ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΖΟΜΕΝΩΝ

υπό την εποπτεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

(π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και των αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119)


 

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ δημιουργήθηκε για να διευκολύνει και να υποστηρίξει κάθε προσπάθεια για κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των αποφυλακιζομένων.

«Όλοι οι κρατούμενοι πρέπει να επωφελούνται από τις ρυθμίσεις που θεσπίστηκαν για να υποστηρίξουν την επάνοδό τους στην ελεύθερη κοινωνία μετά την απόλυση»

Ευρωπαϊκοί Σωφρονιστικοί Κανόνες, Κανόνας 33.3 Σύσταση Rec (2006) 2 της Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Αποτελεί τον πρώτο και μοναδικό επίσημο φορέα μετασωφρονιστικής μέριμνας που δημιουργήθηκε στη χώρα μας. Σύμφωνα με την ιδρυτική της πράξη (Π.Δ. 300/2003) σκοπός της είναι η «η επαγγελματική συμπαράσταση και η προετοιμασία και προώθηση της εν γένει κοινωνικής επανένταξης των κρατουμένων και αποφυλακιζομένων».

 


 

Για την εκπλήρωση του σκοπού της η ΕΠΑΝΟΔΟΣ:

 • Οργανώνει προγράμματα, ήδη μέσα στα σωφρονιστικά καταστήματα, που προετοιμάζουν τους κρατούμενους για τη ζωή «έξω από τα κάγκελα της φυλακής» και στοχεύουν στην ομαλή επανένταξη τους στην ελεύθερη κοινωνία.
 • Υλοποιεί δράσεις για τη δημιουργική απασχόληση και κατάρτιση των κρατουμένων.
 • Υλοποιεί δράσεις επιμορφωτικού και  πολιτιστικού χαρακτήρα που σκοπό έχουν να φέρουν εικόνες της ελεύθερης ζωής μέσα στα σωφρονιστικά καταστήματα.
 • Συνεργάζεται με τις κοινωνικές υπηρεσίες των σωφρονιστικών καταστημάτων και παρέχει στους κρατουμένους συμβουλευτικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν νομικά ζητήματα και νομικές εκκρεμότητες που τυχόν έχουν, και παράλληλα παρέχει στήριξη και κοινωνική αρωγή στους ίδιους και στις οικογένειές τους.
 • Ενημερώνει κρατουμένους και αποφυλακιζομένους για τα εργασιακά τους δικαιώματα, για επιδόματα και οικονομικά βοηθήματα που δικαιούνται, για τα τρέχοντα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και για την υπάρχουσα προσφορά και ζήτηση εργασίας, σε συνεργασία πάντα με τον ΟΑΕΔ και άλλους αρμόδιους φορείς.
 • Εξασφαλίζει προσωρινή φιλοξενία και σίτιση στους αποφυλακιζομένους, καλύπτει τις άμεσες ανάγκες τους και τους συμπαραστέκεται στην επίλυση των ειδικότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.
 • Ενημερώνει και ευαισθητοποιεί εργοδότες και επιχειρήσεις, και ενθαρρύνει την κατά προτεραιότητα πρόσληψη αποφυλακιζομένων.
 • Υποστηρίζει τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων από τους ίδιους τους αποφυλακιζομένους.
 • Ενημερώνει και ευαισθητοποιεί την κοινωνία για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που έχουν εμπλοκή με το σύστημα της Ποινικής Δικαιοσύνης και, ειδικότερα, οι ανήλικοι παραβάτες.
 • Ενισχύει κάθε δράση ιδιωτικών φορέων και εθελοντικών οργανώσεων που αποβλέπει στην καταπολέμηση του στιγματισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με ποινικό  παρελθόν.
 • Συνεργάζεται με το Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο Φυλακών, με τις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων, με τους Επιμελητές Κοινωνικής Αρωγής και τους Επιμελητές Ανηλίκων, συμμετέχει στο δίκτυο «Ορέστης» του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Θυματοποίησης και της Εγκληματικότητας των Ανηλίκων και δραστηριοποιείται στη μετασωφρονιστική μέριμνα τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών.
 • Υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στον αρμόδιο Υπουργό και καταθέτει προτάσεις για τη λήψη θεσμικών μέτρων και την ανάληψη πρωτοβουλιών στον τομέα της μετασωφρονιστικής μέριμνας.
 • Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ  συμμετέχει σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς και προγράμματα:
 1. European Offender Employment Forum
 2. CEP The European Organization for Probation
 3. ExoCop Ex-Offender Community of Practice
 4. Grundtvig