ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ| ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Στις 29 Ιουνίου 2023 ο φορέας μας εκπροσωπούμενος από τον κ. Α. Νιγιάννη, Μέλος του Δ.Σ. και Προϊστάμενο Δ/νσης Προγραμμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και την Δ/ντρια κα Φ. Μηλιώνη έδωσαν τα βραβεία στους «καλύτερους» μαθητές των Σχολείων του ΕΣΚΝ Αυλώνα. Η βράβευση συνοδευόταν από συμβολικό ποσό για την οικονομική υποστήριξη των…