ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012
ΟΥΙΛΙΑΜ ΑΛΟΣΚΟΦΗΣ
ΔΡ. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ

Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού
Τηλ. 210-49 45 826, Fax 210-49 50 038

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού (ανδρών) είναι η μεγαλύτερη δικαστική φυλακή και η κεντρική «πύλη εισόδου» στο ελληνικό σωφρονιστικό σύστημα. Η κοινωνική σύνθεση και το ποινικό προφίλ των κρατουμένων του αποτυπώνουν τις τάσεις εξέλιξης ολόκληρου του πληθυσμού των εγκλείστων της χώρας.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται σε αυτό το στατιστικό δελτίο προέκυψαν από επεξεργασία των δεδομένων που είχαν καταχωριστεί στο ηλεκτρονικό αρχείο του Τμήματος Διοίκησης για το σύνολο των παρόντων (ανδρών) κρατουμένων στο κατάστημα κράτησης Κορυδαλλού (N=2292) την 1η Οκτωβρίου 2012. Οι πρωτογενείς πληροφορίες προέρχονται από τα διωκτικά έγγραφα και από ό,τι δήλωσαν οι ίδιοι οι κρατούμενοι κατά την εισαγωγή τους. Δεν έχουν λοιπόν όλες τον ίδιο βαθμό αξιοπιστίας. Τα στατιστικά στοιχεία παρουσιάζονται εδώ χωρίς ανάλυση, με εξαίρεση κάποιες συγκρίσεις με ευρήματα παλαιότερης έρευνας (2005)…

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ Δ.Φ.Κ. 2012