Συνοπτικός Οδηγός Δικαιωμάτων για Κρατούμενες και Αποφυλακισμένες

Ο Οδηγός πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΝΠΙΔ “ΕΠΑΝΟΔΟΣ” με το Κ.Ε.Θ.Ι. και την Γ.Γ.Ι.Φ. και χρηματοδοτήθηκε από το Κ.Ε.Θ.Ι. Ο Οδηγός βασίζεται στις ισχύουσες διατάξεις του Σωφρονιστικού Κώδικα…

περισσότερα...