Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για Υπεύθυνο Πολιτιστικών Δράσεων

          ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2023 Αρ. πρωτ.  4694     Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) Υπεύθυνο Πολιτιστικών Δράσεων Το ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ σύμφωνα με την απόφαση της 7ης Συνεδρίασης του Δ.Σ της 15ης Σεπτεμβρίου 2023, στο πλαίσιο της κάλυψης έκτακτων και επειγουσών αναγκών του…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2023 Αρ. πρωτ. 4639   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου παροχής υπηρεσιών δημοσιότητας και προβολής του φορέα με ένα (1) Υπεύθυνο Δημοσιότητας και Προβολής – Διοργάνωσης Εκδηλώσεων (φυσικό πρόσωπο)   Το ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ σύμφωνα με την απόφαση της 5ης Συνεδρίασης του Δ.Σ της 26ης Ιουλίου 2023, στο…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2023 Αρ. πρωτ. 4640   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου παροχής νο­μι­­­­κών υπηρεσιών συμβουλευτικής με ένα (1) Δικηγόρο (φυσικό πρόσωπο)   Το ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ σύμφωνα με την απόφαση της 5ης Συνεδρίασης του Δ.Σ της 26ης Ιουλίου 2023, στο πλαίσιο των αναγκών του για την εύρυθμη λειτουργία του,…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» που εποπτεύεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, κατόπιν της απόφασης της 3ης συνεδρίασης του ΔΣ,  στο πλαίσιο των αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία του, πρόκειται να αναθέσει για επτά μήνες με δυνατότητα ανανέωσης και συνολικό μικτό ποσό 5.000 ευρώ με σύμβαση έργου παροχής…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το  Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ σύμφωνα με την απόφαση 3ης Συνεδρίασης του Δ.Σ της 6ης Ιουνίου 2023, στο πλαίσιο των αναγκών του για την εύρυθμη λειτουργία του,  πρόκειται να  αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη, κοινωνικό λειτουργό, με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών  για  επτά μήνες με δυνατότητα ανανέωσης και συνολικό μικτό ποσό 5.000 ευρώ το έργο της κοινωνικής υποστήριξης…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ RECOMMIT

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 9/1/2023   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ RECOMMIT – woRksitE COMMunIcaTion   Σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ 300/2003 συστάσεως του ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» που εποπτεύεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, και το Ν. 4760/2020 που τροποποίησε αυτό, και το άρθρο 3 περ. ζ’ του ΦΕΚ…

Πρόσκληση για Εγκληματολόγους

Αθήνα,  24/10/2022 Αρ. πρωτ. 4490   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΝΠΙΔ σύμφωνα με την απόφαση της 29ης συνεδρίασης του ΔΣ  της 21ης Οκτωβρίου 2022, πρόκειται να αναθέσει σε δύο (2)  εξωτερικούς  συνεργάτες/ιδες με σύμβαση δύο μηνών (έως 31/12/2022) ανεξαρτήτων υπηρεσιών ποσού  1.600 ευρώ μικτά για έκαστο/η  το έργο της πραγματοποίησης έρευνας με θέμα: «Έρευνα σε…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 19/9/2022   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΝΠΙΔ σύμφωνα με την απόφαση της 28ης συνεδρίασης του ΔΣ  της 16ης Σεπτεμβρίου 2022, πρόκειται να  αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη/ιδα με σύμβαση τριών μηνών (έως 31/12/2022) ανεξαρτήτων υπηρεσιών ποσού 2.400 ευρώ μικτά το έργο της κοινωνικής υποστήριξης των αποφυλακισμένων που προσέρχονται στα γραφεία της.   Το έργο περιλαμβάνει…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Αθήνα, 19/9/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΝΠΙΔ σύμφωνα με την απόφαση της 28ης συνεδρίασης του ΔΣ  της 16ης Σεπτεμβρίου 2022, πρόκειται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη/ιδα με σύμβαση τριών μηνών (έως 31/12/2022) ανεξαρτήτων υπηρεσιών ποσού 2.400 ευρώ μικτά το έργο της κοινωνικής υποστήριξης των αποφυλακισμένων που προσέρχονται στα γραφεία της.   Το έργο περιλαμβάνει τακτικές…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ PROBATIONET

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,  15 Μαΐου 2022     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ PROBATIONET   Σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ 300/2003 συστάσεως του ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» που εποπτεύεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, και το Ν. 4760/2020 που τροποποίησε αυτό, και  το άρθρο 3 περ. ζ’ του ΦΕΚ…