ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2023 Αρ. πρωτ. 4639   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου παροχής υπηρεσιών δημοσιότητας και προβολής του φορέα με ένα (1) Υπεύθυνο Δημοσιότητας και Προβολής – Διοργάνωσης Εκδηλώσεων (φυσικό πρόσωπο)   Το ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ σύμφωνα με την απόφαση της 5ης Συνεδρίασης του Δ.Σ της 26ης Ιουλίου 2023, στο…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2023 Αρ. πρωτ. 4640   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου παροχής νο­μι­­­­κών υπηρεσιών συμβουλευτικής με ένα (1) Δικηγόρο (φυσικό πρόσωπο)   Το ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ σύμφωνα με την απόφαση της 5ης Συνεδρίασης του Δ.Σ της 26ης Ιουλίου 2023, στο πλαίσιο των αναγκών του για την εύρυθμη λειτουργία του,…