Το έργο RECOMMIT έχει ξεκινήσει επισήμως

Το RECOMMIT – woRksitE COMMunIcaTion– πρόγραμμα που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2022 και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2024. Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από 6 οργανισμούς, που προέρχονται από 4 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες (Κύπρος, Ελλάδα, Ισπανία και Ρουμανία). Ο συντονιστής του έργου είναι η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου με εταίρους τους: Enoros Consulting Ltd, The University of Central Lancashire – UCLan, Επάνοδος ΝΠΙΔ για την Κοινωνική Επανένταξη Αποφυλακιζομένων, Universitatead in Oradea και Andròmines Associació.

Οι εταίροι κατά τη διάρκεια των 24 μηνών υλοποίησης του έργου, θα συνεργαστούν για την επίτευξη ενός κοινού στόχου που είναι η διευκόλυνση της ευημερίας και της κοινωνικής επανένταξης των κρατουμένων με απώτερο σκοπό την μακροπρόθεσμη και σταθερή απασχολησιμότητάς τους.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2022 διήμερη εναρκτήρια συνεδρία όλων των εταίρων. Οι 17 συμμετέχοντες, εκπροσωπούσαν τους έξι συμμετέχοντες οργανισμούς, πέντε από αυτούς ταξίδεψαν από Ισπανία, Ρουμανία και Ελλάδα για να συμμετέχουν στη συνάντηση.   Παρουσιάστηκαν αναλυτικά και συζητήθηκαν όλες οι δράσεις υλοποίησης καθώς και τα χρονοδιαγράμματα. Δόθηκε ευκαιρία σε κάθε συμμετέχοντα να παρουσιάσει τις δράσεις στις οποίες ο οργανισμός του έχει συντονιστικό ρόλο. Η Θ.Σ.Ε.Κ. προσέφερε πλουσιοπάροχη φιλοξενία και έθεσε τα γερά θεμέλια για την υλοποίηση μιας συνεργασίας η οποία στοχεύει: (1) Να προσφερθεί ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο και αξιολογημένο πρόγραμμα σε κρατουμένους για τη βελτίωση των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων στην εργασιακή τους απασχόληση. (2) Να δημοσιευθούν τα αποτελέσματα προς όφελος της επιστημονικής κοινότητας αλλά και των επαγγελματιών σωφρονιστικών καταστημάτων. (3) Να γίνει ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών μεταξύ των συνεργατών. (4) Να ωφεληθούν οι συμμετέχοντες οργανισμοί ώστε να ανοίξουν δρόμοι νέων συνεργασιών και έργων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα του έργου Recommit– worksite communication project (https://www.facebook.com/recommiteuή επικοινωνήστε με τον συντονιστή οργανισμό https://www.theo.ac.cy/ ή/και τον συντονιστή του έργου o.solomontos-kountouri@theo.ac.cy

Περισσότερα στα κάτωθι Δελτία Τύπου.

RECOMMIΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1

RECOMMIΤ PRESS RELEASE 1