Κοινωνική Οικονομία - ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Ένταξης

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Πώς δημιουργήθηκε

Στο πλαίσιο δραστηριοποίησης του Κέντρου Επανένταξης Αποφυλακισμένων Ν.Π.Ι.Δ. «Επάνοδος» στον τομέα της κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης των αποφυλακισμένων, υλοποιήθηκε ένα Σχέδιο Δράσης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ». Το Σχέδιο Δράσης όριζε ως περιοχή παρέμβασης το Δήμο Αθηναίων και το Δήμο Κορυδαλλού. Η συμμετοχή του Δήμου Κορυδαλλού σηματοδότησε το γεγονός ότι η τοπική κοινωνία προετοιμάστηκε ώστε να υποδεχθεί τους πρώην κρατούμενους και εργάστηκε προς την κατεύθυνση της επανένταξής τους. Ωφελούμενοι/-ες του Σχεδίου Δράσης ήταν 60 (εξήντα) άνεργοι/-ες αποφυλακισθέντες, κάτοικοι των περιοχών παρέμβασης. Αντικείμενο του Σχεδίου Δράσης ήταν η υποστήριξη και η προετοιμασία 60 ανέργων αποφυλακισμένων ανδρών και γυναικών, με στόχο την απασχόλησή τους. Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη συμμετείχαν ως εταίροι:

 • ΕΠΑΝΟΔΟΣ – Κέντρο Επανένταξης αποφυλακιζομένων, www.epanodos.org.gr (Συντονιστής εταίρος)
 • ΑΡΣΙΣ- Κοινωνική Οργάνωση υποστήριξης νέων, www.arsis.gr
 • Δίκτυο Απασχόλησης και Κοινωνικής Μέριμνας, www.dakm.gr
 • Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κορυδαλλού (ΔΗ. Κ.Ε.ΚΟ.), www.korydallos.gr
 •  Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), www.eede.gr
 •   Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας – Πειραιά  (ΠΕΣΥΔΑΠ) www.pesydap.gr
 •   Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΠΟΨΗ ΑΕ, www.apopsi.gr

Συγκεκριμένα, οι 60  ωφελούμενοι/-ες του Σχεδίου Δράσης προετοιμάστηκαν κατάλληλα, μέσα από δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης και επαγγελματικής κατάρτισης, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, είτε ως εργαζόμενοι/ -ες επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης, είτε συστήνοντας Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) στον κλάδο της Πράσινης Οικονομίας και της χρήσης νέων τεχνολογιών στην οργάνωση γραφείου.

Έτσι, λοιπόν, δημιουργήθηκαν οι «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ». Η Κοιν.Σ.Επ. «Νέοι Ορίζοντες» είναι μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σε κτιριακές εγκαταστάσεις καθώς και στον τομέα δημιουργίας και συντήρησης κήπων και εξωτερικών περιβαλλόντων χώρων.

Η ιδέα γεννήθηκε λόγω της έντονης κοινωνικο-οικονομικής κρίσης και του μεγάλου ποσοστού της ανεργίας που μαστίζει την χώρα μας. Αφετηρία όλων αυτών των προσπαθειών είναι η στήριξη ατόμων που προέρχονται, κυρίως από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. «Νέοι Ορίζοντες» εκπαιδεύτηκαν σε :

1.«Διαμόρφωση, Συντήρηση και Φύλαξη χώρων Πρασίνου»

Διάρκεια 115 ώρες ( 69 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 46 ώρες πρακτικής άσκησης)

 2.«Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»

Διάρκεια 60 ώρες ( 48 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 12 ώρες πρακτικής άσκησης)

Στόχος λοιπόν της  Κοιν.Σ.Επ., είναι να παράσχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με Ασφάλεια  και Σεβασμό στο περιβάλλον. Να αποτελέσει την αφετηρία ένταξης στην αγορά εργασίας και για άλλα μέλη της αυτής ευπαθούς ομάδας.  Βασική προσδοκία, με όραμα τους «νέους ορίζοντες», είναι η δημιουργία σχέσεων αλληλεγγύης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

 Υπηρεσίες της Κοιν..Σ.Επ. «Νέοι Ορίζοντες»

 • Αρχικοί - γενικοί καθαρισμοί ή καθαρισμοί αποκατάστασης σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους: οικίες, γραφεία, ιδιωτικά αλλά και δημόσια κτίρια, καταστήματα, εργοστάσια, οργανισμούς, παρέχοντας υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες καθαριότητας και εξειδικευμένες λύσεις για τη συντήρηση  χώρων.
 • Δημιουργία ή συντήρηση κήπων και εξωτερικά περιβαλλόντων χώρων: μελέτη – κατασκευή – συντήρηση εσωτερικών και εξωτερικών κήπων, καθαρισμούς κήπων, διαμόρφωση και συντήρηση χώρων πρασίνου, καθαρισμό και αποψίλωση χέρσων εκτάσεων και οικοπέδων, επαγγελματικών χώρων, εργοστασίων, εξωτερικών χώρων.
 • Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια
 • Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων, μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων
 • Εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων.

Η Κοιν.Σ.Επ. «Νέοι Ορίζοντες» Χρησιμοποιεί Υλικά Καθαρισμού φιλικά στο περιβάλλον, προσφέρει Ασυναγώνιστα Χαμηλές Τιμές και έχει την κατάλληλη πρόταση προσαρμοσμένη σε εσάς

Στα μόλις δυο χρόνια λειτουργίας της η Κοιν.Σ.Επ. «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» έχει   καταφέρει να γίνει γνωστή στο χώρο της και μάλιστα έχει αναλάβει πολλά έργα Κύριοι αρωγοί στην προσπάθεια της επιχείρησης για κοινωνική ένταξη, αλλά και λαμπρό δείγμα της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της, έχουν υπάρξει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.), το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Άρσις, το Ν.Π.Ι.Δ. και Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακισμένων «Επάνοδος», ο Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα» (ΓΕΟΔ) και ορισμένοι ιδιώτες, ενώ βρίσκεται σε επικοινωνία και έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συνεργαστούν μαζί της φορείς όπως το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) κ.ά.

Οι «Νέοι Ορίζοντες» βρίσκονται σε έντονη κινητικότητα προκειμένου να ξεκινήσουν νέες συνεργασίες και να ενσωματώσουν στο προσωπικό τους νέα μέλη, τα οποία προέρχονται από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες και έχουν την διάθεση να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους υπέρ του κοινωνικού συνόλου, διεκδικώντας την ισότιμη ενεργή συμμετοχή τους στην επαγγελματική ζωή και κατ' επέκταση, κοινωνική ζωή.