ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΕΠΑΝΟΔΟΣ».

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τρία μέλη (βλ. ΠΔ 300/2003).  Πρόεδρος της ΕΠΑΝΟΔΟΥ σήμερα είναι ο Χρήστος Κουρούτζας του Κυριάκου, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Αντιπρόεδρος η κ. Γεωργία Ραβάνη-Λακασά του Νικήτα, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διαχείρισης Κρίσεων της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και μέλη ο κ. Λεωνίδας Κωτούλας του Νικολάου, Κοινωνικός Λειτουργός του Ειδικού Αγροτικού Σωφρονιστικού Καταστήματος Νέων (Ε.Α.Σ.Κ.Ν.) Κασσαβέτειας, η κ. Ελένη Κοντονάσιου του Γεωργίου, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και ο κ. Ανδρέας Νιγιάννης του Βασιλείου, Διευθυντής της Διεύθυνσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η θητεία των ανωτέρω μελών είναι τριετής. Με εξαίρεση τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, οι οποίοι ορίζονται μεταβατικά μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 20 και 21 του ν. 4735/2020.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εδώ (συνημμένο αρχείο pdf)