PROBATIONET

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  Erasmus+  PROBATIONET: «A flexible, multidisciplinary and transnational VET model for the PROBATION services and practitioners» [2Ο21-1-ΕΙΟ1-ΚΑ220-νΕΤ-000033290] Βασική Δράση 2 (Key Action 2/KA220) Συμπράξεις Συνεργασίας στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ).

ΣΤΟΧΟΣ: Το έργο Probationet στοχεύει στην ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός καινοτόμου μοντέλου κατάρτισης που μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης όσων επαγγελματιών εμπλέκονται στη διαδικασία δοκιμασίας (probation process) και το οποίο θα βασίζεται σε μια ευέλικτη και πολυεπιστημονική προσέγγιση προσαρμοσμένη σε κάθε εθνικό σύστημα διαχείρισης υποθέσεων Δοκιμασίας (Probation case management system). Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί σε ζητήματα συμφιλίωσης και διαμεσολάβησης θύματος-δράστη και τις σχετικές τεχνικές.

Το ολοκληρωμένο μοντέλο εκπαίδευσης PROBATIONET θα εστιάσει και στους επαγγελματίες με χαμηλά προσόντα προσφέροντας τους την δυνατότητα να επιμορφωθούν μέσω της απρόσκοπτης προσβάσής τους στην διαρκή Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (VET training) ενηλίκων, στην δυνατότητα επικύρωσης της μη τυπικής εκπαίδευσης, και στην προώθηση της εκπαίδευσης και κατάρτισης στον χώρο εργασίας.

Αποσκοπεί επίσης στην προώθηση ενός μοντέλου δικτύων εκπαίδευσης και στην παροχή αρχικής ή/και συνεχούς κατάρτισης στον Ευρωπαϊκό χώρο κατάρτισης των επαγγελματιών εμπλέκονται στη διαδικασία δοκιμασίας, όπως αυτό αναφέρεται στις «κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την κατάρτιση και την επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού των φυλακών και των σωφρονιστικών υπηρεσιών» που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα Προβλήματα του Εγκλήματος (CDPC).

Οι συμμετέχοντες που θα επιλεγούν από την εταιρική συνεργασία PROBATIONET για να συμμετάσχουν στο πιλοτικό έργο θα επωφεληθούν πολλαπλά από τη συμμετοχή τους στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και ο στόχος του αντίκτυπου του έργου εν συνόλω είναι η διάδοσή του και η προώθηση του συγκεκριμένου μοντέλου ως ενός μοντέλου βέλτιστων πρακτικών ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ «ανατολικής-δυτικής» Ευρώπης.

ΥΠΟΕΡΓΑ: Στο πλαίσιο του 2ετούς έργου PROBATIONET, εκπαιδευτές, εμπειρογνώμονες,  επιμελητές  και υπάλληλοι των συναφών υπηρεσιών θα συμμετάσχουν σε δραστηριότητες κατάρτισης και εκδηλώσεις ενημέρωσης (Multiplier Events). Τα κύρια υποέργα του προγράμματος  PROBATIONET είναι: 1: προετοιμασία και σχεδιασμός του μοντέλου κατάρτισης των επαγγελματιών για τον “καθορισμό στόχων”, 2: υλοποίηση ενοτήτων κατάρτισης τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και εθνικό επίπεδο (3 κύκλοι εκδηλώσεων με φυσική παρουσία και εκπαιδευτικές ενότητες e-learning σε I, GR, P και BL ), 3: επικύρωση και διάδοση των αποτελεσμάτων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Προσδοκόμενα αποτελέσματα του έργου PROBATIONET είναι τα εξής:

– Καινοτόμο μοντέλο εκπαίδευσης «σχεδιασμός και ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών» που επιτρέπουν στους παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Οργανισμούς να εφαρμόζουν προγράμματα σπουδών προς όφελος όλων των επαγγελματιών (και όχι μόνο των μαθητευόμενων επαγγελματιών του έργου) που εμπλέκονται στη διαδικασία της δοκιμασίας: αξιωματικοί, προσωπικό κυβερνητικών υπηρεσιών, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι/διαμεσολαβητές, προσωπικό φυλακών κ.α.

– Καινοτόμα εργαλεία αμοιβαίας μάθησης επαγγελματιών στον τομέα της Δοκιμασίας που βασίζονται στην εκμάθηση διαμολαβητικών τεχνικών, συμφιλίωσης δράστη – θύματος.

– Εργασία και χειρισμός υποθέσεων πρόωρης αποφυλάκισης/εποπτευόμενης αποφυλάκισης (early Release/Supervised Release) που βασίζεται στην ανάλυση των βασικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ένταξη στην αγορά εργασίας και τον προσανατολισμό σε εκπαιδευτικούς τομείς ή/και ευκαιρίες απασχόλησης.

– Τέλος η εφαρμογή μιας δυναμικής πλατφόρμας διαλόγου επαγγελματιών και ειδικών στη βάση ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου ποινικής διαδικασίας και συνεργασίας και με την θυματολογία προς όφελος τόσο των παραβατών όσο και των δικαιωμάτων των θυμάτων.

 

ΕΤΑΙΡΟΙ: UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA TUSCIA (Ιταλία) Crs Laghi srl  Ιταλία QUALIFY JUST – IT SOLUTIONS AND CONSULTING LDA (Πορτογαλία)  GENERAL DIRECTORATE EXECUTION OF SENTENCES (Βουλγαρία)  DIRECAO-GERAL DE REINSERCAO E SERVICOS PRISIONAIS (Πορτογαλία)  “EPANODOS” – The Greek Centre for the Social Reintegration of Ex-offenders Greece Adalet Bakanligi Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlügü (Τουρκία)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ: Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Το έργο διαρκεί 24 μήνες δηλαδή από   Ο1/Ο2/2Ο22  έως 31/Ο1/2Ο24.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος στον κάτωθι σύνδεσμο

https://www.probationet.eu/