ομαδικότητας και θετικής στάσης απέναντι στον «διαφορετικό» ή τον «άλλο».
 •  η καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων για την επίλυση συγκρούσεων και την αντιμετώπιση δυσκολιών
 • η απόκτηση γνώσεων και βιωμάτων που θα διευκολύνουν και ενθαρρύνουν τους νεαρούς μετανάστες στην συμμετοχή στα κοινά, στην καλύτερη αντίληψη του περιβάλλοντος κοινωνικού τους χώρου, στην καλύτερη γνωριμία με υπηρεσίες και φορείς που σχετίζονται με την άσκηση δικαιωμάτων τους, κλπ.
 •  η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας στα προβλήματα και τις ανάγκες των ανηλίκων μεταναστών με στόχο τη διαμόρφωση μιας θετικής και αλληλέγγυας «στάσης»

Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων στις ΕΠΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΠΑ