Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εθελοντών/Εθελοντριών Επανόδου 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ/ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΩΝ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 _____________________________________________ Το πρόγραμμα εκπαίδευσης εθελοντών ΕΠΑΝΟΔΟΥ έχει συνολική διάρκεια 24 ώρες, εκ των οποίων οι 18 ώρες υλοποιήθηκαν εξ’ αποστάσεως, με τη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας και οι 6 ώρες υλοποιήθηκαν δια ζώσης. Βλ. αναλυτικό πρόγραμμα κάτωθι αρχείο pdf