ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΤΑΣΣΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΓΩ» 2014-2015

Αυτό το «Συνοπτικό Οδηγό Δικαιωμάτων για Αλλοδαπούς Κρατούμενους και Αποφυλακισμένους» συνέγραψε και επιμελήθηκε η κα Δ. Σουλελέ, Δικηγόρος ειδικευμένη σε θέματα υποστήριξης αλλοδαπών με την ευγενική επιστημονική υποστήριξη και συνδρομή της δικηγόρου Μυρτώς Χατζήνα και  της κοινωνικής επιστήμονα Μ. Δημητρίου οι οποίες συνέλεξαν και επεξεργάστηκαν το υλικό του παρόντος οδηγού. Επίσης σημαντική ήταν η  συμβολή της συνεργάτιδας της Επανόδου κας  Μ. Γραμματικοπούλου, η οποία μετέφρασε τον παρόντα οδηγό στη ρωσική γλώσσα. Η μετάφραση στα αγγλικά έγινε από την κοινωνιολόγο – εγκληματολόγο και υποψήφια διδάκτορα κα Α. Σταμπουλή. Η δημιουργία του συνοπτικού οδηγού ο οποίος βασίζεται στις διατάξεις του Σωφρονιστικού Κώδικα (Ν. 2776/1999 ΦΕΚ Α΄291/24.12.1999) έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος «Εντάσσομαι και εγώ. Δράσεις ένταξης και ενσωμάτωσης νέων φυλακισμένων και αποφυλακισμένων στην Ελληνική κοινωνία», διάρκειας 8 μηνών (από 01/09/2014 έως 30/04/2015), χρηματοδοτούμενο από  το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια βίου Μάθησης το οποίο υλοποιήθηκε από το  Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακιζόμενων ΕΠΑΝΟΔΟΣ, ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.