ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» που εποπτεύεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, κατόπιν της απόφασης της 3ης συνεδρίασης του ΔΣ,  στο πλαίσιο των αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία του, πρόκειται να αναθέσει για επτά μήνες με δυνατότητα ανανέωσης και συνολικό μικτό ποσό 5.000 ευρώ με σύμβαση έργου παροχής…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το  Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ σύμφωνα με την απόφαση 3ης Συνεδρίασης του Δ.Σ της 6ης Ιουνίου 2023, στο πλαίσιο των αναγκών του για την εύρυθμη λειτουργία του,  πρόκειται να  αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη, κοινωνικό λειτουργό, με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών  για  επτά μήνες με δυνατότητα ανανέωσης και συνολικό μικτό ποσό 5.000 ευρώ το έργο της κοινωνικής υποστήριξης…