Το προσωπικό της ΕΠΑΝΟΔΟΥ αποτελείται υπαλλήλους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με απόσπαση ή παράλληλα καθήκοντα στην ΕΠΑΝΟΔΟ

και εξωτερικούς εξειδικευμένους  συνεργάτες (Νομικούς, Ψυχολόγους,  Κοινωνικούς Λειτουργούς, Κοινωνιολόγους, Εκπαιδευτικούς κλπ) οι οποίοι παρέχουν κατά διαστήματα υπηρεσίες ανάλογα με τις ανάγκες της ΕΠΑΝΟΔΟΥ και των εξυπηρετουμένων.