Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για Υπεύθυνο Πολιτιστικών Δράσεων

          ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2023 Αρ. πρωτ.  4694     Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) Υπεύθυνο Πολιτιστικών Δράσεων Το ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ σύμφωνα με την απόφαση της 7ης Συνεδρίασης του Δ.Σ της 15ης Σεπτεμβρίου 2023, στο πλαίσιο της κάλυψης έκτακτων και επειγουσών αναγκών του…