ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ| Επεξεργασία Στοιχείων από το Αρχείο του Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ για τα έτη 2018-2022

Με αυτή την έρευνα επιχειρείται να δοθεί η εικόνα της επανένταξης των αποφυλακισμένων όπως αυτή σχηματίζεται και αντιμετωπίζεται από τον φορέα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, και των μέσων τα οποία διαθέτει.

Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν η δεύτερη επίσημη καταγραφή των χαρακτηριστικών και των αναγκών των ατόμων (ωφελουμένων) που επισκέπτονται κάθε χρόνο το φορέα. Η πρώτη επίσημη καταγραφή είχε πραγματοποιηθεί από το ΕΚΚΕ υπό την επιστημονική εποπτεία της κας Ε. Φρονίμου, Ειδική Λειτουργική Επιστήμων Α’ Βαθμίδας, ΕΚΚΕ το 2015 με τίτλο της σχετικής μελέτης: «Επεξεργασία Στοιχείων Αρχείου του Φορέα ‘ΕΠΑΝΟΔΟΣ’ για τα έτη 2010-2013 και σύνταξη νέου Δελτίου Καταγραφής».

Ολόκληρη η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ εδώ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ I

Στο πλαίσιο του Έργου: “Το φαινόμενο της υποτροπής αποφυλακισμένων στην Ελλάδα: Εμπειρικά δεδομένα και κατευθύνσεις για την αντεγκληματική πολιτική και την κοινωνική επανένταξη”

Η παρούσα έκθεση εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Έργου με θέμα «Το φαινόμενο της υποτροπής υποφυλακισμένων στην Ελλάδα: Εμπειρικά δεδομένα και κατευθύνσεις για την αντεγκληματική πολιτική και την κοινωνική επανένταξη», το οποίο πραγματοποιήθηκε από το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» με τη χρηματοδότηση του Ομίλου «Ελληνικά Πετρέλαια». Αποτελεί την πρώτη φάση ενός ευρύτερου ερευνητικού εγχειρήματος, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2018. Σε πρώτη φάση, αξιολογούνται οι πηγές πληροφόρησης σχετικά με τα ποσοτικά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της υποτροπής αποφυλακισμένων στη χώρα μας. Σε δεύτερη φάση, επιχειρείται η διαμόρφωση μιας ερευνητικής πρότασης με στόχο την πληρέστερη αποτύπωση και διερεύνηση του εξεταζόμενου φαινομένου σε ποσοτικό και ποιοτικό επίπεδο.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Καθηγήτρια Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ – ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: Ελένη Κοντοπούλου, Δρ. Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου, Μάρθα Λεμπέση, Υπ. Δρ. Εγκληματολογίας ΕΚΠΑ, Κων/νος Πανάγος, Δρ. Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ.

Ολόκληρη η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ι εδώ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΙ

Στο πλαίσιο του Έργου: «Το φαινόμενο της υποτροπής αποφυλακισμένων στην Ελλάδα: Εμπειρικά δεδομένα και κατευθύνσεις για την αντεγκληματική πολιτική και την κοινωνική επανένταξη»

Η μελέτη των παραγόντων που σχετίζονται με την υποτροπή διαθέτει βαρύνουσα σημασία για το σχεδιασμό των κατάλληλων στρατηγικών και δράσεων για την κοινωνική επανένταξη των αποφυλακισμένων. Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζεται η εμπειρική έρευνα που εκπονήθηκε κατά τη δεύτερη φάση του Έργου του ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» με τίτλο «Το φαινόμενο της υποτροπής αποφυλακισμένων στην Ελλάδα: Εμπειρικά δεδομένα και κατευθύνσεις για την αντεγκληματική πολιτική και την κοινωνική επανένταξη» υπό την επιστημονική ευθύνη της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Καθηγήτριας κ. Χ. Ζαραφωνίτου. Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζονται οι παράγοντες που σχετίζονται με την υποτροπή και την αποχή από το έγκλημα με βάση το βίωμα, τις αντιλήψεις και τις προτάσεις αποφυλακισμένων.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Καθηγήτρια Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ»

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ – ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: Έλλη Ανίτση, Υπ. Δρ. Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου Ελένη Κοντοπούλου, Δρ. Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου Μάρθα Λεμπέση, Υπ. Δρ. Εγκληματολογίας ΕΚΠΑ Κωνσταντίνος Πανάγος, Δρ. Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ.

Ολόκληρη η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΙ εδώ

Η ΄Εμφυλη διάσταση του σωφρονιστικού συστήματος και της μετασωφρονιστικής μέριμνας| Έρευνα & Συνοπτικός Οδηγός

Ο Οδηγός αυτός αποτελεί αποτέλεσμα της έρευνας  με θέμα «Παρεμβάσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ψυχοκοινωνική, οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη και προσαρμογή των κρατουμένων και αποφυλακισμένων γυναικών» πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ, του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.), με την επιστημονική εποπτεία της ΕΠΑΝΟΔΟΥ. Οι τρεις φορείς συνέβαλαν με ευαισθησία αλλά και γνώση σε αυτήν την προσπάθεια.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από (με αλφαβητική σειρά) την ψυχολόγο Έλλη Ανίτση, την κοινωνιολόγο Μάρθα Λεμπέση και τη νομικό Μυρτώ Χατζήνα. Την επιστημονική επίβλεψη της έρευνας είχε η Φωτεινή Μηλιώνη, Δ.Ν., Δ/ντρια του ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ.

Στην ύλη αυτού του Οδηγού σκιαγραφείται το ζήτημα της γυναικείας εγκληματικότητας, παρουσιάζονται οι ερμηνευτικές του προσεγγίσεις, καταγράφεται η σωφρονιστική πραγματικότητα στην Ελλάδα, δίνεται το ειδικότερο θεσμικό πλαίσιο για την κρατούμενη γυναίκα, αναλύονται τα δεινά του εγκλεισμού για τη γυναίκα κρατούμενη.  Επιπλέον παρουσιάζεται η έρευνα με θέμα «Παρεμβάσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ψυχοκοινωνική, οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη και προσαρμογή των κρατουμένων και αποφυλακισμένων γυναικών», η μεθοδολογία και τα συμπεράσματά της. Επίσης  ο Οδηγός περιέχει  προτάσεις πολιτικής και καλές πρακτικές από παραδείγματα του εξωτερικού. Τέλος, ο Οδηγός θέλοντας να συμβάλει στην προσπάθεια ενίσχυσης  υποστήριξης των κρατουμένων και αποφυλακισμένων γυναικών περιλαμβάνει παράρτημα με φορείς στους οποίους μπορούν οι γυναίκες κρατούμενες και αποφυλακισμένες να απευθυνθούν.

Ο Οδηγός αποτελεί μία μόνον πλευρά της ευρύτερης προσπάθειας  των φορέων η οποία συμπυκνώνεται χαρακτηριστικά στο εμβληματικό «Είσαι κρατούμενη ή αποφυλακισμένη; ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ: ΜΠΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΥ» και περιλαμβάνει ημερίδες ευαισθητοποίησης του κοινού για τα θέματα της έμφυλης διάστασης του σωφρονιστικού συστήματος και της μετασωφρονιστικής αρωγής, την έκδοση  «Οδηγού δικαιωμάτων κρατουμένων και αποφυλακισμένων γυναικών», καθώς και φυλλαδίων ενημέρωσης.

                                                                 Αθήνα, Οκτώβριος 2018

Φ. Μηλιώνη

Η έρευνα εδώ

Συνοπτικός Οδηγός εδώ

Συνοπτικός Οδηγός Δικαιωμάτων για Κρατούμενες και Αποφυλακισμένες εδώ