Η  ΕΠΑΝΟΔΟΣ παρέχει υπηρεσίες στους αποφυλακισμένους στα γραφεία της.Ειδικότερα, κάθε εξυπηρετούμενος δέχεται ψυχοκοινωνική στήριξηνομική συμβουλευτικήσυμβουλευτική για ζητήματα απασχόλησης από το εξειδικευμένο προσωπικό του φορέα. Επίσης, η ΕΠΑΝΟΔΟΣ παρέχει στους εξυπηρετούμενούς της υποστήριξη κατά τα πρώτα βήματα τους εκτός φυλακής (φιλοξενία, παροχή κουπονιών σίτισης, εισιτήρια συγκοινωνιών και τηλεκάρτες).

 • Υποδοχή Συμβουλευτικής

  Πραγματοποιείται η υποδοχή των εξυπηρετουμένων και τους παρέχεται μια πρώτη πληροφόρηση για τις παροχές  και τα βοηθήματα που δικαιούνται καθώς και για το βιβλιάριο υγείας ανασφάλιστου. Επιπλέον,  συμπληρώνεται το κοινωνικό ιστορικό του ατόμου και διενεργείται η καταγραφή των αναγκών του. Εν συνεχεία, ο εξυπηρετούμενος είτε παραπέμπεται, στο πλαίσιο του ίδιου του φορέα, σε κάποιο σύμβουλο με γνώμονα πάντοτε τις ιδιαίτερες ανάγκες του ή παραπέμπεται σε δημόσιους φορείς, ΜΚΟ ή άλλους οργανισμούς στους οποίους μπορεί να λάβει κάποια εξειδικευμένη βοήθεια την οποία αδυνατεί να προσφέρει η ΕΠΑΝΟΔΟΣ.

 • Ψυχοκοινωνική Συμβουλευτική

  Είναι το είδος της υποστήριξης που πλαισιώνει όλες τις υπόλοιπες. Συνίσταται στην ενδυνάμωση και κινητοποίηση του ατόμου, προκειμένου να πραγματοποιήσει με επιτυχία όλα τα επιμέρους βήματα του προσωπικού του σχεδίου. Επίσης περιλαμβάνει τη συμβουλευτική αναφορικά με τις βασικές σχέσεις του ατόμου με τους οικείους του.

  Στο πλαίσιο της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης μπορούν να πραγματοποιηθούν συναντήσεις με συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα του εξυπηρετούμενου με στόχο την ουσιαστικότερη υποστήριξή του. Οι συναντήσεις αυτές πραγματοποιούνται πάντα εν γνώση του ωφελούμενου, έτσι ώστε να μην διαρρηγνύεται η σχέση εμπιστοσύνης μαζί του.

 • Στήριξη οικογένειας ανήλικων παραβατών

  Στο πλαίσιο κοινωφελούς εργασίας ανηλίκων παραβατών καθώς και παραπομπών για ψυχοκοινωνική υποστήριξη ανήλικων από την Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων Αθηνών και Πειραιώς, με πρωτοβουλία των Προϊσταμένων κκ Ε. Κογιαννάκη και Μ. Πυκνή, η Επάνοδος παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στις οικογένειες των ανηλίκων με την  εξειδικευμένη συνεργάτιδά της, ψυχολόγο, κα Ε. Ρηγούτσου.

  Συχνά, η παραβατικότητα των ανηλίκων έρχεται να επισφραγίσει ως σύμπτωμα τη δυσλειτουργία μιας οικογένειας ή την αδυναμία των γονιών να οριοθετήσουν τις παραβατικές συμπεριφορές των παιδιών τους.

  Στόχος της Επανόδου είναι μέσω της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης της οικογένειας να βοηθήσει τον γονέα να εντοπίσει το πρόβλημα μέσα στην οικογένεια ώστε να το αντιμετωπίσει.

  Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στους γονείς ή τους  κηδεμόνες των ανηλίκων να  έχουν συναντήσεις με τον ειδικό ψυχικής υγείας του φορέα, ο οποίος μπορεί ανάλογα με την προβληματική της οικογένειας, να τους υποστηρίξει συμβουλευτικά ή να τους παραπέμψει σε δημόσιους φορείς, ΜΚΟ ή άλλες οργανώσεις ανάλογα με το αίτημα.

 • Συμβουλευτική Νομικής Στήριξης

  Από το Νομικό Τμήμα της ΕΠΑΝΟΔΟΥ αντιμετωπίζονται συστηματικά τα νομικά θέματα που απασχολούν τους αποφυλακισμένους πρωτίστως σε συμβουλευτική βάση, υπό την έννοια ότι προσφέρονται στους εξυπηρετουμένους επεξηγήσεις σε νομικά ζητήματα που δεν κατανοούν επαρκώς, καθώς και κατευθυντήριες οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειές τους. Σε περιπτώσεις άπορων αποφυλακισμένων που έχουν ανάγκη δικαστικών ενεργειών, αφού συγκεντρωθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα σε συνεργασία με τον αρμόδιο σύμβουλο του φορέα, υποβάλλεται από την ΕΠΑΝΟΔΟ αίτημα παροχής δωρεάν νομικής βοήθειας προς τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο και εν συνεχεία υπάρχει επαφή με τον δικηγόρο που χειρίζεται την υπόθεση προς ενημέρωση της πορείας και της εξέλιξής της.

  Η νομική συμβουλευτική και υποστήριξη κάθε αποφυλακισμένου που απευθύνεται στην ΕΠΑΝΟΔΟ έχει ως αρχή την τήρηση της δεοντολογίας του απορρήτου.  Παράλληλα, ο φορέας δεν επιδιώκει μόνο την ενημέρωση και την εν γένει συμβουλευτική αναφορικά με τα ατομικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ενδιαφερομένων, αλλά προσβλέπει και στην προσωπική τους ενεργοποίηση και κινητοποίηση για κοινωνική επανένταξη και ενσωμάτωση,  σε κοινή δράση με τις όμορες μορφές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

 • Συμβουλευτική της Απασχόλησης

  Η συμβουλευτική της απασχόλησης στοχεύει στην ενδυνάμωση, στην ενίσχυση της αυτοσυνειδησίας και εν συνεχεία στην ενεργοποίηση του αποφυλακισμένου, ώστε να μπορέσει να συνειδητοποιήσει τις δυνατότητές του και να οργανώσει τις ατομικές στρατηγικές που θα του επιτρέψουν να επανακτήσει τη λειτουργικότητα και την ισορροπία του σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον.

  Γι’ αυτό, οι σύμβουλοι  στοχεύουν:

  • Στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής τους ιδιότητας,
  • Στον σχεδιασμό από κοινού με τον ωφελούμενο, ενός πλάνου διαχείρισης σταδιοδρομίας και στήριξη βήμα-βήμα για την επίτευξη προσωπικών του στόχων προς εργασιακή επανένταξη/ένταξη,
  • Στην ευαισθητοποίηση του κοινωνικού περίγυρου και της αγοράς εργασίας,
  • Στη δικτύωση με άλλες υπηρεσίες,
  • Στην εκπροσώπηση του ωφελουμένου για τη διευκόλυνση της πρόσβασής του σε κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες,
  • Στην δικτύωση με την αγορά εργασίας.

  Επιπροσθέτως, η ΕΠΑΝΟΔΟΣ στοχεύει στη διαμόρφωση της εργασιακής συνείδησης των επωφελουμένων, η οποία συνίσταται σε ένα σύνολο συμπεριφορών και στάσεων σε θέματα όπως είναι η αντοχή στην πίεση εργασίας, η συνέπεια στις προθεσμίες εκτέλεσης ενός έργου, η σταθερότητα της παρουσίας στον χώρο εργασίας και η καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων για ομαδική εργασία.

  Η διεξαγωγή των ατομικών συνεντεύξεων συμβουλευτικής στοχεύουν: α) στην πληροφόρηση των εξυπηρετουμένων για την αγορά εργασίας, β) στη βασική εκπαίδευση ως προς τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας, γ) στην προώθησή τους στην απασχόληση μέσω του αρμόδιου φορέα του Ο.Α.Ε.Δ. και δ) στην κινητοποίηση τους να καλλιεργήσουν δεξιότητες αλλά και να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους προκειμένου να εξελιχθούν, αυξάνοντας παράλληλα τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας (εκμάθηση ελληνικής γλώσσας, εκπαίδευση στον χειρισμό Η/Υ, ολοκλήρωση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κ.α.).

  Επίσης στο πλαίσιο της συμβουλευτικής της απασχόλησης των αποφυλακιζομένων  πραγματοποιούνται στην ΕΠΑΝΟΔΟ:

  • Εκπαιδευτικά εργαστήρια με την εποπτεία ειδικού επιστήμονα (εργαστήρια τεχνικών αναζήτησης εργασίας, νομικών και ειδικών εργατικών δικαιωμάτων κ.λ.π. για τους αποφυλακισμένους).
  • Παρέχεται εξειδικευμένη υποστήριξη για τη δημιουργία Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.).
 • Υλικές Παροχές

  Οι υλικές παροχές της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, και ειδικά  οι οικονομικές, είναι περιορισμένες.  Ούτε η φιλοσοφία ούτε και ο ρόλος του φορέα είναι η οικονομική ενίσχυση. Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ έχει ως σκοπό την επανένταξη των αποφυλακισμένων ενεργοποιώντας και κινητοποιώντας τους ίδιους.  Η προσπάθεια πρέπει να προέρχεται και από τους ίδιους. Τέτοιες ενέργειες τονώνουν την αυτοπεποίθηση του εξυπηρετουμένου και τον εντάσσουν κοινωνικά. Επιπροσθέτως, και στο πλαίσιο της συμβουλευτικής σχέσης, παρέχεται στον αποφυλακισμένο η δυνατότητα φιλοξενίας, καθώς και η δυνατότητα παροχής κουπονιών σίτισης.  Επίσης παρέχονται δωρεάν (κατά περίπτωση και μετά από εκτίμηση των περιστάσεων) τηλεκάρτες και εισιτήρια στους αποφυλακισμένους, προκειμένου να διευκολυνθούν στην επικοινωνία με το οικείο τους περιβάλλον και στη μετακίνησή τους κατά το πρώτο διάστημα μετά την αποφυλάκιση.

 • Στέγαση

  Κατά την αποφυλάκιση  πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ενίσχυση των αποφυλακισμένων σε ζητήματα στέγασης και εργασίας (Ευρωπαϊκοί Σωφρονιστικοί Κανόνες, Κανόνας 33.7 Σύσταση Rec (2006) 2 της Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

  Στο πλαίσιο της πολιτικής του φορέα η στέγαση δομείται σε τρία επίπεδα: (α) βραχυπρόθεσμο, (β) μεσοπρόθεσμο και (γ) μακροπρόθεσμο.

  (α) Στο επίπεδο της βραχυπρόθεσμης παραμονής εντάσσεται η φιλοξενία των εξυπηρετούμενων αποφυλακισθέντων στα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία. Η παραπομπή των εξυπηρετούμενων στα ξενοδοχεία γίνεται από στελέχη της ομάδας συμβουλευτικής της ΕΠΑΝΟΔΟΥ και περιλαμβάνει ολιγοήμερη φιλοξενία.

  (β) Το επίπεδο της μεσοπρόθεσμης παραμονής αναφέρεται στη διαμονή των εξυπηρετούμενων στον Ξενώνα Προσωρινής Φιλοξενίας Αποφυλακισθέντων της ΕΠΑΝΟΔΟΥ. Η παραπομπή στον Ξενώνα γίνεται από στελέχη της ομάδας συμβουλευτικής της ΕΠΑΝΟΔΟΥ. Μπορείτε να δείτε εδώ τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ξενώνα (Συνημμένο Κανονισμός)

  (γ) Το τρίτο επίπεδο αφορά σε μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική στέγασης που περιλαμβάνει διαμονή με επιδότηση από την ΕΠΑΝΟΔΟ και ειδική επίβλεψη σε διαμέρισμα ή παραπομπή σε επιδοτούμενο πρόγραμμα στέγασης άλλου συνεργαζομένου φορέα.

  Κανονισμός Λειτουργίας Ξενώνα Επανόδου εδώ (συνημμένο αρχείο Pdf)