Active Inclusion Learning Network
Marginalised in Communities Transnational Event Agenda
Hellenic Management Association HMA Vocational Training and Conference Centre,

Athens 11 – 12 June 2014
 
Urban poverty and marginalisation
in times of austerity
 
Dionyssis Balourdos
 
Director of Research
National Centre for Social Research – Athens – Greece
 

BALOURDOS_URBAN POVERTY

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ CEP  ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ

Ευρωπαϊκή Ένωση – Απόφαση Πλαίσιο για την Επιτήρηση

Τον Δεκέμβριο 2008, η απόφαση πλάισιο για τις μή στερητικές της ελευθερίας ποινές ή μέτρα, έλαβε ισχύ. Αυτή η απόφαση πλάισιο διευκρινίζει πως το αργότερο μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου 2011, οι παραβάτες που καταδικάστηκαν σε ποινή μη στερητική της ελευθερίας σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από αυτό που κατοικούν μπορούν να εκτίσουν αυτή την εναλλακτική ποινή στην πατρίδα τους. Όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες είναι υποχρεωμένες να κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ενσωμάτωση αυτής της απόφασης πριν από τη λήξη της προθεσμίας. Οι συνέπειες για τις υπηρεσίες επιτήρησης είναι πολλές.

Για τον λόγο αυτό η CEP έχει αποφασίσει να αναλάβει την προετοιμασία των υπηρεσιών επιτήρησης/δοκιμασίας των κρατών μελών της ΕΕ για την εφαρμογή της απόφασης πλαισίο, καθώς και το συντονισμό των διαφόρων ενεργειών σε εθνικό επίπεδο. Γι' αυτό και οργάνωσε μια διεθνή συνάντηση ειδικών για ενσωμάτωση αυτής της απόφασης πλαισίου στο Δουβλίνο στις  8 και  9 Οκτωβρίου 2009…

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ CEP ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Μεγαλώνοντας ένα παιδί στο Κατάστημα του Ελεώνα Θήβας

                                     Γεωργίας Ψαράκη,
Κοινωνικής λειτουργού, ψυχοθεραπεύτριας

Εκπροσωπώντας το Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θήβας σας  απευθύνω τις ευχαριστίες μας για την πρόσκληση και την ευκαιρία  επικοινωνίας.

Είναι χαρά για μας να μοιραζόμαστε την έγνοια για τις έγκλειστες γυναίκες και περισσότερο ίσως ακόμη, την  έγνοια για τα παιδιά τους, που πολλά έχουμε ζήσει είτε μεγαλώνοντας μαζί με τη μητέρα τους  στη Φυλακή, είτε μέσα από τις συνεδρίες με τη μητέρα που αφορούν τις σχέσεις με τα παιδιά τους και τα προβλήματα που συναντούν, είτε στα επισκεπτήρια… με τα δακρυσμένα ματάκια… Αμέτρητες φορές μας έχει αγγίξει ο αβάσταχτος πόνος του αποχωρισμού μητέρας παιδιού και αμέτρητες επίσης φορές μοιραζόμασταν την ανάγκη δημιουργίας ειδικής υπηρεσίας που να έχει ως αντικείμενο την εργασία με  τα μέλη των οικογενειών που διαχωρίστηκαν λόγω  εγκλεισμού του ενός ή και των δύο γονιών.

Αναφερόμενη στο  Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θήβας,  εδώ συγκεντρώνεται  το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των γυναικών που έχουν  καταδικαστεί για παραβατική συμπεριφορά στη Χώρα μας.

Λειτουργούν  5 πτέρυγες κράτησης,  το  τμήμα κράτησης Μητέρων, όπου μητέρες με τα φιλοξενούμενα μέχρι 3 ετών παιδιά τους διαμένουν μαζί, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο,  το Τμήμα κράτησης Ανηλίκων και μετεφηβικής ηλικίας καθώς και δύο θάλαμοι  νεοεισερχομένων κρατουμένων, σε πτέρυγα της Φυλακής…

ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΑΣ

Μεγαλώνοντας ένα παιδί πίσω από τα κάγκελα της φυλακής του Κορυδαλλού

 Γιολάντας Κωνσταντινίδη,
Κοινωνιολόγου στο Κορυδαλλού

Τα τελευταία τρία χρόνια λειτουργούν Σχολές Γονέων στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος  «Συμβουλευτική Γονέων» το οποίο υλοποιείται  από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Στη διάρκεια των τριών αυτών χρόνων έχουν δημιουργηθεί 30 τμήματα και έχουν εκπαιδευτεί και παρακολουθήσει περίπου 420 μητέρες κρατούμενες.

Πολύτιμα Εφόδια

Οι Σχολές Γονέων στο κατάστημά μας, καλούνται να βοηθήσουν επί της ουσίας τις μητέρες κρατούμενες να νιώσουν περισσότερο επαρκείς στην άσκηση του γονικού ρόλου, παρ' όλες τις δυσκολίες που βιώνουν και το πλαίσιο στο οποίο βρίσκονται και αυτό το πετυχαίνουν μέσα από την παροχή γνώσεων, την πληροφόρηση αλλά και την απαραίτητη ψυχολογική στήριξη…

ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΓΚΕΛΑ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Έρευνες καταγραφής

Αυτή τη στιγμή η ΕΠΑΝΟΔΟΣ συμμετέχει σε δύο έρευνες:

1) Έρευνα καταγραφής του προφίλ και των αναγκών των κρατούμενων, οι όποιοι το πρόσεχες οκτάμηνο δύναται να τύχουν του ευεργετήματος της υφ' όρον απόλυσης.

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ εκπονεί υπό την επιστημονική ευθύνη των Ε. Κατσιγαράκη, Δ.Ν, Τμηματάρχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Χ. Τσουραμάνη, καθηγητή του ΤΕΙ Μεσολογγίου και της Ε. Φασούλα, Δικηγόρου, Δ.Ν., Δικαστικής Γραφολόγου σε συνεργασία  με το Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών της Νομικής Σχολής Αθηνών, τη  Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Πάντειο Πανεπιστήμιο μελέτη με θέμα την καταγραφή του προφίλ και των αναγκών των κρατουμένων, οι οποίοι το προσεχές οκτάμηνο δύναται να τύχουν του ευεργετήματος της υφ' όρoν απόλυσης. Τα στοιχεία της έρευνας αναμένεται να είναι ιδιαιτέρως χρήσιμα και επωφελή στο  πλαίσιο σχεδιασμού της μετασωφρονιστικής μέριμνας που η πολιτεία πρέπει να λάβει για τα άτομα που αποφυλακίζονται. Η έρευνα έχει ξεκινήσει να υλοποιείται ενώ  έχει, ήδη, ολοκληρωθεί η συλλογή του υλικού στο Κατάστημα Κράτησης Γρεβενών. Η συλλογή των σχετικών ερευνητικών στοιχείων πραγματοποιείται με:

  • Δομημένα ερωτηματολόγια, στα οποία περιλαμβάνονται και ερωτήσεις ανοιχτού τύπου.
  • Μελέτη απαιτούμενων στοιχείων από τα αρχεία που κρατούνται για κάθε κρατούμενο από τους επιστημονικούς συνεργάτες της έρευνας σε συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία της φυλακής.
  • Πληροφορίες από το προσωπικό της φυλακής.
  • Προσωπικές συνεντεύξεις με τους κρατούμενους για τη συμπλήρωση των ως άνω ερωτηματολογίων.
  • Τόσο η συναίνεση των κρατουμένων στην παραπάνω επιστημονική έρευνα, όσο και η διασφάλιση του προσωπικού απορρήτου των κρατουμένων και των μελών του προσωπικού της φυλακής, θα κατοχυρώνεται εγγράφως. Η συλλογή των στοιχείων αφορά αποκλειστικά ερευνητικούς, επιστημονικούς σκοπούς και θα τηρηθεί πλήρης ανωνυμία των συμμετεχόντων.

2) Έρευνα καταγραφής εργοδοτών του ναυτιλιακού χώρου οι όποιοι προτίθενται να προσλάβουν αποφυλακισμένους.

 Η έρευνα αυτή εκπονείται με την επιστημονική ευθύνη της κας Ε. Φασούλα, Δικηγόρου, Δ.Ν., Δικαστικής Γραφολόγου και βρίσκεται στη φάση επεξεργασίας των εργαλείων συλλογής υλικού.